Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Środki finansowe /w PLN/ Wartość całkowita Projektu 175 655 796,19 Koszty kwalifikowane 144 500 121,93 82,26% wartości projektu Wartość dofinansowania 127 097 971,00 87,95% kosztów kwalifikowanych

3  Kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową - docelowo o pow. 23 ha  Zapewnienie dostępności do terenów Parku – budowa/przebudowa ulic: ks. St. Suchowolca Zabłudowska Plażowa Jacka Kuronia i przedłużenie ul. Borsuczej Myśliwska Proroka Eliasza nowoprojektowana KD-7L KD-11D Zakres rzeczowy Projektu

4 Ulice objęte projektem BPN-T

5  Zagospodarowanie terenów o pow. ok. 3 ha – budowa obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni 13 000 m 2, w tym:  Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T  Centrum Technologiczne Zakres rzeczowy Projektu

6 Projekt zagospodarowania terenu

7 Tereny BPN-T Łączna powierzchnia – ok. 26 ha

8 Wizualizacja BPN-T

9 Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

10  logistyczne, związane z administrowaniem i rozwojem BPN-T  wspieranie powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie urządzonej powierzchni biurowo- administracyjnej na preferencyjnych warunkach  reprezentacyjne – sale wystawiennicze, konferencyjne Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T Funkcje obiektu:

11 5 kondygnacji Powierzchnia użytkowa 5 750,81 m 2  część reprezentacyjna, część administracyjna Parku  sale konferencyjne, sala wystawiennicza 376 m 2  przestrzeń biurowa i usługowa pod wynajem 1 922 m 2 61 pomieszczeń o pow. od 19 do 64 m 2 Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

12 Centrum Technologiczne

13  wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez rezydentów Parku działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii poprzez oferowanie powierzchni technologicznej z halami produkcyjnymi oraz techniczno-usługowej  wsparcie realizacji zadań wynikających z uczestnictwa rezydentów Parku w programach badawczo-rozwojowych poprzez umożliwienie korzystania z laboratoriów Funkcje obiektu:

14 2 kondygnacje Powierzchnia użytkowa CT 7 226,29 m 2 Do wynajęcia powierzchnie:  biurowo-technologiczna 1 601,63 m 2  laboratoryjna 572,33 m 2  hale produkcyjne 1 470,49 m 2 Centrum Technologiczne

15 Laboratorium do badań: - biologiczno-chemicznych - cech właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów W pomieszczeniach laboratoriów zostanie umieszczony sprzęt do przeprowadzania m.in. następujących badań w zakresie:  analiz środowiskowych  badań chemicznych i mikrobiologicznych żywności  badań produktów użytkowych  badań materiałowych, wytrzymałościowych (np. produktów metalowych, materiałów budowlanych, tkanin)  badania kształtu wyrobów i właściwości mechanicznych  badania kompatybilności elektromagnetycznej Laboratoria w Centrum Technologicznym

16 Powierzchnia ICI – 200 m 2 Funkcje obiektu:  zapewnienie odpowiednich warunków do eksploatowania urządzeń teleinformatycznych, np. serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych oraz zapewnienie odpowiednich połączeń pomiędzy tymi urządzeniami Zadanie ICI, świadczone usługi: Wyposażone Centrum w wysoce zaawansowaną infrastrukturę teleinformatyczną z zainstalowanymi systemami informatycznymi będzie służyć obsłudze informatycznej firm i instytucji m. in. poprzez wynajem przestrzeni na serwerach lub udostępnianie powierzchni serwerowni do ulokowania własnych urządzeń na zasadach kolokacyjnych Laboratoria w Centrum Technologicznym  Laboratorium komputerowe Interdyscyplinarne Centrum Informatyczne (ICI)

