Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 ŚWIAT WOKÓŁ NAS - ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT „Jak skutecznie i atrakcyjnie kształtować proekologiczne postawy i zachowania od najmłodszych lat” Opracowała Irena Olszewska-Żywno

3 Wprowadzenie w świat roślin i zwierząt „Piękne jest zadanie polegające na zapoznawaniu dzieci z najbliższym otoczeniem, roślinami, zwierzętami, a także na budzeniu uczucia radości, zainteresowań, głodu wiedzy, z równoczesnym kształtowaniem właściwego stosunku do przyrody.” Janik E. (tłum.) (1988), Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi.WSiP

4 LAS naturalny lub ukształtowany przez człowieka ekosystem lub kompleks ekosystemów, w którego szacie roślinnej dominującym składnikiem jest drzewostan utworzony przez zwarcie rosnące drzewa. W zależności od siedliska tworzą się różne typy leśne i formacje leśne. W środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych zależnie od siedliska rozróżnia się typy leśne, takie jak:  bór – las iglasty lub z przewagą drzew iglastych  grąd – wielogatunkowy las liściasty z przewagą grabu i dębu  ols – przewaga olszy w drzewostanie z jesionem i świerkiem  łęg – o bogatym podszyciu i runie (doliny rzeczne) Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 9, 2005-2006r.

5 LAS c.d. Ważniejsze formacje leśne:  lasy iglaste, obejmujące rozległe obszary pn. Euroazji i Ameryki Pn.  lasy liściaste zrzucające liście na zimę – obszar klimatu umiarkowanego Europy, Azji i Ameryki Pn.  lasy liściaste zrzucające liście z nastaniem pory suchej – strefa podzwrotnikowa i zwrotnikowa na obszarach suchej i deszczowej pory roku  lasy liściaste wiecznie zielone – również w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej, ale na obszarach o klimacie wilgotnym, umożliwiającym wegetację przez cały rok Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 9, 2005-2006r.

6 LAS c.d. Roślinność leśna, zwłaszcza lasów liściastych, ze względu na dużą biomasę odgrywa ważną rolę w bilansie tlenu w atmosferze; 1 ha lasu liściastego może wyprodukować ok.700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. osób. Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 9, 2005-2006r.

7 Rośliny i zwierzęta Rośliny można porównać do naturalnych fabryk zasilanych energią słoneczna. Do swojego wzrostu i rozwoju rośliny wykorzystują substancje chemiczne, wodę i inne składniki odżywcze zawarte w glebie. Same produkują dla siebie pożywienie. Zwierzęta nie są w stanie produkować własnego pożywienia, musza wiec jeść rośliny lub inne zwierzęta jedzące rośliny. Mordawski J. (1996), Zrozumieć nasze środowisko. Materiały pomocnicze zatwierdzone przez MEN

8 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google