Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LISTOPAD 2015/STYCZEŃ 2016 wybór skrzynek do artystycznego pomalowania, przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia z właścicielami STYCZEŃ 2016 przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LISTOPAD 2015/STYCZEŃ 2016 wybór skrzynek do artystycznego pomalowania, przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia z właścicielami STYCZEŃ 2016 przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 LISTOPAD 2015/STYCZEŃ 2016 wybór skrzynek do artystycznego pomalowania, przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia z właścicielami STYCZEŃ 2016 przygotowanie i ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania LUTY 2016 wybór realizatora, podpisanie umowy MARZEC - PAŹDZIERNIK 2016 realizacja zadania Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał. BIURO PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ S0016

2 STYCZEŃ 2016 przeprowadzenie procedury konkursowej na realizację programu osłonowego „Akcja-Akrobacja…” STYCZEŃ – LUTY 2016 rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2016 realizacja zadania Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. + MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ L0133

3 STYCZEŃ 2016 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu KWIECIEŃ 2016 zakup aparatu do EKG Zakup aparatu do EKG. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ G0011

4 STYCZEŃ 2016 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup stołu rehabilitacyjnego LUTY- MARZEC 2016 zakup stołu rehabilitacyjnego Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P0023

5 STYCZEŃ 2016 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia i mebli LUTY - MARZEC 2016 zakup wyposażenia i mebli Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P0049

6 STYCZEŃ 2016 przeprowadzenie procedury konkursowej na realizację programu STYCZEŃ - LUTY 2016 rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO GRUDNIA 2016 realizacja zadania Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja skutecznych działań. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ S0014

7 STYCZEŃ 2016 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia świetlicy, materiałów niezbędnych do remontu, zamówienie prenumeraty gazet i czasopism LUTY - GRUDZIEŃ 2016 prenumerata gazet i czasopism LUTY - KWIECIEŃ 2016 zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy LUTY - MAJ 2016 remont świetlicy Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ S0029

8 STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2016 przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej KWIECIEŃ- CZERWIEC 2016 przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania CZERWIEC - WRZESIEŃ 2016 realizacja zadania Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W0073

9 GRUDZIEŃ 2015 rozpoznanie cenowe usługi wynajmu i serwisowania toalet przenośnych STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016 ustawienie i serwisowanie toalet STYCZEŃ - MARZEC 2016 przygotowanie dokumentacji i procedur na rozebranie toalet istniejących KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 rozbiórka toalet Toalety w Arturówku. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI B0033

10 STYCZEŃ - MARZEC 2016 aktualizacja dokumentacji projektowej (kosztorysów), przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2016 zakup i montaż elementów małej architektury KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016 prace budowlane Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI G0002

11 STYCZEŃ - MARZEC 2016 aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie brakującej KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2016 zakup i montaż elementów malej architektury KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016 prace budowlane Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa” – Etap IV. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI G0003

12 STYCZEŃ - MARZEC 2016 aktualizacja dokumentacji projektowej (kosztorysów), przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2016 zakup i montaż elementów małej architektury KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016 prace budowlane Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI G0096

13 STYCZEŃ - MARZEC 2016 przygotowanie procedury na wyłonienie wykonawcy projektu KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowej KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016 wykonanie dokumentacji projektowej Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1). MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI L0049

14 STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 przygotowanie postępowania przetargowego i ogłoszenie przetargu KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2016 dostawa rolby Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI P0038

15 LISTOPAD 2015 przygotowanie materiałów i dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania i naboru uczestników (regulaminy, listy obecności, promocja zadania) GRUDZIEŃ 2015 wdrożenie procedur związanych z zakupami materiałów i wyborem instruktorów prowadzących zajęcia STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016 realizacja zadania Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI P0039

16 LISTOPAD 2015 - LUTY 2016 prace koncepcyjne, przygotowanie procedury przetargowej MARZEC- KWIECIEŃ 2016 ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy KWIECIEŃ - LISTOPAD 2016 realizacja zadania Bezpieczne Bałuty – stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty - Centrum. STRAŻ MIEJSKA B0067

