Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009

2 Liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego (7 – 18 lat) liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego ogółem ( 13,2 % ogółu ludności ) w tym:  Szkoły podstawowe  Gimnazja – 349  Inne szkoły ponadgimnazjalne - 112

3 Liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolach Przedszkola i oddziały przedszkolne SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś SF Modlniczka SP Modlnica PS Biały Kościół PS Modlnica Razem Klasa ‘0” Klasa poniżej „0” Łącznie

4 Ilość przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach W roku szkolnym 2008/2009 liczba dzieci uczęszczających do innych przedszkoli przedstawia się następująco:  przedszkola prowadzone przez Gminę Kraków - 26  przedszkola prowadzone przez Gm. Jerzmanowice-Przeginia- 10  przedszkola prowadzone przez Gminę Zabierzów - 8  przedszkola prowadzone przez Gminę Zielonki - 5  Łącznie- 49

5 Liczebność uczniów w klasach w szkołach podstawowych Wyszczególnienie klasy ogółem IIIIIIIVVVI SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś SF Modlniczka SP Modlnica Razem

6 Liczebność uczniów w klasach w gimnazjach Wyszczególnienie klasy ogółem IIIIII Gim. Biały Kościół Gim. Modlnica Razem

7 Liczba nauczycieli w gminie Wielka Wieś 4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela:  nauczyciel stażysta 7 osób6,22 etatu  nauczyciel kontraktowy32 osoby20,57 etatu  nauczyciel mianowany 32 osoby 23,72 etatu  nauczyciel dyplomowany 48 osób 40,89 etatu Łącznie nauczycieli 119 osób 91,4 etatu

8 Wydatki na oświatę w Gminie Wielka Wieś 1. Wydatki, które objęte są subwencją 2. Wydatki, które są zadaniami własnymi Gminy

9 Wydatki, które objęte są subwencją L.p.Rodzaj wydatków2008Plan Utrzymanie bieżące szkół podstawowych Utrzymanie bieżące gimnazjów Dokształcanie nauczycieli Utrzymanie stołówek i świetlic szkolnych Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów Dotacja dla PSP w Czajowicach R a z e m

10 Wydatki, które są zadaniami własnymi Gminy L.p.Rodzaj wydatków2008Plan Utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych „0” przy szkołach Dowóz uczniów do szkół, w tym: uczniów niepełnosprawnych Koszt dopłat do przedszkoli innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Wielka Wieś Stypendia naukowe Wójta Gminy Wielka Wieś Funkcjonowanie GZEAS R a z e m

11 Udział budżetu Gminy i subwencji w finansowaniu szkół i przedszkoli Rok Roczne wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie gminnej oświaty Budżet Państwa (subwencja oświatowa) Liczba uczniów liczona do subwencji Budżet Gminy Wielka Wieś (nakłady na oświatę) Wskaźnik procentowy udziału budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli w procentach [%] , ,83

12 Wydatki na poszczególne szkoły w 2009 roku w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki na szkołę SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś ZSP Modlnica Gimnazjum Biały Kościół PS Biały Kościół PS Modlnica Planowane wydatki Liczba uczniów w szkole Roczny koszt utrzymania szkoły przypadający na 1 ucznia

13 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2008 roku Nazwa szkołyNazwa zadania Wartość inwestycji w 2008 roku SP Będkowice * modernizacja c.o, * ocieplenie budynku SP Bębło* izolacja ścian SP Wielka Wieś * odwodnienie terenu szkolnego * wykonanie drogi dojazdowej do parkingu ZSP w Modlnicy * modernizacja instalacji elektrycznej * adaptacja kondygnacji i wykonanie elewacji w Szkole Filialnej w Modlniczce Przedszkole w Modlniczce Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola Razem

14 Najważniejsze zadania inwestycyjne związane z oświatą w 2009 roku Nazwa szkołyNazwa zadania Wartość inwestycji w 2009 roku SP Bębło* budowa boiska szkolnego + projekt SP Biały Kościół* budowa boiska sportowego SP Wielka Wieś * rozpoczęcie budowy Przedszkola w Wielkiej Wsi + projekt Gimnazjum w Białym Kościele * przebudowa pokrycia dachowego ZSP w Modlnicy * budowa boiska sportowego * modernizacja instalacji c.o. i szatni, wykonanie elewacji i parkingu * rozpoczęcie dobudowy szkoły +projekt Przedszkole w Modlniczce Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola Razem

15 Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w 2009 roku Nazwa placówki Wynik (maks. 40 pkt) SP Będkowice29,029,1 SP Bębło29,223,9 SP Biały Kościół28,523,3 SP Wielka Wieś32,230,5 SP Modlnica25,724,4 Gmina (średnia wyników)27,925,2 Powiat krakowski27,124,0 Województwo małopolskie26,723,4

16 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku Nazwa placówki Część humanistyczna (maks. 50 pkt) Część matematyczno – przyrodnicza (maks. 50 pkt) Język angielski (maks. 50 pkt) Gimnazjum Modlnica33,126,429,3 Gimnazjum Biały Kościół 34,229,132,0 Gmina33,928,331,2 Powiat krakowski32,726,630,2 Województwo małopolskie32,627,230,9 Średnia ogólnopolska31,926,030,6

17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2008/2009 Wielka Wieś, październik 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google