Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tankowanie w procedurze płytowej obsługi samolotów pasażerskich Narada szkoleniowa SPP – Brenna 2016 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tankowanie w procedurze płytowej obsługi samolotów pasażerskich Narada szkoleniowa SPP – Brenna 2016 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych."— Zapis prezentacji:

1 Tankowanie w procedurze płytowej obsługi samolotów pasażerskich Narada szkoleniowa SPP – Brenna 2016 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych Opracował - dr inż. Andrzej Kamiński Brenna 2016

2 2 WYKAZ WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz służb ratowniczo-gaśniczych.  Rozporządzenie Komisji ( UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 216/2008

3 OBSŁUGA STATKU POWIETRZNEGO W RUCHU LOTNISKOWYM Wszystkie czynności związane z kompleksową obsługą samolotu można przedstawić jako pewien zamknięty cykl. W owym cyklu poszczególne operacje realizowane są w określonej kolejności, zgodnie z procedurami obowiązującymi w międzynarodowym transporcie pasażerskim. Po ustawieniu samolotu na miejscu postojowym na płycie postojowej jest on przygotowywany do ponownego lotu. Rozpoczyna się jego obsługa naziemna ( ang. ground handling) zwana też obsługą płytową. 3

4 OBSŁUGA STATKU POWIETRZNEGO W RUCHU LOTNISKOWYM Elementy obsługi statku powietrznego 4 Kołowanie Start Wznoszenie Ustawianie Obsługa naziemna Kołowanie Podejście Lądowanie Wyprowadzanie

5 ZDARZENIA Z UDZIAŁEM SAMOLOTU PODCZAS JEGO OBSŁUGI W RUCHU LOTNISKOWYM Awaryjne lądowanie B- 767 w 2011 r. – PL Chopina 5

6 ZDARZENIA Z UDZIAŁEM SAMOLOTU PODCZAS JEGO OBSŁUGI W RUCHU LOTNISKOWYM 1.Zderzenie ciągnika z kołującym ATR-72 w 2011 r. PL Chopina 2.Zderzenie dwóch B-737 podczas kołowania w 2014 r. PL Dublin 3.Zderzenie skrzydłami B-737 z ATR-42 w 2016 r. PL Dżakarta 6

7 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH Liczba tankowań z asystą lsr-g i rozlewisk podczas tankowania samolotów w PL Chopina w latach 2010-2015 7 Rok Zdarzenie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liczba tankowań SP 18272022177751539001014 Liczba rozlewisk 90106815476168

8 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH 8 Parametr pożarowyAvgasKerozyna -Jet A1 Temperatura zapłonu, o C-45,5od 35 do 62,7 Temperatura samozapłonu, o Cod 440 do 515,5od 226,6 do 246,1 Temperatura wrzenia, o Cod 43,3 do 162,7od 162,7 do 232,2 Temperatura krzepnięcia, o C-60od –40 do -50 Granice wybuchowości, % obj. -dolna -górna 1,4 7,6 0,74 5,32 Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się czoła płomienia po powierzchni paliwa, m min -1 od 213,5 do 244 30,5 i mniej Wybrane parametry pożarowe obecnie stosowanych paliw lotniczych. Avgas ( benzyna lotnicza)- lotnictwo małe- General Aviation Kerozyna ( Jet A-1) – samoloty turbośmigłowe i turboodrzutowe.

9 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH 9 L.p. Typ samolotu Liczba miejsc na pokładzie Maksymalna objętość paliwa w zbiornikach [ dm 3 ] 1Bombardier Q-400806520 2A-32018515843 3B-73713010787 4B-75723242400 5B-76730059000 6B-787330138900 7B-747490177500 8A-380853320000 Pojemności zbiorników paliwa i liczba pasażerów dla wybranych samolotów pasażerskich operujących na lotniskach w Polsce

10 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH  Nadciśnieniowe tankowanie samolotu z autocysterny  Grawitacyjne tankowanie samolotu w lotnictwie małym, niewielkiego zasięgu 10

11 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH  Agregat do tankowania samolotów w systemie hydrantów paliwowych.  Autocysterna do tankowania w systemie dowożenia paliwa do samolotu  Połączenie autocysterny z gardzielą tankowania samolotu 11

12 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH- STREFY BEZPIECZEŃSTWA Strefy bezpieczeństwa podczas nadciśnieniowego tankowania samolotu. 12

