Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Beata Całyniuk Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Beata Całyniuk Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Dr n. med. Beata Całyniuk Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2

3 oszacować koszty ekonomiczne związane z nadwagą i otyłością udoskonalić wdrażanie zintegrowanych działań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi wspomóc kreowanie lepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie, przedszkolu i szkole poprawić sposób gromadzenia i wykorzystywania przez organy zdrowia publicznego, interesariuszy i rodziny informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych Identyfikacja oraz wybór najlepszych praktyk pomiędzy państwami uczestniczącymi w JANPA pozwala:

4 W Europie liczba dzieci z nadwagą lub otyłością jest coraz większa: obecnie dotyka aż 1 z 3 dzieci w wieku 6-9 lat. Otyłość jest związana z różnymi schorzenia i stanowi obciążenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla systemu opieki społecznej.

5 Długofalowe podejście jest konieczne, ponieważ promowanie zdrowego odżywiania I aktywności fizycznej rozpoczyna się już w okresie prenatalnym i wczesnodziecięcym. Wdrażane polityki i działania wymagają podejścia multisektorowego, w tym lepiej skoordynowanych działań na szczeblu rządowym pomiędzy sektorem społecznym, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, rolnictwa, transportu i sektorem prywatnym. Żywienie i aktywność fizyczna związane są z warunkami społecznymi. Zmniejszenie nierówności społecznych uważane jest za kluczowy aspekt projektu.

6 Mobilizacja społeczna i polityczna ułatwi podejmowanie spójnych działań na wszystkich poziomach dotyczących poprawy odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci w Europie. Konieczne jest zawiązywanie partnerstw przede wszystkim pomiędzy ekspertami z zakresu zdrowia publicznego, władzami regionalnymi i samorządowymi, instytucjami oświaty, społecznościami, uniwersytetami, przedstawicielami przemysłu żywnościowego, organizacjami trzeciego sektora.

7

8

9 Zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie kompleksowego działania w zapobieganiu oraz ograniczaniu nadwagi i otyłości u dzieci Zebranie krajowych dobrych praktyk według znormalizowa nego protokołu Przeprowadze nie analizy dobrych praktyk z udziałem interesariuszy z różnych sektorów Dokonanie przeglądu i analizy zebranego materiału Opracowanie wytycznych i zestawu narzędzi dla decydentów, organizatorów oraz realizatorów Cele szczegółowe:

10 Na podstawie kwerendy literatury sklasyfikowano ogółem 47 kryteriów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania otyłości u dzieci skategoryzowanych w 3 obszarach: forma interwencji, wdrażanie oraz monitorowanie i ewaluacja.

11 Działanie, które zastosowane w praktyce przynosi wymierne pozytywne rezultaty (m.in. w oparciu o przeprowadzoną ewaluację) i może być zastosowane jako model. Jest efektywnym przedsięwzięciem z klarownymi celami oraz jasno określoną grupą odbiorców. Działanie to wykorzystuje istniejące struktury i wszystkie kanały dotarcia do docelowej populacji. Może być również przekazywane oraz wdrażane przez większą grupę osób.

12 Działanie jest efektywne (z sukcesem oddziałuje na jednostki lub całe społeczeństwa) Cele są przejrzyste i określone zgodnie z regułą SMART Grupa docelowa jest jasno określona (m.in. wiek, płeć, status socjo- ekonomiczny) Forma interwencji Działanie wykorzystuje istniejące struktury Działanie przyczynia się do wzmocnienia grupy odbiorców poprzez podnoszenie ich poziomu edukacji, wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz umożliwienie podejmowania niezależnych decyzji) Wsparcie na wszystkich poziomach Wdrażanie Przeprowadzona ewaluacje wskazuje na duże oddziaływanie działań na grupę docelową w pożądanym kierunku Realizacja zaplanowanych działań oraz osiągnięcie założonych celów Efektywność finansowa Monitoring i ewaluacja

13 Zbieranie i analiza istniejących rozwiązań politycznych i programów na poziomie krajowym, projektów, inicjatyw i działań mających na celu poprawę żywienia i / lub aktywności fizycznej lub zapobiegania otyłości u dzieci w przedszkolach i szkołach. 2 główne dokumenty: 1. Charakterystyka kraju 2. Formularz zbierania danych dotyczących dobrych praktyk

14 Na podstawie zebranych danych (zadanie 6.2) przeprowadzenie oceny skuteczności oraz efektywności wykorzystania zasobów i środków w działaniach dotyczących prewencji otyłości u dzieci w oparciu o dwa narzędzia: 1. Kwestionariusz internetowy (na poziomie podstawowym) 2. Wywiad wśród interesariuszy (przedstawicieli wiodących organizacji i decydentów )

15 Opracowanie wyników w postaci przewodnika oraz narzędzia internetowego dla decydentów, planistów i realizatorów programów prewencji otyłości u dzieci i młodzieży.

16 www.janpa.eu Kierownik Projektu: Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ul. Piekarska 18 41-902 Bytom Skład zespołu JANPA-SUM: Dr n.med. Beata Całyniuk Dr n.med. Elżbieta Szczepańska Dr n.med. Agata Kiciak Mgr Katarzyna Brukało


Pobierz ppt "Dr n. med. Beata Całyniuk Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google