17 GRUDZIEŃ 2015 - LUTY 2016 prace koncepcyjne, sporządzenie listy sprzętu specjalistycznego, określenie tematyki i zakresu szkoleń dla funkcjonariuszy, przygotowanie procedury przetargowej MARZEC- KWIECIEŃ 2016 ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy KWIECIEŃ - LISTOPAD 2016 realizacja zadania Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt. STRAŻ MIEJSKA LO136

18 LUTY- CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182. WYDZIAŁ EDUKACJI B0021

19 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja Budowa kompleksu sportowo- edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26. WYDZIAŁ EDUKACJI B0074

20 LUTY-KWIECIEŃ 2016 realizacja Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116. WYDZIAŁ EDUKACJI B0117

21 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC- SIERPIEŃ 2016 realizacja Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10. WYDZIAŁ EDUKACJI G0015

22 LUTY- LIPIEC 2016 realizacja Łódź w piosence – płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152. WYDZIAŁ EDUKACJI L0135

23 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja „Strefa Aktywności dla zdrowia” – budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. WYDZIAŁ EDUKACJI P0017

24 MAJ - SIERPIEŃ 2016 realizacja Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej. WYDZIAŁ EDUKACJI P0031

25 LUTY- SIERPIEŃ 2016 realizacja Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku. WYDZIAŁ EDUKACJI P0035

26 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 realizacja Sąsiedzkie rozmówki Staropoleskie. WYDZIAŁ EDUKACJI P0050

27 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 realizacja Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36. WYDZIAŁ EDUKACJI P0059

28 LUTY- CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC- LISTOPAD 2016 realizacja Bezpieczne boisko – budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152. WYDZIAŁ EDUKACJI P0067

29 LUTY- CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) LIPIEC- LISTOPAD 2016 realizacja Gimnazjum XXI wieku – rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19. WYDZIAŁ EDUKACJI P0076

30 GRUDZIEŃ 2015- STYCZEŃ 2016 przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert LUTY- GRUDZIEŃ 2016 realizacja Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację. WYDZIAŁ EDUKACJI P0080

31 MARZEC - LIPIEC 2016 realizacja Język obcy nie jest nam obcy- multimedialna pracownia językowa. WYDZIAŁ EDUKACJI S0019

32 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105. WYDZIAŁ EDUKACJI S0026

33 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO. WYDZIAŁ EDUKACJI S0034

34 LUTY - CZERWIEC 2016 zakup i przygotowanie sprzętu LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 realizacja Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 – „Wychowanie przez sport”. WYDZIAŁ EDUKACJI S0041

35 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - PAŹDZIERNIK 2016 realizacja Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna. WYDZIAŁ EDUKACJI W0016

36 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12. WYDZIAŁ EDUKACJI W0054

37 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja „Bajkowa szkoła dla sześciolatków” SP 149 z klasami integracyjnymi. WYDZIAŁ EDUKACJI W0067

38 LUTY - CZERWIEC 2016 przygotowanie (dokumentacja- przetargi) CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. WYDZIAŁ EDUKACJI W0109

39 STYCZEŃ - MARZEC 2016 przetarg na wybór projektanta dokumentacji projektowo- kosztorysowej KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 przetarg na wybór wykonawcy robót LIPIEC- LISTOPAD 2016 wykonanie robót budowlanych Park Julianowski rozbudowa XXI w. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ B0003

40 STYCZEŃ - MARZEC 2016 wydzielenie przez ZDiT działki pod inwestycję (obecnie działka drogowa) KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 przetarg na wybór projektanta dokumentacji projektowo- kosztowej LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 przetarg na wybór wykonawcy robót LISTOPAD 2016 wykonanie robót budowlanych Budowa placu zabaw „Pętla Bratysławska”. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ P0013

41 STYCZEŃ - MARZEC 2016 przetarg na wybór projektanta dokumentacji projektowo- kosztorysowej KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 przetarg na wybór wykonawcy robót LIPIEC- LISTOPAD 2016 wykonanie robót budowlanych Zielone Smulsko – aktywny wypoczynek. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ P0052

