Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Kościelna 2 65-064 Zielona Góra Tel.: +48 68 323 06 74 www.plbb.eu Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Priorytet 2 Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki

3 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Działanie 2.1: Działania wspierające gospodarkę Możliwe przedmioty wsparcia: - wspieranie MŚP przy transgranicznym wprowadzaniu produktów, - rozwój i wspieranie polsko-niemieckich kooperacji i sieci współpracy przedsiębiorstw (np. giełdy współpracy i konferencje branżowe, w szczególności w ramach tworzenia klastrów regionalnych i branżowych; pomoc przy nawiązywaniu kontaktów; tworzenie transgranicznych baz danych o podmiotach gospodarczych), - wspieranie podejmowania działalności gospodarczej zorientowanej transgranicznie,

4 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 - wspieranie polsko-niemieckiej kooperacji przedsiębiorstw w zdobywaniu nowych rynków oraz we wspólnym zdobywaniu rynków w krajach trzecich (np. uczestnictwo w targach, coaching, usługi tłumaczeniowe), - transgraniczna ochrona konsumentów, - promocja innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, - działania na rzecz tworzenia transgranicznej sieci współpracy mediów i branży IT, - działania na rzecz wdrożenia transgranicznych platform internetowych, baz danych i e-commerce, - transgraniczne projekty i imprezy naukowe.

5 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Działanie 2.2: Marketing lokalny i regionalny Możliwe przedmioty wsparcia: - transgraniczny marketing i promocja obszarów aktywności gospodarczej na pograniczu Polski i Niemiec, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pogranicza Polski i Niemiec zorientowane w szczególności na rozwój kompetencji w dziedzinie transgranicznego zarządzania, - działania na rzecz transgranicznego marketingu i promocji ośrodków gospodarczych i turystyki.

6 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Działanie 2.3: Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R Możliwe przedmioty wsparcia: - wspieranie kooperacji i sieci współpracy jednostek naukowych, na rzecz poprawy dostępu do wiedzy naukowej i transferu technologii w celu podwyższenia siły innowacyjnej regionu, - poprawa transgranicznej współpracy między MŚP i instytucjami naukowymi na rzecz wzmocnienia potencjału wspólnego regionu przygranicznego w zakresie innowacji, - budowa transgranicznego systemu wspierania innowacji i transferu technologii.

7 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Potencjalni wnioskodawcy: - jednostki samorządu terytorialnego (województwo, kraj związkowy, powiaty, gminy, miasta), ich związki i stowarzyszenia - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego - organy administracji rządowej - jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione powyżej) - izby - jednostki naukowe - szkoły wyższe - organizacje/związki gospodarcze, centra technologii, instytucje badawczo- rozwojowe - instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności - organizacje pozarządowe - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

8 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Jeśli ze wsparcia oferowanego przez Program skorzystają małe i średnie przedsiębiorstwa (wyłącznie wsparcie pośrednie – patrz potencjalni wnioskodawcy), będzie ono udzielane zgodnie z przepisami wspólnotowymi o pomocy de-minimis lub zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych, bądź będzie notyfikowane do Komisji Europejskiej w trybie art. 88 ust. 3 Traktatu.

9 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Najważniejsze warunki programu: - ograniczenie terytorialne - transgraniczność projektu: - wspólne przygotowanie - wspólna realizacja - wspólny personel - wspólne finansowanie należy spełnić minimum 2 }

10 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

11 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Dostępne środki w priorytecie 2: - na lata 2007-2013: 12.150.033 € - z tego już zakontraktowano: 4.507.324 € - pozostało na dzień 27.4.2010: 7.642.709 €

12 Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Dziękuję za uwagę! Waldemar Tomaszek Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Kościelna 2 65-064 Zielona Góra Tel./fax: 068 323 06 74 e-mail: info@plbb.eu Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji 27.04.2010, Żary Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google