Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUMENTY WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH ARP S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUMENTY WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH ARP S.A."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUMENTY WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH ARP S.A.

2 01 INNOWACJE W ARP 4 Fundusze Europejskie 2 Innowacyjne MŚP 1 Kultura Innowacyjności 3 Inwestycje typu Venture 5 Open Innovation

3 02 EKOSYSTEM WSPARCIA INNOWACJI ROLA ARP PRZEMYSŁ INNOWACYJNE MŚP EKOSYSTEM ARP 1. Open Innovation 2. Komunikacja Potrzeb 3. Koinwestycje OŚRODKI NAUKOWO- BADAWCZE

4 03 OPEN INNOVATION PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Biorca Innowacji MŚP (działające w obrębie innowacji) Platforma Transferu Technologii Zadaniem platformy jest kojarzenie biorcy i dawcy Dawca Innowacji Duże przedsiębiorstwo Ośrodek naukowo – badawczy Instytucje otoczenia biznesu MŚP MŚP które z sukcesem wdrożyło IP pozyskane przez Platformę Transferu Technologii Koinwestycja MŚP wdrażające innowację na kolejnych etapach Fundusz Koinwestycyjny Zadanie: pozyskanie partnera branżowego w formule smart money Koinwestor Prywatny Informacja o zasobach IP Potrzeby Finansowanie na zakup IP Wdrożenie, rozwój, komercjalizacja Partnerem może być dawca Opłata za IP IP oraz doradztwo eksperta FAZA I Edukacja rynku w zakresie szans i sposobów wykorzystania Platformy Transferu Technologii FAZA II Komunikacja potrzeb biorców dawcom innowacji, skojarzenie dawców i biorców, skatalogowanie IP, doradztwo na etapie transferu IP i ich wdrożenia FAZA III Finansowanie na komercjalizację

5 KONCEPCJA FINANSOWANIA PLATFORMY TRANSFERU TECHNOLOGII 04 Ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 WSPARCIE ZAKUPU LICENCJI (lub nabycia prawa) do wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych (patenty, nieopatentowana wiedza techniczna) z zasobów platformy transferu technologii WSPARCIE KOSZTÓW DORADZTWA na następujących poziomach: audyt technologiczny, doradztwo na etapie transferu technologii oraz prace rozwojowe związane z adaptacją pozyskanej technologii do potrzeb biorcy Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zapewniające:

6 05 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W INSTRUMENCIE Z PERSPEKTYWY DAWCY TECHNOLOGII Możliwość aktywizacji posiadanych zasobów technologicznych w formule dual use, uzyskania dodatkowego źródła przychodów z licencji. Udział specjalistów z pionów B+R, technologów z przedsiębiorstw będących dawcami jako doradców w procesie transferu technologii – możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji, zapewnienie bezpieczeństwa powierzanych zasobów technologicznych.

7 06 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W INSTRUMENCIE Z PERSPEKTYWY BIORCY TECHNOLOGII Podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii. Dostęp do specjalistycznego doradztwa przygotowującego oraz wspierającego proces transferu technologii. Uzyskanie dofinansowania obniżającego koszty finansowe pozyskania technologii.

8 07 EKOSYSTEM WSPARCIA INNOWACJI ARP – WYBRANE ELEMENTY ARP posiada unikalny w skali kraju potencjał, będący podstawą budowania ekosystemu, wynikający z sieci instytucji powiązanych.  Inwestycje w formule “smart money” – partner branżowy  Platforma komunikacji przemysł  środowiska innowacyjne  Wdrożenie innowacyjnego produktu do przemysłu / zagospodarowanie infrastruktury  Status obserwatora ARP VENTURE DRUGA RUNDA 5-15 mln zł

9 08 CELE ARP VENTURE 1 2 3 4 Wzrost wartości portfela inwestycji Zamiana technologii w produkt rynkowy Wzrost zatrudnienia w Polsce Wzrost wartości polskich przedsiębiorstw

10 09 INWESTYCJE ARP I ARP VENTURE

11 10 MOŻLIWE RODZAJE TRANSAKCJI REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY TRANSFERU TECHNOLOGII RODZAJE TRANSAKCJ I TRANSAKCJE W RELACJI CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII TRANSAKCJE DYWERSYFIKUJĄCE ZAKRES ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII TRANSAKCJE W RELACJACH B2B OUTSOURCING PROCESU OPRACOWANIA NOWEGO PRODUKTU formuła dual use, brak ryzyka podnoszenia poziomu technologicznego konkurencji nowej technologii produkcji (technologii świadczenia usług) transakcje podnoszące poziom technologiczny w relacji partnerów biznesowych – podwykonawców, uczestników łańcuchów dostaw, wytwarzania produktów, usług przedsiębiorstwa bazujące na innowacyjnym know-how, nabywcy technologii


Pobierz ppt "INSTRUMENTY WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH ARP S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google