Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI I OSOBAMI PLANUJĄCYMI ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25-05-2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI I OSOBAMI PLANUJĄCYMI ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25-05-2016."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI I OSOBAMI PLANUJĄCYMI ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25-05-2016

2 CEL SPOTKANIA  Inicjatywa w zakresie uporządkowania działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Łobżenica – wypracowanie relacji pomiędzy sektorem przedsiębiorczości a Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica i instytucjami wspierającymi rozwój podmiotów prywatnych  ODPOWIEDŹ NA PYTANIE : co może i powinien robić samorząd, tak aby wspomóc rozwój przedsiębiorczości ? Z punktu widzenia władz publicznych powstawanie nowych firm, czy rozwój już działających, oznacza nie tylko dodatkowe wpływy z podatków, ale też nowe miejsca pracy, z czym wiąże się redukcja kosztownego dla publicznych finansów bezrobocia. PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIETY

3 EFEKT SPOTKANIA: Nawiązanie prawidłowych relacji SAMORZĄD – PRZEDSIĘBIORCA Wzrost świadomości przedsiębiorców na temat realizowanych działań przez urząd i inne instytucje Pozyskanie informacji na temat oczekiwań przedsiębiorców Wypracowanie harmonogramu działań w zakresie współpracy urząd - przedsiębiorca

4 GMINA ŁOBŻENICA  GMINA O CHARAKTERZE WIEJSKIM  70% MIESZKAŃCÓW MIESZKA NA TERENACH WIEJSKICH  900 PRODUCENTÓW ROLNYCH – ROLNICTWO GŁÓWNYM DZIAŁEM GOSPODARKI  ZAREJESTROWANYCH JEST 412 PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  DOMINUJĄ NASTEPUJĄCE BRANŻE:  USŁUGOWA  BUDOWLANA  PRZEMYSŁOWA  KIERUNEK ROZWOJU UZALEŻNIONY OD SPECYFIKI RGIONU I ZASTANEJ SYTUACJI ORAZ ZAKTUALIZOWANEJ W UBIEGŁYM ROKU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

5 ZADANIA WŁASNE GMINY  Jednym z głównych zadań gminy powinno być tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  Władze samorządowe mają do dyspozycji kilka instrumentów, którymi mogą oddziaływać na lokalne życie gospodarcze.  Celem władz samorządowych Łobżenicy jest zastosowanie ich kompleksowo, planowo i z rozwagą - tak aby mogły przyczynić się w znacznym stopniu do stworzenia dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości

6 BUDŻET GMINY  Jeden z instrumentów wspierania lokalnej przedsiębiorczości  Budżet może wspierać przedsiębiorców – możliwe działania w zakresie oczekiwanej właściwej polityki podatkowej  Ocenia się, że najważniejsze jest wydatkowanie środków na rozwój infrastruktury technicznej – drogowej, wodno-kanalizacyjnej  MAGNAS DLA INWESTORÓW:  SPRAWNA SIEĆ DROGOWA  SIEĆ KANALIZACYJNO-WODOCIĄGOWA  POSIADANIE UZBROJONYCH TERENÓW  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Zadania realizowane przez PZD,WZDW Inwestycje na drogach gminnych (dokumentacje projektowe; Kościerzyn Mały, Kruszki, Walentynowo, Izdebki, Luchowo, drogi gruntowe) Modernizacja oczyszczalni – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (OSM własna oczyszczalnia) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni, studni

7 STRONA INTERNETOWA GMINY  Witryna internetowa może stanowić ważny instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości – poprzez zastosowanie różnego rodzaju elementów graficznych sprzyjających rozwoju miejscowych firm.  Działania na stronie www.lobzenica.pl :www.lobzenica.pl  Bezpłatne zamieszczanie ofert handlowych  Baza danych z podziałem na rodzaje działalności  Prezentacja dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dotyczących gospodarki przestrzennej  Prezentacja oferty inwestycyjnej, celem pozyskania inwestorów (prezentowanie ofert prywatnych inwestorów)  Prezentacja informacji o konkursach (listy mailingowe) Prezentacja podstawowych danych firm Informacja nt. planów zagospodarowania przestrzennego Oferta inwestycyjna Zapytania do prywatnych właścicieli nt. prezentacji ich oferty w ofercie gminnej Powiadomienia smsem, zapisy na listy mailingowe

8

9 FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  PLANOWANIE STRATEGICZNE:  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,  Program Gospodarki Niskoemisyjnej,  Program Rewitalizacji,  Program Ochrony Środowiska  Stworzenie witryny internetowej zawierającej elementy potrzebne przedsiębiorcom  Rozbudowa infrastruktury technicznej  Budżet uwzględniający środki na rozwój przedsiębiorczości  Organizowanie szkoleń, spotkań  OPIEKUN INWESTORA  Punkt informacyjny  Tworzenie funduszu, obniżeń podatków, itp.. Dokumenty strategiczne Uczestnictwo w Stowarzyszeniach promujących rozwój przedsiębiorczości Strona internetowa Inwestycje w infrastrukturę techniczną Szkolenie Opiekun inwestora Planowanie przestrzenne

10 PLANOWANIE PRZESTRZENNE - STUDIUM  Końcowa faza finalizacji przyjęcia zmiany studium  Prezentacja studium na stronie www.bip.lobzenica.plwww.bip.lobzenica.pl  Procedura wyłożenia studium, dyskusja publiczna  Możliwość zweryfikowania przeznaczenia w studium i zgłoszenia ewentualnych uwag

11 PLANOWANIE PRZESTRZENNE – ZMIANY MPZP  GMINA ŁOBŻENICA POSIADA ŁĄCZNIE 9 PLANÓW PRZESTRZENNYCH – OBEJMUJĄCYCH OBSZAREM CAŁĄ GMINĘ  DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ  REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE – PUBLIKACJA METADANYCH  TRWAJĄCA PROCEDURA ZMIANY PLANÓW  WYWOŁANIE KOLEJNYCH ZMIAN W PLANIE PO PRZYJĘCIU STUDIUM – POD KĄTEM OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

12 OFERTA INWESTYCYJNA  DOSTĘPNA NA WWW.LOBZENICA.PL- ZAKŁADKA PRZEDSIĘBIORCYWWW.LOBZENICA.PL- Gmina Łobżenica Oferta inwestycyjna Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica tel./fax: 67 286 81 00/ 67 286 81 39 IV KWARTAŁ – PREZENTACJA OFERT NA STRONIE INTERENTOWEJ MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PRYWATNYCH OBIEKTÓW

13 POSUMOWANIE  Urząd dąży do zniwelowania bariery administracyjnej.  Urząd Miejski Gminy Łobżenica Urzędem przyjaznym przedsiębiorcom.  Strona internetowa gminy uwzględnia potrzeby przedsiębiorców, w tym udostępnia np. niezbędne informacje o warunkach działalności gospodarczej, potrzebne druki i dokumentów.  Systematyczne tworzenie warunków do rozwoju inwestycji.  Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Uwzględnienie potrzeb zgłaszanych w ankietach w dalszych pracach JST

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ REFERAT GOSPODARKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĄD MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA


Pobierz ppt "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI I OSOBAMI PLANUJĄCYMI ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25-05-2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google