17 Oferta Parku  wynajem gotowych powierzchni dla firm i instytucji naukowo-badawczych (powierzchni biurowej, technologicznej i laboratoryjnej)  inkubowanie nowo powstających firm technologicznych  sprzedaż/dzierżawa terenów pod inwestycje  udostępnianie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej  wynajem sal konferencyjnych i wystawienniczych  doradztwo, informacja i szkolenia dla przedsiębiorców  usługi Centrum Transferu Technologii, Rzecznika Praw Patentowych, itp.  promocja firm działających na terenie Parku  inne usługi okołobiznesowe  możliwość działania w e-Parku (bycie wirtualnym lokatorem Parku)

18  Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu BPN-T  Ogłoszenie przetargu na budowę obiektów BPN-T październik 2010  Rozpoczęcie prac nad regulaminem Parku (zasady naboru lokatorów, zasady dzierżawy/sprzedaży terenów)  Powołanie Rady Programowej  Powołanie jednostki budżetowej „Białostocki Park Naukowo- Technologiczny” - 2011 Priorytetowe działania

19  Kontynuacja rozpoczętych inwestycji drogowych  Uruchomienie strony internetowej BPN-T /październik 2010/ - www.bpnt.bialystok.pl  Ogłoszenie konkursu na logo Parku Inne działania

20 REDIS – restructuring districts into Science Quarters REDIS - podstawowe założenia  Partnerzy projektu: Magdeburg (Niemcy) – lider projektu, Aarhus (Dania), Halle (Niemcy), Wiedeń (Austria), Newcastle (Wielka Brytania), Manresa (Hiszpania), Pireus (Grecja) oraz Białystok  Okres trwania projektu: 2008-2011  Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w przypadku Białegostoku - 80% kosztów kwalifikowalnych)

21 REDIS – restructuring districts into Science Quarters REDIS - podstawowe założenia CEL: wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia dzielnic wiedzy REZULTATY:  podręcznik dotyczący tworzenia dzielnic wiedzy (wskazówki, zbiór dobrych praktyk)  lokalny plan działania w każdym z miast

22 REDIS – restructuring districts into Science Quarters REDIS - podstawowe założenia Narzędzia:  Warsztaty (Implementation labs, summer school)  Wizyty studyjne (Tampere, Aachen - Akwizgran )  Lokalna Grupa Wsparcia

23 REDIS – restructuring districts into Science Quarters Warsztaty w Białymstoku: Warsztaty w ramach projektu REDIS dotyczące realizowanego projektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 29.09 – 01.10.2010 (środa - piątek)

24 Uczestnicy:  Przedstawiciele miast partnerskich projektu REDIS: Magdeburg (Niemcy), Aarhus (Dania), Halle/Saale (Niemcy), Wiedeń (Austria), Pireus (Grecja), Manresa (Hiszpania), Newcastle (Wielka Brytania)  Ekspert Unii Europejskiej przypisany do projektu  Członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia  Pracownicy Urzędu Miejskiego  Inne osoby zainteresowane projektem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Warsztaty w Białymstoku REDIS – restructuring districts into Science Quarters

25 Schemat prac warsztatowych Dzień pierwszy: Przedstawienie Miasta i projektu przybyłym gościom  prezentacje  wizyta studyjna w Mieście i na terenie Parku Dzień drugi: Warsztaty w dwóch lub trzech grupach  sesja przedpołudniowa – obserwacje  sesja popołudniowa – sugestie, rekomendacje, wskazówki Dzień trzeci:  prezentacja wyników prac warsztatowych  konferencja prasowa Warsztaty w Białymstoku REDIS – restructuring districts into Science Quarters

26 Warsztaty w Białymstoku REDIS – restructuring districts into Science Quarters Tematy prac warsztatowych:  współpraca nauki i biznesu, rozwój Parku, promocja Parku  zagospodarowanie przestrzenne, promocja Parku

27 Prezentacja wyników: 1 października 2010 r. – piątek Konferencja prasowa – godz. 10.30 Pałacyk Gościnny, ul. Kilińskiego 6 ZAPRASZAMY ! Warsztaty w Białymstoku REDIS – restructuring districts into Science Quarters

28 Departament Strategii i Rozwoju dsr@um.bialystok.pl Urząd Miejski w Białymstoku tel. 85 869 62 26 fax 85 869 62 11


Pobierz ppt "BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google