Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEKTORYSŁONECZNEDLAMIESZKAŃCÓW. UWARUNKOWANIA OGÓLNE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEKTORYSŁONECZNEDLAMIESZKAŃCÓW. UWARUNKOWANIA OGÓLNE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 KOLEKTORYSŁONECZNEDLAMIESZKAŃCÓW

2 UWARUNKOWANIA OGÓLNE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Planowany termin naboru: wrzesień 2010 Planowany termin naboru: wrzesień 2010 Terminy inwestycji: 2011 Terminy inwestycji: 2011 Alokacja na działanie: 30 mln Euro Alokacja na działanie: 30 mln Euro

3 Założenia podstawowe: Trwałość projektu: 5 lat Trwałość projektu: 5 lat Umowa może być podpisana przez właściciela nieruchomości na podstawie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące od daty wystawienia) odpisu z księgi wieczystej dot. nieruchomości, w którym ujawniony jest budynek mieszkalny. Umowa może być podpisana przez właściciela nieruchomości na podstawie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące od daty wystawienia) odpisu z księgi wieczystej dot. nieruchomości, w którym ujawniony jest budynek mieszkalny. Partnerstwo i partycypacja mieszkańców Partnerstwo i partycypacja mieszkańców

4 Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześć województwa lubelskiego. Centralna część Polski, tj. około 50% powierzchni kraju, uzyskuje napromieniowanie rzędu ok. 1100 kWh/m2/rok.

5 Stopień pokrycia zapotrzebowania na cwu w %

6 Ile wody potrzebuje? Zapotrzebowanie na cwu (litrów/ dzień * osoba) Temperatura 45°C w budownictwie mieszkaniowym wysokie wymagania60-100 średnie wymagania30-60 zwykłe wymagania15-30 W hotelach pokój z łazienką135-200 domy studenckie, pensjonaty 40-70

7 - Ciepło przechwycone przez kolektor jest odprowadzane, za pomocą czynnika grzewczego (roztworu glikolu), do magazynu ciepła, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. - Sterownik działa w taki sposób, że wychwytuje każdą nadwyżkę ciepła, jaką można przekazać i zakumulować w magazynie (zasobniku) Zasobnik ciepłej wody: - współpracuje ze wszystkimi kotłami: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd. - szybkie nagrzewanie wody dzięki dużej powierzchni wężownicy, - gruba warstwa ocieplenia eliminuje straty ciepła, - anoda magnezowa, termostat, termometr, zawór bezpieczeństwa,

8 Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się z następujących elementów: - kolektorów - zasobnika - układu pompowego - układu bezpieczeństwa - układu hydraulicznego - sterowania - izolacji - stelaży do mocowania kolektorów Źródło: www.solarenergy.com

9 By otrzymać najlepsze efekty, warto trzymać się następujących wskazówek: Kolektory słoneczne powinny być zwrócone stroną szklaną na południe; Kolektory słoneczne powinny być pochylone o około 45 stopni względem poziomu. Jest to kąt idealny przy wykorzystywaniu kolektora słonecznego od lutego do listopada; Kolektory słoneczne należy instalować w miejscu, które nie jest zacienione przez drzewa, krzaki, trawę, itp.

10 Kolektory słoneczne montuje się na konstrukcji spodniej dobranej odpowiednio w zależności od kąta nachylenia dachu. Zazwyczaj kolektory montuje się przy pomocy haków przytwierdzanych do krokwi. W takim wypadku kolektory zamontowane są tuż nad powierzchnią pokrycia dachowego.

11 Kolektory słoneczne cieszą się szczególnym zainteresowaniem, gdyż z ich zastosowaniem wiążą się bardzo niskie koszty eksploatacyjne – ok. 100÷120 zł rocznie (ok. 40 zł to koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompy + 80 zł wymiana raz na ok. 6 lat 25 litrów płynu) dla domu jednorodzinnego z kolektorami płaskimi o pow. 5 m 2.

12 Dane praktyczne: powierzchnia kolektora odpowiadająca zapotrzebowaniu na c.w.u. jednej osoby to 1-1,5 m² 1 m² kolektora jest w stanie ogrzać około 40-60 litrów wody pojemność zbiornika na c.w.u., odpowiadająca zapotrzebowaniu na c.w.u. jednej osoby to 50-100 litrów. kolektory powinny być zamontowane pod kątem 30- 60° w kierunku na południe lub południowy zachód.

13 Najczęściej zadawane pytania: Ile kolektorów jest potrzebne dla jednej rodziny? Wszystko zależy od typu, wielkości i producenta kolektorów. Ile mnie to będzie kosztować? Cena jest oczywiście uzależniona od wielkości, typu i jakości instalacji. Średnia cena zestawu dla domu jednorodzinnego całorocznego zamieszkiwanego przez 4 osobową rodzinę kształtuje się w kwocie ok. 15 tyś zł. Czy kolektory słoneczne mogą być szkodliwe dla zdrowia? Nie. Nigdy nie stwierdzono żadnych szkodliwych skutków oddziaływania kolektorów słonecznych na zdrowie człowieka czy zwierząt. Jakie jest zastosowanie kolektorów słonecznych? Najlepszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia jest zastosowanie kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej, czyli takiej, w której się myjemy. Ceny systemów z kolektorami zaczynają się już od kilku tysięcy złotych. Systemy do ogrzewania wody użytkowej zwracają się po kilku latach w zależności od ilości zużywanej wody. Im większe jest zużycie wody, tym szybciej zwraca się koszt systemu.

