Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zobowiązania po przekształconym SPZOZ-ie w Kluczborku, przejęte z mocy prawa - ustawa o działalności leczniczej, na dzień 10 maja 2012 roku wynosiły 13.849.987,50.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zobowiązania po przekształconym SPZOZ-ie w Kluczborku, przejęte z mocy prawa - ustawa o działalności leczniczej, na dzień 10 maja 2012 roku wynosiły 13.849.987,50."— Zapis prezentacji:

1 Zobowiązania po przekształconym SPZOZ-ie w Kluczborku, przejęte z mocy prawa - ustawa o działalności leczniczej, na dzień 10 maja 2012 roku wynosiły ,50 zł.

2 1.Zwrócono się do wierzycieli zobowiązań cywilno-prawnych o zawarcie umów ugody na spłatę zobowiązań, a tym samym częściowe umorzenie odsetek i kosztów ubocznych należności. Podpisane umowy spowodowały całkowitą spłatę zobowiązań w wysokości ,38 zł i dało podstawę do ubiegania się o dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,34 zł.

3 2.W dniu r. złożono pierwszy wniosek o dotację celową z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie zobowiązań cywilno- prawnych, oraz zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Kluczborski. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W dniu r. Ministerstwo Zdrowia pismem Nr MZ-OZZ LO/12 poinformowało o przyznaniu dotacji w kwocie ,55 zł. Podstawą wyliczenia dotacji stały się następujące kwoty: pożyczka udzielona przed laty SPZOZ ,21 zł oraz wartość umorzonych wierzytelności cywilnoprawnych w kwocie ,34 zł.

4 3.W dniu r. wystąpiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zobowiązań z tytułu nieopłaconych składek od płatnika zgodnie z art. 191 pkt. 2 i 7 oraz 192 pkt. 1 ppkt. 3 wyżej cytowanej ustawy oraz o rozliczenie konta po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w dniu roku wpłynęła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu Nr 237/UMZ/2012, w której umorzone zostały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika na kwotę ,71 zł oraz funduszu pracy w kwocie ,33 zł. Ponadto w dniu roku od Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu wpłynęło postanowienie o umorzenie kosztów egzekucji w kwocie ,84 zł. Ogółem zmniejszyły się przejęte zobowiązania wobec ZUS o kwotę ,88 zł

5 4.Zarząd Powiatu w Kluczborku złożył w dniu roku drugi wniosek o dotację celową z Ministerstwa Zdrowia w oparciu o znowelizowaną w dniu r. ustawę o działalności leczniczej, zgodnie z art. 197 pkt.2 lit. f w związku z wcześniejszą spłatą poręczenia udzielonego SP ZOZ w kwocie ,00 zł

6 5. W dniu roku zostanie podjęta uchwała Rady Powiatu stanowiska o stwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Kluczborski SP ZOZ ZOZ w Kluczborku na kwotę ,21 zł w tym należności głównej , 96 zł oraz odsetek ,25 zł pomniejszając w ten sposób przejęte zadłużenie.

7 Lp.Tytuł prawnyKwota zobowiązań w zł.Spłata lub umorzenie w zł. 1 Uchwała Zarządu Powiatu z dn r. w sprawie przejęcia zobow. po SPZOZ ,50- 2 Umowy ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi – spłata , ,38 3 Dotacja celowa z budżetu państwa na spłatę zobow , ,55 4 Decyzja i postanowienie umorzeniu zobow. przez ZUS , ,88 5 Uchwała Rady Powiatu potwierdzająca zniesienie zobow. z tytułu pożyczki udzielonej SPZOZ ,21 6 Dotacja celowa z budżetu państwa na spłatę zobow. 0,00 pozostała kwota dotacji ,52 zostanie przeznaczona na odsetki wyliczone do dnia zapłaty oraz koszty egzekucyjne, a w części niewykorzystanej musi zostać zwrócona do budżetu państwa ,00


Pobierz ppt "Zobowiązania po przekształconym SPZOZ-ie w Kluczborku, przejęte z mocy prawa - ustawa o działalności leczniczej, na dzień 10 maja 2012 roku wynosiły 13.849.987,50."

Podobne prezentacje


Reklamy Google