42 STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2016 przygotowanie i ogłoszenie przetargu MAJ - SIERPIEŃ 2016 wykonanie projektu organizacji ruchu oraz robót Uszczelnienie strefy płatnego parkowania. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ S0008

43 STYCZEŃ 2016 zapytanie cenowe w zakresie sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego, wybranie dostawcy STYCZEŃ - MARZEC 2016 zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego STYCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 zakup książek i audiobooków Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek, w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7. WYDZIAŁ KULTURY B0035

44 STYCZEŃ - MARZEC 2016 ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania MARZEC -KWIECIEŃ 2016 rozstrzygnięcie konkursu CZERWIEC-WRZESIEŃ 2016 realizacja zadania Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie. WYDZIAŁ KULTURY B0044

45 STYCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 zakup książek Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A. WYDZIAŁ KULTURY G0042

46 GRUDZIEŃ 2015 - STYCZEŃ 2016 ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania STYCZEŃ - LUTY 2016 rozstrzygnięcie konkursu LUTY - GRUDZIEŃ 2016 realizacja zadania Program edukacyjno – artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. WYDZIAŁ KULTURY P0079

47 STYCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 zakup książek i audiobooków Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14. WYDZIAŁ KULTURY S0020

48 STYCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 zakup książek i audiobooków Zakup książek – nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP. WYDZIAŁ KULTURY S0033

49 STYCZEŃ- LUTY 2016 analiza rynku MARZEC - PAŹDZIERNIK 2016 zakup wyposażenia i urządzenie w bibliotece kącika dla dzieci Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie. WYDZIAŁ KULTURY W0021

50 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2015 przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór wykonawcy LUTY 2016 wybór wykonawcy wraz z podpisaniem umowy DO GRUDNIA 2016 realizacja zawartej umowy Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA L0137

51 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2015 opracowanie warunków konkursu ofert i projektu zarządzenia w sprawie konkursu na realizację zadania GRUDZIEŃ 2015 - STYCZEŃ 2016 wybór realizatorów STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016 realizacja zadania Pozwól mi żyć – arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH B0069

52 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy na dotację celową pomiędzy UMŁ a realizatorem, ogłoszenie konkursu na opracowanie dokumentacji KWIECIEŃ- CZERWIEC 2016 ogłoszenie konkursu na wykonawcę prac, wybór oferenta i rozpoczęcie prac PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016 zakończenie prac Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH B0133

53 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy na dotację celową pomiędzy UMŁ a realizatorem, ogłoszenie konkursu na opracowanie dokumentacji KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 ogłoszenie konkursu na wykonawcę prac, wybór oferenta i rozpoczęcie prac PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016 zakończenie prac Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” ul. Felińskiego 7. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH G0044

54 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy na dotację celową pomiędzy UMŁ a realizatorem, ogłoszenie konkursu na opracowanie dokumentacji KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 ogłoszenie konkursu na wykonawcę prac, wybór oferenta i rozpoczęcie prac PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016 zakończenie prac Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH G0046

55 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy na dotację celową pomiędzy UMŁ a realizatorem KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 ogłoszenie konkursu na dostawcę wyposażenia medycznego i niemedycznego, wybór oferenta LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 realizacja zakupów wyposażenia medycznego i niemedycznego Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH G0047

56 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2015 opracowanie warunków konkursu ofert i projektu zarządzenia w sprawie konkursu na realizację zadania GRUDZIEŃ 2015 - STYCZEŃ 2016 wybór realizatorów STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016 realizacja zadania Miłość na zdrowie! – opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH L0073

57 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania, prace przygotowawcze związane z wyborem inwestora zastępczego STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy z inwestorem zastępczym, opracowanie aktualnej dokumentacji projektowej KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 ogłoszenie konkursu na wykonawcę prac, rozpoczęcie prac PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016 zakończenie prac NIE MUSISZ BYĆ SAM – remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH L0126

58 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2015 opracowanie warunków konkursu ofert i projektu zarządzenia w sprawie konkursu na realizację zadania GRUDZIEŃ 2015 - STYCZEŃ 2016 wybór realizatorów MAJ - WRZESIEŃ 2016 realizacja zadania Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH L0132