14 Czy można zainstalować kolektory słoneczne w istniejącym budynku, który posiada już system ogrzewania wody? Tak. Czy w zimie kolektory są w stanie podgrzać wodę? Tak, ale tylko w ładny słoneczny dzień. Kolektory mogą wtedy podgrzać wodę o kilka lub kilkanaście stopni C. W naszym klimacie kolektory słoneczne pokrywają całkowicie zapotrzebowanie na ciepłą wodę od późnej wiosny do jesieni. Natomiast zimą i w okresach przejściowych tj. wczesną wiosną i późną jesienią konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła ciepła Czy należy czyścić kolektory słoneczne? Nie. Kolektory zamontowane są pod takim kątem, że czyści je deszcz i nie ma konieczności ich mycia Gdzie można zamontować kolektory? Wszędzie (na dachu, na balkonie, na ścianie, na tarasie, na garażu, na konstrukcji spodniej na ziemi), ale tak, by były one skierowane na południe i aby nic ich nie zacieniało.

15 Przykłady zastosowań

16 Opłacalność inwestycji w instalację solarną do przygotowania c.w.u. zależy od rodzaju i przeznaczenia budynku oraz od tego jakie paliwa były wykorzystywane dotychczas na ten cel. Perspektywa stałego i znacznego wzrostu cen kopalnych nośników energii będzie powodować skracanie okresu zwrotu inwestycji w instalacje solarne, których ceny w ostatnim czasie znacznie spadły. Wykorzystując energię słoneczną kolektory słoneczne pozwalają zredukować koszty ogrzewania ciepłej wody o około 60% w ciągu roku, a w lecie nawet 100%.

17 UMOWY

18 W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów (do pobrania ze strony Urzędu), których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu: 1. Umowa użyczenia 2. Umowa na dostawę i montaż instalacji solarnej w ramach projektu unijnego

19 1. Umowa użyczenia Warunkiem formalnym przystąpienia Gminy do projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego o fundusze UE jest zabezpieczenie prawa Gminy do władania częścią nieruchomości prywatnej, niezbędnej do zainstalowania i prawidłowej eksploatacji zestawu kolektora słonecznego. W Prawo do władania częścią Państwa nieruchomości, na podstawie podpisanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu. Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów jest złożenie przez właściciela danego budynku w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Konieczność potwierdzenia własności budynków zgłoszonych do projektu z danymi zadeklarowanymi w umowach jest warunkiem formalnym do złożenia przez Gminę wniosku aplikacyjnego do RPO.

20 Uwaga: do podpisania umów wymagane będzie przedłożenie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące od daty wystawienia) odpisu z księgi wieczystej dot. nieruchomości, w którym ujawniony jest budynek mieszkalny. W przypadku braku księgi wieczystej lub nie ujawnienia w księdze budynku mieszkalnego, a także w razie innych problemów związanych z własnością nieruchomości możliwe będzie podpisanie umów warunkowych. W razie nie dostarczenia w wyznaczonym terminie aktualnych odpisów podpisane umowy zostaną automatycznie rozwiązane.

21 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Umowa te reguluje wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych. Gmina pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury – w tym przypadku zestawów kolektorów słonecznych - przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zainstalowania. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność Właścicieli budynków.

22 System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika. - gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców 3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi - 4 - 6 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi (ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45 stopni C ) - 7 - 9 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi.

23 zestaw Spodziewany poziom dofinansowania 85% wkład własny - 15% (w zł) Maksymalny poziom wkłady własnego – 25% (w zł) 1 (do 3 osób) 14.000 zł 21003500 2 (4-6 osób) 15.000 zł 22503750 3 (7-9 osób) 20.000 zł 30005000

24 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Gmina zobowiązuje się do aplikowania o środki unijne w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka” Właściciel oświadcza, że posiada tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Właściciel oświadcza, że w nieruchomości zamieszkuje od 1 do 9 lub więcej osób Gmina zabezpieczy realizację celu projektu tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłoni wykonawcę zestawu kolektora słonecznego, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawować bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu.

25 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Wykonawca instalacji zestawu kolektora słonecznego sporządzi projekt techniczny instalacji oraz dokona indywidualnej wyceny instalacji planowanej w nieruchomości będącej własnością/współwłasnością Właściciela. Właściciel wyraża zgodę na umiejscowienie urządzeń, wytwarzających energię cieplną przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego oraz na przeprowadzenie przez Gminę wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu montażu urządzeń energetycznych zestawu kolektora słonecznego.

26 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu kolektora słonecznego, pozostają własnością Gminy przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zainstalowania Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 1, całość zestawu kolektora słonecznego przejdzie na własność Właściciela Właściciel zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzących w skład zestawu kolektora słonecznego.

27 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Właściciel zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji, określonego w umowie o dofinansowanie podpisaną przez Gminę z Zarządem Województwa Mazowieckiego w wysokości co najmniej 15% nie więcej niż 25% całkowitej wartości indywidualnego zestawu kolektora słonecznego wycenionego przez wykonawcę W przypadku rezygnacji z projektu Właściciel zobowiązuje się do wskazania innego właściciela nieruchomości spełniającego warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni i poniesienia kosztów opracowania dokumentacji i kosztorysu. W przypadku dokonania wpłaty przez Właściciela kwoty określonej w ust. 1 umowy i niezrealizowania projektu cała kwota zostanie zwrócona niezwłocznie przez Gminę na wskazane konto.


Pobierz ppt "KOLEKTORYSŁONECZNEDLAMIESZKAŃCÓW. UWARUNKOWANIA OGÓLNE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google