Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zasoby ludzkie są jak zasoby naturalne: są często głęboko zakopane. Musisz ich poszukać, nie leżą zwyczajnie na powierzchni wokoło.” Sir Ken Robinson.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zasoby ludzkie są jak zasoby naturalne: są często głęboko zakopane. Musisz ich poszukać, nie leżą zwyczajnie na powierzchni wokoło.” Sir Ken Robinson."— Zapis prezentacji:

1 „Zasoby ludzkie są jak zasoby naturalne: są często głęboko zakopane. Musisz ich poszukać, nie leżą zwyczajnie na powierzchni wokoło.” Sir Ken Robinson Kreatywność w procesie uczenia się.

2 Samodzielność u dzieci

3 Co oznacza pojęcie rozwóju w ujęciu edukacyjnym? Act (popraw) Plan (zaplanuj) Do (wykonaj) Check (sprawdź)

4 Prawa Lewa Półkula

5 Ken Robinson Faktem jest, że przy wyzwaniach, przed którymi stoimy, edukacja nie potrzebuje reformy – potrzebuje transformacji. Kluczem do tej transformacji nie jest standaryzacja edukacji, ale jej personalizacja, budowanie osiągnięć na odkrywaniu indywidualnych talentów każdego dziecka, umieszczenie uczniów w środowisku, w którym chcą się uczyć i w którym mogą naturalnie odkryć swoje prawdziwe pasje.

6 Myślenie dywergencyjne Odznacza się badaniem wielu możliwych dróg rozwikłania problemu. Nie faworyzujemy konkretnego punktu widzenia, patrzymy na zagadkę od razu z kilku stron. Nie troszczymy się o to, by nasz sposób był „politycznie poprawny” – nie jest naszym celem udzielenie odpowiedzi zamierzonej przez autora problemu czy też zadającego pytanie, a po prostu kreatywnej, najlepiej niejednej, przy czym ma ona być nadal sensowna.

7 Myślenie konwergencyjne To szukanie „jedynego słusznego” rozwiązania. Tu za przykład posłużyć może uczeń podczas klasówki, pragnący wpasować się w oczekiwany przez nauczyciela wzorzec. Testy, zwłaszcza te jednokrotnego wyboru, są nakierowane właśnie na rozwój myślenia konwergencyjnego. Głównym założeniem tej metody jest efektywne znalezienie rozwiązania przy wykorzystaniu posiadanych zasobów wiedzy oraz użyciu starych, oswojonych metod.

8 Ken Robinson Znam nauczycieli, profesorów, rektorów, biznesmenów, muzyków, pisarzy, artystów, architektów i wielu innych, którzy w szkole ponieśli porażkę. Wielu osiągnęło sukces, kiedy tylko wydostali się ze szkół. Co z wszystkimi tymi, którym się nie udało? Główną przyczyną tego ogromnego marnotrawstwa zdolności w edukacji jest akademizm: troska o rozwój określonych zdolności naukowych przy wyłączeniu innych oraz zamęt w kwestii ogólnej inteligencji. Ta troska doprowadziła do zmarnowania niezliczonych ludzkich talentów i możliwości. To jest cena, na którą nas już nie stać. Gdyby zdolności akademickie były wszystkim, co posiadasz, nie byłbyś nawet w stanie wstać dziś rano z łóżka. W zasadzie nie byłoby nawet łóżka, z którego mógłbyś wstać. Nikt nie byłby w stanie go zrobić. Mógłbyś napisać pracę o możliwości zrobienia łóżka, ale nie mógłbyś go zbudować. Jeśli nie jesteś gotowy, żeby popełnić błąd, nigdy nie zrobisz nic oryginalnego. Naszym zadaniem jest wyedukować całe ich [uczniów] osobowości, aby mogli sprostać przyszłości. My możemy tej przyszłości nie zobaczyć, ale oni zobaczą i naszym zadaniem jest pomóc im coś z niej zbudować.

9 Rozwój kreatywności wymaga: Koncentracji (sprzyjająca jej atmosfera) Odpowiedniego klimatu grupowego (akceptacja, zaciekawienie,sympatia), dzięki któremu może pojawić się EFEKT SYNERGII: Wzrost twórczej energii grupy ponad sumę energii jednostkowych

10 Ćwiczenia rozgrzewkowe: myślenie dywergencyjne Przykłady: Co jest potrzebne do? Co by było gdyby? Co to jest? Co byś zrobił bardziej słodszym? Inne znaczenia skrótów Co robi grad? Co można zamknąć?

11 Płynność myślenia Płynność myślenia to zdolność generowania w krótkim czasie wielu rozwiązań określonego problemu. Przykłady: Podaj jak najwięcej nazw przedmiotów: które są puszyste i okrągłe, tracą kolor

12 Oryginalność myślenia Wychodzenie poza stereotypowe najbardziej narzucające rozwiązania, dostrzeganie tego co niekonwencjonalne i sensowne. Przykład: Do czego służyć może spinacz?

13 Giętkość myślenia Zdolność do wytwarzania jakościowo różnych wytwórów i zmiany kierunku poszukiwań

14 PREDYSPOZYCJE DZIECKA WARUNKUJĄCE SKUTECZNY PROCES UCZENIA SIĘ Motywacja do podejmowania działań dotyczy: Poziomu wiary w siebie – w swoje możliwości Potrzeby osiągnięć i sukcesów - przeciętność Wytrwałość w dążeniu do celu - aspiracje

15 Inteligencje wielorakie Gardnera.

16 Główne zało żenia teorii Howadra Gardnera: Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych. Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.

17 Inteligencje Wielorakie Gardnera Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa. Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron. Inteligencje są potencjałami – przypuszczalnie neurologicznymi – które można aktywować w zależności od wartości występujących w danej kulturze, szansach dostępnych w danej kulturze oraz poszczególnych decyzjach podejmowanych przez poszczególne osoby oraz ich rodziny, nauczycieli oraz otoczenie.


Pobierz ppt "„Zasoby ludzkie są jak zasoby naturalne: są często głęboko zakopane. Musisz ich poszukać, nie leżą zwyczajnie na powierzchni wokoło.” Sir Ken Robinson."

Podobne prezentacje


Reklamy Google