Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Organizacja i finansowanie projektu Jolanta Robak Inauguracyjny Panel Ekspertów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Organizacja i finansowanie projektu Jolanta Robak Inauguracyjny Panel Ekspertów."— Zapis prezentacji:

1 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Organizacja i finansowanie projektu Jolanta Robak Inauguracyjny Panel Ekspertów (spotkanie Rady Konsultacyjnej i Zespołu Odbiorowego) Bielsko – Biała, 26 – 27 marca 2009 roku „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-24-017/08 (projekt nr 41 z listy indykatywnej )

2 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Struktura organizacyjna oraz przepływ informacji i komunikacja w projekcie

3 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Zarządzanie i kontrola projektu Kierownik Projektu / Biuro Projektu Kierownik Projektu: Dr inż. Aleksander Sobolewski – Z-ca Dyrektora IChPW Zadania Biura Prowadzenie formalnej dokumentacji Projektu Przygotowywanie dokumentów odbiorowych i archiwizowanie wyników prac Prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach projektu Przygotowanie stosownych rozliczeń finansowych i merytorycznych z Instytucją Pośredniczącą Zabezpieczenie organizacyjne i materialne realizacji projektu Skład Biura Projektu: mgr inż. Katarzyna Burak - Sekretarz dr inż. Jolanta Robak mgr inż. Michał Rejdak e-mail: office@ichpw.zabrze.ploffice@ichpw.zabrze.pl tel. (032) 271 00 41 fax (032) 271 08 09

4 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Zarządzanie i kontrola projektu Rada Konsultacyjna Projektu Skład Rady Konsultacyjnej Projektu: Prof.dr hab.inż. Aleksander Karcz - Przewodniczący Prof.dr hab.inż. Wiesław Blaschke Prof.dr hab.inż. Jacek Machnikowski Prof.dr hab.inż. Andrzej Mianowski Prof.dr hab.inż. Henryk Zieliński Prof.dr hab.inż. Andrzej Ziębik Aleksandra Magaczewska Czesław Sikorski Edward Szlęk Zdzisław Trzepizur Cel działania Rady Zapewnienie wysokiego poziomu naukowego prowadzonych badań oraz merytoryczne wsparcie Kierownika Projektu.

5 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Zarządzanie i kontrola projektu Zespół Odbiorowy Projektu Skład Zespołu Odbiorowego Projektu: Andrzej Warzecha - Przewodniczący Wojciech Kaczmarek Jan Kowalczyk Ryszard Opyrchał Bogusław Smółka Stanisław Stępak Ryszard Stępień Marta Jarno - Sekretarz Cel działania Zespołu Prowadzenie okresowych merytorycznych odbiorów realizowanych prac badawczych

6 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Struktura projektu (kontrola realizacji zadań)

7 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Harmonogram czasowy realizacji projektu

8 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Finansowanie projektu Budżet projektu:59 650 000 PLN Projekt finansowany jest przy zaangażowaniu środków publicznych krajowych (budżetu państwa) i wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): poziom krajowego współfinansowania publicznego: 15 % całkowitej wartości projektu poziom wsparcia z EFRR: 85 % całkowitej wartości projektu

9 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Udział Ekspertów zewnętrznych w realizacji Projektu

10 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Zakupy aparaturowe w ramach Projektu Automatyczny mikroskop polaryzacyjny do analizy petrograficznej węgla i koksu w świetle odbitym i przechodzącym wraz z fotometrem, kamerą cyfrową i stanowiskiem przygotowania próbek Możliwości zestawu: Przygotowywanie i obróbka próbek materiałowych Przeprowadzenie w sposób automatyczny oznaczania średniej refleksyjności przypadkowej, maksymalnej i minimalnej refleksyjności, analizy składu macerałów i mikrolitotypów, pomiaru anizotropii i natężenia fluorescencji oraz obserwacji zachowań próbki wraz ze wzrostem temperatury, fotometrem do pomiaru refleksyjności Urządzenie do symulacji wytwarzania wsadu ubijanego w komorze koksowniczej Możliwości urządzenia: symulowanie procesu ubijania („tworzenia placka”) wsadu węglowego do dużych gęstości w warunkach laboratoryjnych stosowanie różnych dodatków schudzających lub modyfikujących do wytwarzania wsadu węglowego Zestaw sond wizyjnych do analizy obrazu w wysokich temperaturach Możliwości zestawu: Dokonywanie zdjęć oraz filmów video wewnątrz układu ogrzewania baterii koksowniczej (w temp. do 1350 o C) Przeprowadzenie wizji lokalnych elementów pracującego masywu ceramicznego baterii koksowniczej


Pobierz ppt "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Organizacja i finansowanie projektu Jolanta Robak Inauguracyjny Panel Ekspertów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google