59 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy na dotację celową pomiędzy UMŁ a realizatorem, ogłoszenie konkursu na opracowanie dokumentacji KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 ogłoszenie konkursu na wykonawcę prac, wybór oferenta, rozpoczęcie prac PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016 zakończenie prac Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH S0018

60 GRUDZIEŃ 2015 ustalenia z realizatorem zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania STYCZEŃ - MARZEC 2016 podpisanie umowy na dotację celową pomiędzy UMŁ a realizatorem, ogłoszenie konkursu na dostawcę wyposażenia, wybór oferenta KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 realizacja – zakup sprzętu medycznego Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH S0024

61 KWIECIEŃ 2016 zakończenie opracowania dokumentacji projektowej MAJ - CZERWIEC 2016 ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i realizację robót LIPIEC - LISTOPAD 2016 realizacja prac Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU G0009

62 STYCZEŃ - MARZEC 2016 przetarg na wykonawstwo i realizację robót LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 realizacja prac Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU G0064

63 GRUDZIEŃ 2015- LUTY 2016 opracowanie projektów organizacji ruchu silami własnymi ZDiT STYCZEŃ - LUTY 2016 przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację zadania MARZEC – MAJ 2016 wykonanie zadania Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU L0002

64 STYCZEŃ 2016 przetarg na wykonanie prac KWIECIEŃ 2016 realizacja robót Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU L0146

65 STYCZEŃ 2016 opracowanie dokumentacji przetargowej LUTY - MARZEC 2016 ogłoszenie przetargu na realizację robót KWIECIEŃ - MAJ 2016 wyłonienie wykonawcy prac CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja zadania Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU P0002

66 STYCZEŃ- LUTY 2016 opracowanie projektów organizacji ruchu siłami własnymi ZDiT, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację zadania MARZEC - MAJ 2016 wykonanie zadania „Rondo Sanitariuszek”- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU P0054

67 STYCZEŃ 2016 opracowanie dokumentacji przetargowej LUTY - MARZEC 2016 ogłoszenie przetargu na realizację robót KWIECIEŃ - MAJ 2016 wyłonienie wykonawcy prac CZERWIEC - LISTOPAD 2016 realizacja zadania Drzewa na Pogonowskiego – poprawa jakości otoczenia SP 26. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU P0078

68 STYCZEŃ - MARZEC 2016 wybór firmy szkoleniowej/trenerów KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 szkolenie Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU S0002

69 STYCZEŃ 2016 ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej CZERWIEC 2016 ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i realizację robót LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 realizacja prac Wschód Śródmieścia – Ładniejszy Plac Pokoju. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU S0006

70 STYCZEŃ- LUTY 2016 opracowanie projektów organizacji ruchu siłami własnymi ZDiT, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację zadania MARZEC - MAJ 2016 wykonanie zadania Wschód Śródmieścia – bezpieczniejsza ul. Jaracza. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU S0012

71 STYCZEŃ 2016 ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej CZERWIEC - LIPIEC 2016 ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i realizację robót SIERPIEŃ - LISTOPAD 2016 realizacja prac Podwórzec Zacisze. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU S0031

72 STYCZEŃ- LUTY 2016 opracowanie projektów organizacji ruchu siłami własnymi ZDiT, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację zadania MARZEC - MAJ 2016 wykonanie zadania Rowerowe Śródmieście – ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU S0036

73 STYCZEŃ- MARZEC 2016 ogłoszenie przetargu na wykonanie robót LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 realizacja prac Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W0035

74 GRUDZIEŃ 2015 przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy LUTY - KWIECIEŃ 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych CZERWIEC 2016 wybór wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym wraz z podpisaniem umowy RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ B0072 LIPIEC - LISTOPAD 2016 realizacja robót budowlanych

75 GRUDZIEŃ 2015 ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania STYCZEŃ 2016 wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na zadanie CZERWIEC 2016 zakończenie części zadania dot. zagospodarowania rekreacyjnego DO KOŃCA GRUDNIA 2016 realizacja części zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ L0015

76 STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy wraz z podpisaniem umowy LUTY- MARZEC 2016 realizacja zamówienia: wykonanie i montaż budek i skrzynek lęgowych Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ L0028

