Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty Gdańsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty Gdańsk."— Zapis prezentacji:

1 Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty Gdańsk 19 marca 2015

2 Kalendarium Projektu 19.03.2014 r. – ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego; 4.06-18.08.2014 r. – negocjacje z Kandydatami; 17.12.2014 r. – zaproszenie Kandydatów do składania ofert; 27.02.2015 r. – termin składnia ofert; 19.03.2015 r. – wybór najkorzystniejszej oferty; 31.03.2015 r. – planowany termin podpisania umowy o PPP.

3 Przedmiot partnerstwa - kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości Miasta Gdańska na obszarze północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, celem stworzenia reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno- funkcjonalną wizytówkę miasta Gdańska wraz z odbudową infrastruktury sieciowej i drogowej oraz wkomponowaniem obiektów zabytkowych. Cel - obszar północnego cypla Wyspy Spichrzów funkcjonującą, atrakcyjną częścią miasta Gdańska. Zakres Przedsięwzięcia : zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia (zarówno publicznych jak i komercyjnych), a następnie oddanie do utrzymania i zarządzania wskazanych w umowie obiektów celu publicznego partnerowi prywatnemu. Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego:

4

5 OFERTA NR 1 Konsorcjum firm: Multibud W. Ciurzyński S.A. Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o. Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. OFERENCI: OFERTA NR 2 ACTIVA Sp. z o.o. EURO STYL Sp. z o.o. Sp. komandytowa KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna Marcin Kozikowski Nowak Nieruchomości Sp. z o.o. POLEKO Sp. z o.o. TPS Sp. z o.o.

6 KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM : Multibud W. Ciurzyński S.A. Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o. Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. OFERTA NR 1 (WYBRANE WIZUALIZACJE)

7

8

9

10 KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM : ACTIVA Sp. z o.o. EURO STYL Sp. z o.o. Sp. komandytowa KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna Marcin Kozikowski Nowak Nieruchomości Sp. z o.o. POLEKO Sp. z o.o. TPS Sp. z o.o. OFERTA NR 2 (WYBRANE WIZUALIZACJE)

11

12

13

14 Kryterium: Waga kryterium OFERTA NR 1OFERTA NR 2 Liczba pkt przyznanych w danym kryterium Ocena Koncepcji urbanistyczno- architektonicznej.35%35 pkt23,77 pkt Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Partnerem Prywatnym i Podmiotem Publicznym 10%10 pkt5,67 pkt Wielkość partycypacji Podmiotu Publicznego w kosztach budowy Obiektów Celu Publicznego 25%25 pkt23,75 pkt Termin realizacji Przedsięwzięcia, rozumiany jako uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ostatniego Obiektu wchodzącego w skład Przedsięwzięcia 10%10 pkt7,2 pkt Wysokość płatności gotówkowej Partnera Prywatnego (premii) na rzecz Podmiotu Publicznego, bez podatku od towarów i usług 20%19,81 pkt20 pkt łączna liczba punktów przyznanych ofercie:99,81 pkt80,39 pkt Podsumowanie oceny punktowej ofert

15 Na podstawie dokonanej oceny w związku z uzyskaniem największej ilości punktów za najkorzystniejsza uznano ofertę nr 1 złożoną przez k onsorcjum firm: Multibud W. Ciurzyński S.A. Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o. Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. Wybrane istotne parametry najkorzystniejszej oferty: Termin realizacji Przedsięwzięcia103 m-ce Wysokość oferowanej płatności gotówkowej na rzecz Podmiotu Publicznego netto 2 080 000,00 zł 1 Zwiększona partycypacja finansowa w zakresie realizacji Obiektów Celu Publicznego (w wysokości nie wyższej niż 5% kosztów danego Obiektu Celu Publicznego wynikającego z Oferty) 5% 2Dodatkowa gwarancja jakości na dokumentację Obiektów Celu Publicznego36 m-cy 3Dodatkowa gwarancja jakości na Obiekty Celu Publicznego36 m-cy

16


Pobierz ppt "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty Gdańsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google