Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2014 roku WRD KWP w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2014 roku WRD KWP w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2014 roku WRD KWP w Krakowie

2 34 875 ( 35 847 ) wypadków drogowych- spadek o 972 tj. 2,7 %, 3 183 ( 3 357 ) ofiar śmiertelnych- spadek o 174 tj. 5,2 %, 42 408 ( 44 059 ) rannych- spadek o 1 651 tj. 3,7 %. (w nawiasach dane za rok 2013) W 2014 roku w Polsce odnotowano :

3 Małopolska Zabici w 2014 r. na 100 wypadków drogowych w Polsce średnia krajowa 9,1

4 W 2014 roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano :  3928 ( 3765 ) wypadki drogowe- wzrost o 163 tj. 4,3 %,  234( 221 ) ofiar śmiertelnych - wzrost o 13 tj. 5,9 %,  4786 ( 4662 ) osób rannych- wzrost o 124 tj. 2,7 %,  25834 ( 26684 ) kolizji drogowych- spadek o 850 tj. 3,2 %.

5 Wypadki drogowe na przestrzeni lat w Małopolsce Od 1999 roku, od powstania województwa małopolskiego ilość wypadków zmniejszyła się o 29%

6 Od 1999 roku ilość ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 45% (w 1999r. – 427 ofiar śmiertelnych)

7 Wypadki w 2014 roku w poszczególnych powiatach

8

9 Piesi wiekzabici do 6 lat 0 7 – 14 lat 2 15 – 17 lat 0 18 – 24 lat 4 25 – 39 lat 18 40 – 59 lat 41 60 i więcej 46 111 razem

10 wiekzabici do 6 lat1 7 – 14 lat 2 15 – 17 lat 7 18 – 24 lat 26 25 – 39 lat 29 40 – 59 lat 29 60 i więcej 29 Kierowcy i pasażerowie 123razem

11 Rodzaje wypadków do których najczęściej dochodziło w 2014 roku. Rodzaj zdarzenia ( wybrane )Wypadki%Zabici% Zderzenie boczne108227,54117,5 Potrącenie pieszego102526,111147,4 Zderzenie tylne48512,393,8 Zderzenie czołowe39610,13514,9 Wywrócenie się pojazdu3478,8156,4 Najechanie na drzewo, słup1112,862,5

12 S p r a w c y w y p a d k ó w

13 W 2014 r. na drogach województwa małopolskiego kierowcy spowodowali 3142 wypadków drogowych, tj. 80% wszystkich wypadków, w których 127 osób zginęło, a 4023 zostały ranne. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących: 1.Niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze – 862 wypadki, w których zginęło 46 osób, a 1213 zostało rannych. Średnio co 3 / co 4 wypadek spowodowany jest przez niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. 2. Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 747 wypadków. 3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 358 wypadków.

14 Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 111 stanowili piesi, tj. 47,4 % wszystkich zabitych. Co 2. ofiara śmiertelna to pieszy. W 2014 roku piesi byli sprawcami 398 wypadków co stanowi 10,1%, 60 osób poniosło śmierć (co stanowi 25,6 %), a 351 zostało rannych. Co 4. ofiara śmiertelna w wypadkach drogowych to pieszy, który poniósł śmierć z własnej winy. Błędy jakie popełniali piesi to : Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd – 210 wypadków, 26 zabitych, 191 rannych. Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 54 wypadki, 4 zabitych, 54 rannych. Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 45 wypadków, 4 zabitych, 42 rannych. Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 40 wypadków, 3 zabitych, 37 rannych. Stanie na jezdni, leżenie – 24 wypadki, 17 zabitych, 7 rannych.

15 Ujawnieni nietrzeźwi kierujący w Małopolsce art. 87kw + 178a kk Ilość przebadanych na zawartość alkoholu w organizmie Od 2006 roku w Małopolsce policjanci przy każdej kontroli drogowej sprawdzają stan trzeźwości kierującego!

