Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

2 2 Liczba wniosków i umów od początku okresu programowania

3 3 Wartość wykorzystanej alokacji Wartość zawartych umów (kwota dofinansowania) w zł Wartość alokacji % wykorzystania alokacji Wartość środków do zakontraktowania w 2010 roku Wartość środków przeznaczonych na Działanie do końca okresu programowania w euro Wartość środków przeznaczonych na Działanie do końca okresu programowania w zł (kurs na ) % wykorzystania środków na dzień , ,0091,21% , , ,0027,09%

4 4 Liczba nowych miejsc przedszkolnych powstałych w ramach projektów PO KL 1453

5 Gminy, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 9.1.1, a w których do roku 2008 nie istniała żadna forma wychowania przedszkolnego. Rok 2008 Boćki, Klukowo Rok 2009 Dziadkowice, Gmina Suwałki, Płaska, Sokoły 5

6 6 Styczeń 2009Styczeń 2010 Liczba nowych ośrodków przedszkolnych powstałych w ramach projektów PO KL 55 Liczba nowych miejsc przedszkolnych powstałych w ramach projektów PO KL 1453 Gminy, w których nie ma żadnej formy wychowania przedszkolnego (40) Powiat Augustowski: Bargłów Kościelny, Nowinka, Powiat Białostocki: Poświętne, Powiat Bielski: Gmina Bielsk Podlaski, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki, Powiat Grajewski: Gmina Grajewo, Rajgród, Wąsosz, Powiat Hajnowski: Czyże, Gmina Hajnówka, Powiat Kolneński: Grabowo, Mały Płock, Turośl, Powiat Łomżyński: Miastkowo, Przytuły, Wizna, Zbójna, Powiat Moniecki: Jaświły, Trzcianne, Powiat Sejneński: Giby, Krasnopol, Gmina Sejny, Powiat Siemiatycki: Perlejewo, Gmina Siemiatycze, Powiat Sokólski: Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo, Powiat Suwalski: Bakałarzewo, Przerośl, Rutka-Tartak, Szypliszki, Wiżajny, Powiat Wysokomazowiecki: Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Gmina Wysokie Mazowieckie, Powiat Zambrowski: Gmina Zambrów

7 7 L.p.Nazwa BeneficjentaTytuł projektu Wartość projektu Wnioskowana kwota 1Gmina Ciechanowiec Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec – ośrodki wychowania przedszkolnego , ,00 2Gmina Klukowo Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacją marzeń najmłodszych , ,00 3 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyABC Przedszkolaka , ,00 4Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom"Gminne Ośrodki Przedszkolne , ,70 5Miasto SiemiatyczeRadosny Przedszkolak , ,00 6Fundacja Edukacji i Twórczości Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori , ,14 7Gmina ŁapyOtwarte drzwi , ,00 8Miasto BiałystokPrzedszkolna rodzinka , ,44 9Gmina Sokółka Zapraszamy do przedszkoli i Klubów Przedszkolaka , ,00 10Miasto Wysokie MazowieckieWysokie Przedszkole , ,56 11Gmina BoćkiKlub Przedszkolaka "BOCIEK" , ,00 12 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Z POLA DO PRZEDSZKOLA - kampania promocyjna na rzecz edukacji małych dzieci , ,00 13Miasto Wysokie Mazowieckie"Równy start to lepszy start" , , , ,84

8 8 L.p.Nazwa BeneficjentaTytuł projektu Wartość projektu Wnioskowana kwota 1Gmina Narewka Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy Narewka , ,50 2Gmina MielnikNasze przedszkole , ,40 3Gmina SokółkaZapraszamy do Klubów Przedszkolaka , ,00 4Gmina DziadkowicePrzedszkolaki dumą naszej gminy51 856, ,00 5 Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat Kamila Ignatiuk Tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej , ,00 6 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyABC Przedszkolaka , ,58 7Gmina Drohiczyn "Przedszkolaki - Podlasiaki" - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn , ,00 8Gmina Miejska HajnówkaPrzedszkole dla każdego dziecka , ,00 9Gmina AugustówDać szansę przedszkolakiem w Gminie Augustów , ,65 10Gmina PłaskaWesołe Przedszkole w Gruszkach87 381, ,38 11Fundcja ŹRÓDŁOZielone przedszkole , ,04 12Miasto BiałystokPrzedszkolna Rodzinka , ,54

9 9 L.p.Nazwa BeneficjentaTytuł projektu Wartość projektu Wnioskowana kwota 13 Gmina Wasilków/ Urząd Miejski w Wasilkowie Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start , ,00 14Gmina Dubicze Cerkiewne Równe Szanse - Lepszy Start - rozszeżenie oferty edukacji przedszkolenj w Gminie Dubicze Cerkiewne , ,00 15Gmina Juchnowiec KościelnyBajkowe przedszkole - atrakcyjne i dostępne , ,76 16 Miasto Grajewo / Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie Pierwszy krok do samodzielnosci dziecka - zespoły przedszkolne w Grajewie , ,96 17Gmina Miejska Hajnówka Wesołe przedskzole szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej61 567, ,00 18Gmina Korycin Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin , ,80 19Gmina Czyżew- OsadaStartuj z nami , ,00 20 Gmina Dobrzyniewo Duże/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym AleksandrowieALE Przedszkole! , ,00 21Gmina Sokoły Pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem - edukacja przedszkolna w gminie Sokoły , ,96 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w GoniądzuSukces zaczyna się w przedszkolu85 100, ,00 23Gmina Czarna BiałostockaI ja będę przedszkolakiem , , , ,41

