Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

: Zachowania seksualne młodzieży- uświadomienie i przygotowanie do rozpoczęcia życia seksualnego. Trener: Małgorzata Rzymyszkiewicz Projekt pn „Równi w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ": Zachowania seksualne młodzieży- uświadomienie i przygotowanie do rozpoczęcia życia seksualnego. Trener: Małgorzata Rzymyszkiewicz Projekt pn „Równi w."— Zapis prezentacji:

1 : Zachowania seksualne młodzieży- uświadomienie i przygotowanie do rozpoczęcia życia seksualnego. Trener: Małgorzata Rzymyszkiewicz Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

2 Jak wygląda edukacja seksualna w Polsce? Społeczne akcje edukacyjne Edukacja w szkole Edukacja w domu

3 Społeczne akcje edukacyjne Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa - cykl akcji wokół szczególnych dni: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca Badania społeczne i publikacje naukowe, np. książka pod redakcją prof. Zbigniewa Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice”, będąca opracowaniem badań CBOS dot. sytuacji młodych rodziców i dziadków Tydzień Wiedzy o Antykoncepcji (11 - 17 lutego) Działania Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton"

4 Edukacja w szkole brak obowiązkowych lekcji edukacji seksualnej lekcje nie są traktowane poważnie i poświęca się im zbyt mało czasu przekazywanie wiedzy przez osoby mało kompetentne Spór o kształt edukacji seksualnej w szkołach Badania IBE (lipiec 2015) - pozytywna ocena zajęć z wychowania do życia w rodzinie - uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć (nudne, treści niedopasowane do potrzeb i wieku uczniów)

5 Edukacja w domu rodzice nie mają wiedzy, potrzeby bądź chęci, nie potrafią bądź nie czują się na siłach, by uczestniczyć aktywnie w edukacji seksualnej swojego dziecka. Większość z nich nie porusza w rozmowach z dziećmi tematu środków antykoncepcyjnych, uważając, że jeszcze jest za wcześnie na takie tematy lub błędnie zakładając, że ich dzieci są właściwie wyedukowane przez Internet i media wg młodzieży najważniejsza rola w edukacji seksualnej powinna przypadać rodzicom oraz szkole (badania CBOS 2010)

6 Aktywność seksualna nastolatków Młodzi ludzie coraz wcześniej rozpoczynają współżycie płciowe. Wczesnej inicjacji nie towarzyszy powszechne stosowanie antykoncepcji. Zbyt wczesne i nieodpowiedzialne podejmowanie współżycia seksualnego, a także brak wiedzy z zakresu antykoncepcji niosą za sobą liczne negatywne konsekwencje. Jedną z nich są niechciane ciąże nastolatek.

7 Niemal 25% 16-latków jest zdania, że współżycie płciowe w ich wieku jest czymś normalnym, chłopcy prezentowali w tym względzie poglądy bardziej przyzwalające Ponad 50% nastolatków uważało, że rozpoczęcie współżycia może nastąpić przed 20 r.ż. Jednocześnie niemal wszyscy badani (95%) aprobowali stwierdzenie, że istnieje wiele sposobów, nie tylko uprawianie seksu, aby bliskiej osobie okazać, że nam na niej zależy Więcej niż połowa respondentów zgodziła się z twierdzeniem, że to presja rówieśników powoduje, że wielu nastolatków rozpoczyna życie seksualne Ponad 80% respondentów uznało wiek powyżej 21r.ż. Jako czas sprzyjający podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji o posiadaniu dziecka Aktywność seksualna nastolatków – wyniki badań

8 POWIKŁANIA GINEKOLOGICZNE AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA MŁODZIEŻY KONSEKWENCJE BIOLOGICZNE CHOROBY/ INFEKCJE PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ ( NIEPLANOWANA CIĄŻA KONSEKWENCJE PSYCHOLOGICZNE ZABURZENIA W TWORZENIU/ ROZWIJANIU INTERAKCJI ZABURZENIA ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH

9 Modele i przykłady działań w ramach profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych MODEL ZDROWOTNO-MEDYCZNY: akcentuje raczej patologię niż normę, w centrum znajduje się profilaktyka, nie zaś promocja zdrowia. W ramach profilaktyki popularyzowane są metody antykoncepcji i model seksu bezpieczniejszego  MODEL SPOŁECZNO – PSYCHOLOGICZNY: ukierunkowany jest na przygotowanie do pełnienia dorosłych ról (także seksualnych), co umożliwić mają przekazywane informacje (głównie na temat rozwoju psychoseksualnego) oraz ćwiczenie uniwersalnych (podstawowych) umiejętności psychologicznych, MODEL INFORMACYJNO-BIOLOGICZNY: koncentruje się na przekazaniu informacji dotyczących budowy i funkcji narządów płciowych, wiedzy na temat mechanizmów dojrzewania, zapłodnienia, fizjologii popędu oraz higieny życia seksualnego MODEL RELIGIJNO – MORALNY opiera się na założeniach doktryny katolickiej, a jego celem jest kształtowanie określonych przekonań religijno – moralnych

10 1. Wprowadzenie do szkół rzetelnej, neutralnej światopoglądowo edukacji seksualnej. Często zdarza się, że osoby prowadzące zajęcia edukacji seksualnej są niekompetentne i przekazują swoje poglądy zamiast obiektywnej, neutralnej światopoglądowo wiedzy. Często wstydzą się tematów, które mają omawiać, zamiast informować straszą lub opowiadają na lekcji historie zupełnie niezwiązane z tematem zajęć. Zajęć nie prowadzą odpowiednio wyedukowane osoby. Zdarza się, że zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli WF-u czy informatyki. Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę

11 2. Edukację seksualną, która będzie zawierała wszystkie ważne tematy: dojrzewanie dziewcząt i chłopców, profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, nowoczesne środki antykoncepcyjne, prewencję przemocy seksualnej, wiedzę o asertywności i orientacjach seksualnych. Poważnym problemem, na jaki wskazują wyniki badań, jest brak możliwości dyskusji i zadawania pytań. Dodatkowo w trakcie zajęć przekazywane są stereotypowe i nieprawdziwe informacje dotyczące antykoncepcji, seksualności itp. Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę

12 3. Forma zajęć urozmaicona, atrakcyjna, możliwość uzyskania porad ekspertów np. ginekologa, seksuologa, położnej ze szkoły rodzenia. Udział w grach i zabawach związanych z tematem rodziny, sprawdzenie swojej wiedzy o antykoncepcji w quizach. Aktywny udział młodzieży w akcjach świadomościowych. Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę

13 Dobrej jakości programy edukacyjne pomagają opóźnić wiek inicjacji seksualnej, ochronić młodzież przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz przed zajściem w niepożądaną ciążę. Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę

14 Dziękuję za uwagę. Warsztat realizuje firma – SEB-TEAM Edyta Jaworska, Czarne Górne 16A, 82-520 Gardeja, kontakt mail: e.jaworska@seb-team.pl Trener Małgorzata Rzymyszkiewicz Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.


Pobierz ppt ": Zachowania seksualne młodzieży- uświadomienie i przygotowanie do rozpoczęcia życia seksualnego. Trener: Małgorzata Rzymyszkiewicz Projekt pn „Równi w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google