Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.monitoringdyscyplinarny.pl.  notariuszy  komorników  rzeczników patentowych  farmaceutów  biegłych rewidentów  kuratorów sądowych  lekarzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.monitoringdyscyplinarny.pl.  notariuszy  komorników  rzeczników patentowych  farmaceutów  biegłych rewidentów  kuratorów sądowych  lekarzy."— Zapis prezentacji:

1 www.monitoringdyscyplinarny.pl

2  notariuszy  komorników  rzeczników patentowych  farmaceutów  biegłych rewidentów  kuratorów sądowych  lekarzy  lekarzy weterynarii  pielęgniarek  architektów

3

4  Upomnienie za nieudzielenie pomocy uczestnikom kolonii poszkodowanym w kolizji drogowej  Nagana za dokonanie nielegalnego zabiegu przerwania ciąży i doprowadzenie do masywnego krwawienia z dróg rodnych i powstania wstrząsu krwotocznego (narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia)  Nagana za wystawianie druków zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy mimo zakazu wykonywania zawodu  Nagana za niepodjęcie próby rozwiązania ciąży cesarskim cięciem u pacjentki w momencie, gdy wyniki badań wskazywały na stan zagrożenia życia (dziecko urodziło się martwe)  Upomnienie za niedołożenie należytej staranności w postępowaniu lekarskim wobec zgwałconej kobiety (brak badania ginekologicznego, niezabezpieczenie śladów biologicznych, nieudzielenie informacji o zapobieganiu ciąży i infekcji chorobami przenoszonymi drogą płciową)  Upomnienie za stwierdzenie zgonu bez dokonania oględzin zwłok i ustalenia tożsamości zmarłej

5  Nagana za niedopełnienie obowiązków nadzoru nad procedurami zapobiegającymi szerzeniu się infekcji, co skutkowało zarażeniem 53 osób wirusem HCV  Upomnienie za fałszowanie recept, wyrobienie pieczątki lekarza i posługiwanie się nią przy wystawianiu recept  Upomnienie za kradzież mienia lekarza dyżurnego  Nagana za usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego (przez pielęgniarza)  Nagana za podrobienie 25 recept lekarskich

6  Kara nagany orzeczona za nierzetelne wykonywanie obowiązków lekarza będącego pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych, co w konsekwencji mogło skutkować narażeniem zdrowia i życia ludzi  Kara upomnienia wymierzona za dopuszczenie się oszustwa w trakcie wykonywania badań monitoringowych w kierunku enzootycznej białaczki bydła i brucelozy bydła, skutkujące wystąpieniem zagrożenia epizootycznego i narażenia Skarbu Państwa na straty finansowe  Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres sześciu miesięcy za popełnienie umyślnych przestępstw: korupcji podczas pełnienia funkcji zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii, nadużycia stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej, podżegania do łapownictwa, wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę

7  Kara nagany za wyłudzenie z NFZ ponad 30 000 zł (farmaceuta)  Upomnienie za podrobienie dokumentu uprawniającego do wykonywania funkcji architekta

8  Wyroki sądów dyscyplinarnych są bardzo łagodne - nie spotkaliśmy się z żadnym wyrokiem rażąco surowym  Kary eliminacyjne są stosowane bardzo rzadko  Procedury są przeważnie zachowywane, acz zdarzają się uchybienia – zwłaszcza uzasadnienia orzeczeń bywają nazbyt lakoniczne  Niskie kary za najcięższe przewinienia są uzasadniane wydanymi wcześniej wyrokami sądów powszechnych

9  Ograniczenie liczby sądów dyscyplinarnych tam gdzie są one nazbyt zdecentralizowane (pielęgniarki, kuratorzy, weterynarze)  Wpisane kary pieniężnej do katalogów kar dyscyplinarnych tych zawodów, w których obecnie nie ma tej kary (architekt, aptekarz, kurator sądowy)  Wydłużenie terminów przedawnienia  Pytanie fundamentalne: czy we wszystkich badanych zawodach sądownictwo dyscyplinarne w obecnej formie ma sens?

10 www.monitoringdyscyplinarny.pl


Pobierz ppt "Www.monitoringdyscyplinarny.pl.  notariuszy  komorników  rzeczników patentowych  farmaceutów  biegłych rewidentów  kuratorów sądowych  lekarzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google