13 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH- STREFY BEZPIECZEŃSTWA STREF A – Strefa obsługi samolotu  obejmuje obszar zajmowany przez samolot oraz autocysternę powiększony o 3 m,  dopuszcza się w niej obecność niezbędnego personelu związanego z obsługą naziemną i niezbędny ruch pojazdów z tym związany,  dopuszcza się w niej obecność pasażerów pod warunkiem poruszania się pod nadzorem po bezpiecznej trasie poza obszarem strefy B i C. 13

14 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH- STREFY BEZPIECZEŃSTWA STREFA B– Strefa szczególnego zagrożenia pożarowego:  obejmuje obszar 3 m wokół pojazdu tankującego, węzłów tankowania ciśnieniowego samolotu, gardzieli tankowania grawitacyjnego i osi węża tankowania cysterny oraz obszar poniżej zaworów wentylacji zbiorników paliwowych samolotu odpowiadający stożkowi o promieniu podstawy min. 3 m,  w strefie tej przebywać może wyłącznie personel związany z tankowaniem samolotu. STREFA C – Strefa ewakuacji pojazdu tankującego:  obejmuje obszar przed pojazdem tankującym umożliwiający w sytuacji zagrożenia szybki odjazd od samolotu,  strefa ta musi być wolna od jakichkolwiek przeszkód. 14

15 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH BEZ PASAŻERÓW 15  Przed rozpoczęciem tankowania samolotu, operator tankowania ma obowiązek upewnić się, że na jego pokładzie nie przebywają pasażerowie. Jeżeli pasażerowie przebywają na pokładzie dalsze postępowanie może być prowadzone po opuszczeniu przez nich pokładu lub w asyście lsr-g.  W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia, w zależności od jego rodzaju i sytuacji decyzję o przerwaniu tankowania i podjęciu właściwych działań, w tym powiadomieniu lsr-g podejmuje operator tankowania.

16 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH Z PASAŻERAMI NA POKŁADZIE I WSIADAJĄCYMI I WYSIADAJACYMI Z SAMOLOTU  Personel pokładowy ma obowiązek poinformowania pasażerów o tankowaniu i zachowaniu szczególnej ostrożności. 16

17 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH Z PASAŻERAMI NA POKŁADZIE I WSIADAJĄCYMI I WYSIADAJACYMI Z SAMOLOTU  Personel pokładowy powinien dopilnować wszelkich procedur związanych z przygotowaniem samolotu do ewakuacji pasażerów.  Przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów z samolotu należy dopilnować aby poruszali się oni po bezpiecznej trasie poza obszarem strefy B i C pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika agenta obsługi naziemnej.  Tankowanie może odbywać się tylko w asyście lsr-g.  Dowódca asystującej lsr-g uprawniony jest do wydania zezwolenia na rozpoczęcie tankowania. Po zakończeniu tankowania powiadamia PA lsr-g.  Nakazania przerwania tankowania w przypadku naruszenia przepisów ochrony ppoż. 17

18 18 TANKOWANIE SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH – SYTUACJE AWARYJNE Za sytuacje awaryjne uważa się przypadki:  Grawitacyjnego tankowania samolotu z pasażerami na pokładzie – dotyczy wyłącznie SP wykonującego lot w celu ochrony życia lub zdrowia lub w celu przeciwdziałania klęskom żywiołowym, a także lot w ramach działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i obronnością państwa.  Tankowania przy pracującym silniku.  Tankowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.  Powstawania rozlewiska paliwa podczas tankowania.

19 19 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WYPADKI PODCZAS TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH (1)  W strefie szczególnego zagrożenia pożarowego znajduje się personel i pojazdy nie związane z tankowaniem.  W strefie ewakuacji pojazdu tankującego znajdują się przeszkody uniemożliwiające szybki odjazd.  Silnik pojazdu tankującego znajduje się bezpośrednio pod skrzydłem samolotu.

20 20 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WYPADKI PODCZAS TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH (2)  Silnik pojazdu tankującego znajduje się bezpośrednio pod skrzydłem samolotu.

21 21 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WYPADKI PODCZAS TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH (3)  W strefie szczególnego zagrożenia pożarowego znajduje się personel i pojazdy nie związane z tankowaniem.  W strefie ewakuacji pojazdu tankującego znajdują się przeszkody uniemożliwiające szybki odjazd.  Silnik pojazdu tankującego znajduje się bezpośrednio pod skrzydłem samolotu.

22 22 Dziękuję za uwagę. Warszawa, 14/01/2013


Pobierz ppt "Tankowanie w procedurze płytowej obsługi samolotów pasażerskich Narada szkoleniowa SPP – Brenna 2016 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google