16

17

18

19 Małopolska policja ruchu drogowego reakcja na wykroczenia drogowe

20 NADZÓR NAD ZESPOŁEM Zastępca KWP w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak KIEROWNIK ZESPOŁU Naczelnik WRD KWP w Krakowie mł. insp. Maciej Rymar GRUPA REALIZACYJNA 1.Sekcja Kontroli RD przy WRD KWP 2.Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krakowie 3.Wydział Kryminalny KWP GRUPA ANALITYCZNA 1.Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP 2.Wydział Ruchu Drogowego KWP 3.Kartoteka WRD KWP

21

22 W Wydziale Ruchu Drogowego KWP analizuje się (od lipca 2014 r.) filmy przesyłane w ramach skrzynki stop-agresji-drogowej (dotychczas wpłynęło ich 200) pod kątem ujawniania wykroczeń drogowych oraz potencjalnych piratów drogowych.

23 Miejsca stałych posterunków wprowadzonych od października 2014 w związku z utrudnieniami na drogach

24 V Edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” Znacząca frekwencja szkół - do konkursu zgłosiło się 415 szkół podstawowych ze wszystkich powiatów województwa małopolskiego, tj. 1/3 ogółu, Efekt - 60 tys. uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe i inne elementy odblaskowe, Bardzo duża medialna promocja akcji i obowiązku korzystania z odblasków – blisko 1700 publikacji w TV, radiu, prasie, na stronach www, Tegoroczna akcja miała już piątą edycję. Dzięki tej inicjatywie przez ten okres (5 lat) w konkursie wzięło udział ponad 1500 szkół podstawowych z Małopolski, blisko 300 tys. uczniów zostało wyposażonych w różnego rodzaju elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe, w sumie ukazało się ponad 7 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych.

25 Bezpieczny Senior z Uniwersytetami Trzeciego Wieku PROBLEM: co 2. pieszy, który ginie na drodze to osoba powyżej 60 roku życia! Działania: podjęto współpracę z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku skupiającą 49 uniwersytetów znajdujących się na terenie wszystkich powiatów woj. małopolskiego, policjanci ze słuchaczami przeprowadzili 86 godzin, na których przypominali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz prowadzili dyskusje na temat lokalnych problemów dotyczących ruchu drogowego, w wykładach wzięło udział 2200 słuchaczy, w trakcie wykładów przekazali seniorom blisko 7 tys. elementów odblaskowych – wsparcie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, w akcję włączyło się Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter–Ego – prelekcje o prawach osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.

26 W związku z wejściem w życie (31.08.2014r.) nowego przepisu dotyczącego obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie realizowano dodatkowo działania: * Odblaskowa gmina – konkurs skierowany do wszystkich gmin w Małopolsce miał na celu wykazanie, że dana gmina inicjuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze swoich mieszkańców, wyposaża ich w elementy odblaskowe i promuje ideę ich noszenia. nagrody WR BRD otrzymało 10 najaktywniejszych gmin z województwa, oraz najlepsze gminy w powiatach. * Przekazywanie elementów odblaskowych pieszym podczas kontroli drogowej pouczając jednocześnie o zasadności ich używania – dzięki wsparciu KGP oraz współpracy z firmą Motorolla Solutions wręczono 12 tys. elementów odblaskowych.

27 Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach w 2015 roku: intensyfikacja działań kontrolnych w zakresie nadmiernej prędkości pojazdów oraz niestosowania pasów bezpieczeństwa, oraz szeroko pojętej „Stop agresji drogowej”, nasilenie działań kontrolnych i edukacyjnych wobec pieszych, w tym szczególnie seniorów, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, działania edukacyjne dla wszystkich użytkowników dróg przy współpracy Wojewódzkiej Rady BRD, udrażnianie głównych ciągów komunikacyjnych, szczególnie w okresach wzmożonych wyjazdów.

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2014 roku WRD KWP w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google