Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja, opieka i asysta – wsparcie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu Punkt Konsultacyjny KSU Leszno 08.08.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja, opieka i asysta – wsparcie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu Punkt Konsultacyjny KSU Leszno 08.08.2012."— Zapis prezentacji:

1 Informacja, opieka i asysta – wsparcie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu Punkt Konsultacyjny KSU Leszno 08.08.2012 r.

2 Cel projektu: Celem działalności Punktu Konsultacyjnego KSU jest poprawa dostępu do usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

3 Usługi świadczone przez PK KSU: 1.Usługa informacyjna. 2.Usługa informacyjna „opieki nad klientem”. 3.Usługa doradcza „Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej”. 4.Usługa doradcza „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

4 USŁUGA INFORMACYJNA odpowiada na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obejmuje: administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, zatrudnianie cudzoziemców, świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, prawo ochrony konkurencji, społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), ochronę własności intelektualnej, systemy jakości ISO 9001 i HACCP, rozwój zasobów ludzkich,

5 USŁUGA INFORMACYJNA c.d. wykorzystywanie technologii informacyjnych, ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP), możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawo zamówień publicznych, zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. Usługi informacyjne są całkowicie bezpłatne.

6 OPIEKA NAD KLIENTEM to usługa informacyjna oferowana w przypadku, gdy diagnoza potrzeb wykazała, że skorzystanie z dostępnej w KSU usługi specjalistycznej pomoże klientowi w prowadzeniu firmy. Usługa obejmuje: diagnozę potrzeb klienta i możliwości w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU, asystę przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym, asystę przy podpisaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej, pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.

7 OPIEKA NAD KLIENTEM CD. Usługi specjalistyczne, to usługi do których zalicza się np. usługa doradcza proinnowacyjna polegająca na przeprowadzeniu audytu technologicznego, usługa finansowa – pożyczka, doradztwo w optymalizacji kosztów, usługi szkoleniowe, itd. Skorzystanie z usługi „opieka nad klientem” jest całkowicie bezpłatne.

8 ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ to usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą składająca się z następujących elementów: 1. wstępnej diagnozy potrzeb klienta, 2. konsultacji nt. profilu planowanej działalności, 3. analizy SWOT planowanej działalności, 4. analizy form i źródeł finansowania działalności, 5. pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

9 ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CD. 6.wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, 7.przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, 8.pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia

10 ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CD. 90% Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 16 godzin.

11 ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ to usługa doradcza dla przedsiębiorców składająca się z następujących elementów: I: diagnozy potrzeb biznesowych klienta, II: wsparcia doradczego w zakresie: -spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (np. wypełnienie dokumentów skierowanych do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnienie dokumentów do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp., konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.),

12 ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -marketingu przedsiębiorstwa, (np. opracowanie planu marketingowego, opracowanie listy potencjalnych klientów, określenie najlepszych kanałów dystrybucji, określenie najlepszych kanałów promocji i opracowanie komunikatów promocyjnych), -organizacji przedsiębiorstwa, (np. opracowanie strategii rozwoju firmy, opracowanie schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków pracowników, opracowanie regulaminu pracy),

13 ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -finansów przedsiębiorstwa (np. konsultacja w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finansowania, porównywanie dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania, przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes plany, inne),

14 ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJU CD. 90% Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 24 godzin.

15 PK KSU W LESZNIE – FORMY KONTAKTU: Z usług Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie można skorzystać na jeden z poniższych sposobów: -bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym KSU lub podczas dyżuru konsultanta, -telefonicznie – pod numerem 065 526 31 65 -elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania znajdującego się na stronie www.warp.org.pl www.warp.org.pl -podczas dyżuru Wolsztynie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu

16 Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oddział w Lesznie Plac Kościuszki 4 tel. +48 65 526 31 65 e-mail: pk-leszno@warp.org.pl czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30


Pobierz ppt "Informacja, opieka i asysta – wsparcie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu Punkt Konsultacyjny KSU Leszno 08.08.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google