77 GRUDZIEŃ 2015 przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej STYCZEŃ - MARZEC 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy KWIECIEŃ 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę LIPIEC 2016 wybór wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO – częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ L0032 GRUDZIEŃ 2016 realizacja robót budowlanych

78 LUTY 2016 wybór wyłonionego w drodze zamówienia publicznego wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy MARZEC - CZERWIEC 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany LIPIEC 2016 wybór wykonawcy wyłonionego w drodze zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych wraz z podpisaniem umowy; uzyskanie pozwolenia na budowę SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ 2016 realizacja robót budowlanych Lunapark inaczej – stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ L0043

79 MARZEC – MAJ 2016 ogłoszenia zamówień publicznych na zakup sprzętu diagnostyczno-medycznego KWIECIEŃ – CZERWIEC 2016 wyłonienie dostawców i zawarcie umów na zakup sprzętu diagnostyczno- medycznego MAJ – LIPIEC 2016 dostawa i wdrożenie sprzętu DO KOŃCA GRUDNIA 2016 realizacja na bieżąco pozostałej części zadania (karma, leki, usługi weterynaryjne, doposażenie sali edukacyjnej) Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt – doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ L0052

80 GRUDZIEŃ 2015 ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w części obejmującej zagospodarowanie rekreacyjne oraz utrzymanie porządku i czystości STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy i zawarcie umowy KWIECIEŃ 2016 wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie zadania w części obejmującej wykoszenie roślinności zielnej MAJ-WRZESIEŃ 2016 realizacja zadania w części dot. wykaszania roślinności zielnej oraz zagospodarowania rekreacyjnego; wprowadzenie patroli konnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ P0008 DO GRUDNIA 2016 realizacja na bieżąco zadania w części dotyczącej utrzymania porządku i czystości

81 STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy LUTY - KWIECIEŃ 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę CZERWIEC 2016 wybór wykonawcy wyłonionego w drodze zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych wraz z podpisaniem umowy LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 realizacja robót budowlanych Na Zdrowie! – ścieżka dla biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ P0020

82 STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy LUTY - KWIECIEŃ 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę CZERWIEC 2016 wybór wykonawcy wyłonionego w drodze zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych wraz z podpisaniem umowy LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 realizacja robót budowlanych Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ P0022

83 KWIECIEŃ 2016 demontaż zanieczyszczonego, zniszczonego przez ptaki sprzętu parkowego wraz z ponownym montażem w innych lokalizacjach KWIECIEŃ - 2016 zakup tabliczek informacyjnych wraz z ich montażem KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 oczyszczanie alejek z ptasich odchodów Wschód Śródmieścia – czysty Park Staszica – porządek z gołębiami. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ S0005

84 STYCZEŃ - LUTY 2016 przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy MARZEC - KWIECIEŃ 2016 wybór wykonawcy KWIECIEŃ - MAJ 2016 realizacja prac (zależnie od panujących warunków atmosferycznych) Wschód Śródmieścia – więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ S0011

85 GRUDZIEŃ 2015 przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy LUTY - MAJ 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę LIPIEC 2016 wybór wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ S0032 SIERPIEŃ - LISTOPAD 2016 realizacja robót budowlanych

86 STYCZEŃ – LUTY 2016 przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy MARZEC - KWIECIEŃ 2016 wybór wykonawcy KWIECIEŃ - MAJ 2016 realizacja prac (zależnie od panujących warunków atmosferycznych) DO KOŃCA 2016 utrzymanie donic z kwiatami 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ S0042

87 STYCZEŃ 2016 wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy LUTY - KWIECIEŃ 2016 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót budowlanych MAJ 2016 wybór wykonawcy wyłonionego w drodze zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych wraz z podpisaniem umowy CZERWIEC - LIPIEC 2016 realizacja robót budowlanych Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie – strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno- ruchowych i gimnastycznych. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W0080


Pobierz ppt "LISTOPAD 2015/STYCZEŃ 2016 wybór skrzynek do artystycznego pomalowania, przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia z właścicielami STYCZEŃ 2016 przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google