Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009

2 Liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego (7 – 18 lat) 1237 - liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego ogółem ( 13,2 % ogółu ludności ) w tym:  Szkoły podstawowe - 776  Gimnazja – 349  Inne szkoły ponadgimnazjalne - 112

3 Liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolach Przedszkola i oddziały przedszkolne SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś SF Modlniczka SP Modlnica PS Biały Kościół PS Modlnica Razem Klasa ‘0”6919136140067 Klasa poniżej „0” 55253025 70 Łącznie1114211891425 137

4 Ilość przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach W roku szkolnym 2008/2009 liczba dzieci uczęszczających do innych przedszkoli przedstawia się następująco:  przedszkola prowadzone przez Gminę Kraków - 26  przedszkola prowadzone przez Gm. Jerzmanowice-Przeginia- 10  przedszkola prowadzone przez Gminę Zabierzów - 8  przedszkola prowadzone przez Gminę Zielonki - 5  Łącznie- 49

5 Liczebność uczniów w klasach w szkołach podstawowych Wyszczególnienie klasy ogółem IIIIIIIVVVI SP Będkowice 06442925 SP Bębło 11131112202390 SP Biały Kościół 162114221520108 SP Wielka Wieś 13 1020151081 SF Modlniczka 48800020 SP Modlnica 242324303328162 Razem 688471888590486

6 Liczebność uczniów w klasach w gimnazjach Wyszczególnienie klasy ogółem IIIIII Gim. Biały Kościół 535660169 Gim. Modlnica 26322583 Razem 798885252

7 Liczba nauczycieli w gminie Wielka Wieś 4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela:  nauczyciel stażysta 7 osób6,22 etatu  nauczyciel kontraktowy32 osoby20,57 etatu  nauczyciel mianowany 32 osoby 23,72 etatu  nauczyciel dyplomowany 48 osób 40,89 etatu Łącznie nauczycieli 119 osób 91,4 etatu

8 Wydatki na oświatę w Gminie Wielka Wieś 1. Wydatki, które objęte są subwencją 2. Wydatki, które są zadaniami własnymi Gminy

9 Wydatki, które objęte są subwencją L.p.Rodzaj wydatków2008Plan 2009 1.1. Utrzymanie bieżące szkół podstawowych 3.628.3624.207.922 2.Utrzymanie bieżące gimnazjów1.490.2961.657.857 3.Dokształcanie nauczycieli19.38932.388 4. Utrzymanie stołówek i świetlic szkolnych 171.558272.782 5. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów 33.83034.623 6.Dotacja dla PSP w Czajowicach120.922130.000 R a z e m5.464.3576.335.572

10 Wydatki, które są zadaniami własnymi Gminy L.p.Rodzaj wydatków2008Plan 2009 1. Utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych „0” przy szkołach 657.340834.941 2. Dowóz uczniów do szkół, w tym: uczniów niepełnosprawnych 281.327 95.382 353.749 112.958 3. Koszt dopłat do przedszkoli innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Wielka Wieś 215.254374.269 4. Stypendia naukowe Wójta Gminy Wielka Wieś33.40057.150 5.Funkcjonowanie GZEAS180.581229.802 R a z e m1.367.9021.849.911

11 Udział budżetu Gminy i subwencji w finansowaniu szkół i przedszkoli Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie gminnej oświaty Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na oświatę) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] 20086.832.2594.286.6267702.545.63337,26 20098.185.4834.679.2827513.506.20142,83

12 Wydatki na poszczególne szkoły w 2009 roku w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki na szkołę SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś ZSP Modlnica Gimnazjum Biały Kościół PS Biały Kościół PS Modlnica Planowane wydatki 507.543960.3071.001.868814.4332.123.6411.306.080260.249216.349 Liczba uczniów w szkole 25901088126516925 Roczny koszt utrzymania szkoły przypadający na 1 ucznia 20.30210.6709.27710.0558.0147.72810.4108.654

13 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2008 roku Nazwa szkołyNazwa zadania Wartość inwestycji w 2008 roku SP Będkowice * modernizacja c.o, * ocieplenie budynku 185.729 SP Bębło* izolacja ścian55.729 SP Wielka Wieś * odwodnienie terenu szkolnego * wykonanie drogi dojazdowej do parkingu 57.950 ZSP w Modlnicy * modernizacja instalacji elektrycznej * adaptacja kondygnacji i wykonanie elewacji w Szkole Filialnej w Modlniczce 406.336 271.469 Przedszkole w Modlniczce Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola 147.000 Razem1.124.213

14 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2009 roku Nazwa szkołyNazwa zadania Wartość inwestycji w 2009 roku SP Bębło* budowa boiska szkolnego + projekt244.315 SP Biały Kościół* budowa boiska sportowego430.680 SP Wielka Wieś * rozpoczęcie budowy Przedszkola w Wielkiej Wsi + projekt 778.581 Gimnazjum w Białym Kościele * przebudowa pokrycia dachowego266.549 ZSP w Modlnicy * budowa boiska sportowego * modernizacja instalacji c.o. i szatni, wykonanie elewacji i parkingu * rozpoczęcie dobudowy szkoły +projekt 494.999 290.852 835.432 Przedszkole w Modlniczce Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola 920.096 Razem4.261.504

15 Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w 2009 roku Nazwa placówki 20082009 Wynik (maks. 40 pkt) SP Będkowice29,029,1 SP Bębło29,223,9 SP Biały Kościół28,523,3 SP Wielka Wieś32,230,5 SP Modlnica25,724,4 Gmina (średnia wyników)27,925,2 Powiat krakowski27,124,0 Województwo małopolskie26,723,4

16 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku Nazwa placówki Część humanistyczna (maks. 50 pkt) Część matematyczno – przyrodnicza (maks. 50 pkt) Język angielski (maks. 50 pkt) Gimnazjum Modlnica33,126,429,3 Gimnazjum Biały Kościół 34,229,132,0 Gmina33,928,331,2 Powiat krakowski32,726,630,2 Województwo małopolskie32,627,230,9 Średnia ogólnopolska31,926,030,6

17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google