10 Wyzwania dla EFS w województwie podlaskim 1.40 gmin w których nie ma przedszkola 2.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (3-5 lat) na poziomie 54 % 3.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (3-5 lat) na obszarach wiejskich – 20 % 4.Liczba brakujących miejsc w przedszkolach – Zbyt małe upowszechnienie innych form wychowania przedszkolnego 6.Zbyt mała aktywność innych niż jst podmiotów – osób fizycznych i prawnych, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą zakładać przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego

11 Odpowiedź IP na problemy edukacji przedszkolnej 1.Podwojenie alokacji w 2010 w stosunku do 2009 (zakładany poziom kontraktacji 60 %) 2.Kryteria strategiczne w Planie działania na rok 2010 w województwie podlaskim

12 Założenia na 2010 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1.Tworzenie przedszkoli (w tym również innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); 2.Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu, nauczycieli, nauczycieli specjalistów itp.; 3.Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną – na obszarach wiejskich!.

13 Kryteria strategiczne: 1. Projekt realizowany na obszarze gminy, w której nie ma ośrodka wychowania przedszkolnego (przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z wykluczeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych); 2. Projekt dotyczy ośrodka przedszkolnego (przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego) na obszarze wiejskim; 3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi lub realizowanymi, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny; 4. Projekt generuje dodatkowe miejsca dla dzieci – co najmniej 30% dzieci objętych wnioskiem stanowią dzieci nowoprzyjęte. 13

14 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2010 roku Typ konkursu konkurs zamknięty Alokacja ,00 PLN 14

15 Typ beneficjentów W przypadku zakładania i prowadzenia przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego: Formy publiczneFormy niepubliczne  jednostki samorządu terytorialnego  inne podmioty np. osoby fizyczne, osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia)

16 Grupy docelowe Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) objęte formami edukacji przedszkolnej określonymi przez prawo oświatowe tj. - w przedszkolach - w innych formach wychowania przedszkolnego (punkty i zespoły) -Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym - wiek 3-6 lat obecnie - wiek 3-5 lat od 1 września 2012 roku

17 Publiczne  Przedszkola  Inne formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne  Przedszkola  Inne formy wychowania przedszkolnego

18 Publiczne  mogą być prowadzone przez podmioty inne niż jst  Prowadzone przez jst – zadanie własne gminy  muszą zapewnić powszechny dostęp  są bezpłatne w zakresie wynikającym z podstawy programowej i obowiązkowego wymiaru godzin  realizują podstawę programową, nauczyciele z kwalifikacjami Niepubliczne  mogą być prowadzone przez podmioty inne niż jst  nie musza zapewnić powszechnego dostępu  są dotowane przez jst  mogą pobierać opłaty od rodziców  realizują podstawę programową, nauczyciele z kwalifikacjami

19 Problemy we wdrażaniu pokl 1.Z projektów nie wynika czy wsparcie dotyczy form wychowania przedszkolnego określonych w ustawie i jakich form 2.Z projektów nie wynika ile nowych miejsc dla dzieci generuje dany wniosek 3.Podmioty ubiegające się o wsparcie nie dopełniły wymogów formalnych wynikających z ustawy 4.Zbyt małe upowszechnienie innych form wychowania przedszkolnego 5.Zbyt mała aktywność podmiotów prywatnych 6.Młodsze dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – niedopełnienie formalności - szkoła nie posiada statusu zespołu szkolno-przedszkolnego 7.Nowo powstałe placówki nie są zgłaszane do Kuratora Oświaty który pełni nadzór pedagogiczny 8.Nowopowstałe placówki nie przekazują danych do systemu informacji oświatowej (SIO).

20 Publiczne  zezwolenie gminy na prowadzenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne  Wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę - - prowadzenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

21 Zalety innych form wychowania przedszkolnego  mogą obejmować niewielką liczbę dzieci, elastyczna liczba dzieci w grupie – od 3  mogą być tworzone jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka np. w domu mieszkalnym (o ile spełnia wymogi)  zakładają udział rodziców podczas zajęć  elastyczny wymiar dzienny i tygodniowy zajęć  zajęcia nie muszą odbywać się każdego dnia tygodnia (w zespole) Inne formy wychowania przedszkolnego realizują podstawę programową a od nauczycieli wymagane są takie same kwalifikacje jak od nauczycieli w przedszkolach

22 Niezbędne dokumenty dla jst, osób fizycznych, osób prawnych zamierzających złożyć projekt do dz Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 3.Szczegółowy Opis Priorytetów POKL – dz Plan działania na rok Dokumentacja konkursowa na konkurs nr 1/POKL/9.1.1/10 6.Wniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja

23 Dane kontaktowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Gen. F. Kleeberga 20 Tel Fax

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google