Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bariery w edukacji włączającej na podstawie zgłoszeń do punktu konsultacyjnego Wszystko Jasne Agnieszka Niedźwiedzka Stowarzyszenie NIE-GRZECZNE DZIECI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bariery w edukacji włączającej na podstawie zgłoszeń do punktu konsultacyjnego Wszystko Jasne Agnieszka Niedźwiedzka Stowarzyszenie NIE-GRZECZNE DZIECI."— Zapis prezentacji:

1 Bariery w edukacji włączającej na podstawie zgłoszeń do punktu konsultacyjnego Wszystko Jasne Agnieszka Niedźwiedzka Stowarzyszenie NIE-GRZECZNE DZIECI 7.04.2016, Warszawa

2 PROJEKT WSZYSTKO JASNE www.wszystkojasne.waw.pl od 2009 r. doradztwo, monitoring, rzecznictwo 600 wejść na stronę (średnia dzienna za rok 2015) 100-200 porad miesięcznie

3 JEST LEPIEJ pierwszeństwo w rekrutacji dofinansowanie do zakupu podręczników dostosowany elementarz dostosowane egzaminy zatrudnianie osób wspomagających w klasach ogólnodostępnych elastyczność w tworzeniu klas integracyjnych ograniczenia w wydatkowaniu subwencji

4 Nauczyciel wspomagający/ indywidualne wsparcie Subwencja Realizacja zaleceń/ terapia w szkole Właściwa forma kształcenia Dostosowanie metod i form wsparcia Indywidualizacja Zmiana szkoły Wysyłanie na nauczanie indywidualne MAM TAKI PROBLEM…

5 Bariery prawne i organizacyjne Finanse Wiedza Mentalność Dostępność architektoniczna

6 PRAWO, KTÓRE NIE DZIAŁA Prawo oświatowe W TEORII zabezpiecza edukację włączającą dzieci z niepełnosprawnościami → art. 1, 5. 39 ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia MEN W praktyce dyrektor może często zrobić tylko to, na co pozwala organ prowadzący CO ZROBIĆ, KIEDY PRAWO NIE DZIAŁA? BRAK SANKCJI

7 GDZIE SĄ PIENIĄDZE? Prawie 6 miliardów złotych rocznie Od kilku do nawet 50 tys. zł rocznie z tytułu każdego orzeczenia poradni Pieniądz nie idzie za dzieckiem (chyba że do placówki prywatnej) Wsparcie jest uzależnione od uporu rodziców, dobrej woli i zasobów organu prowadzącego Ustawy budżetowe poprawiły sytuację w niewielki stopniu

8 GDZIE SĄ SPECJALIŚCI? Nauczyciele nie są przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w placówce ogólnodostępnej Pedagodzy bez przygotowania nie zawsze chcą/potrafią pracować z dzieckiem z orzeczeniem Rodzice nie chcą wysyłać dziecka do nieprzygotowanej szkoły Rodzice nie wiedzą, że ich dziecko może uczęszczać do szkoły rejonowej, nie zawsze chcą dziecko i szkołę wspierać Wykwalifikowani pedagodzy są lepiej wynagradzani w placówkach specjalnych Wszystkie strony nie wiedzą, co gwarantuje prawo i jak je zrealizować

9 PO CO NAM ZWYKŁA SZKOŁA? Osoby z niepełnosprawnością żyją gdzieś obok Niepełnosprawnym będzie lepiej w szkole dla dzieci specjalnej troski Lęk rodziców przed oceną zdrowych rówieśników Niewiedza/ niechęć rodziców zdrowych dzieci

10 KIERUNKI ZMIANY Realne zabezpieczenie prawa do edukacji włączającej Zagwarantowanie wsparcia dziecka ze SPE w każdej placówce Zmiana systemu orzecznictwa i finansowania specjalnych potrzeb edukacyjnych Stałe, merytoryczne, metodyczne i organizacyjne wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów Wsparcie/ współpraca ze zdrowymi rówieśnikami i ich rodzicami Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością Szybka ścieżka mediacji w przypadku konfliktu


Pobierz ppt "Bariery w edukacji włączającej na podstawie zgłoszeń do punktu konsultacyjnego Wszystko Jasne Agnieszka Niedźwiedzka Stowarzyszenie NIE-GRZECZNE DZIECI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google