Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch self-adwokatów w Stanach Zjednoczonych. Prezentujący Tia Nelis Prezes SABE Chaqueta Stuckey Sekretarz SABE 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch self-adwokatów w Stanach Zjednoczonych. Prezentujący Tia Nelis Prezes SABE Chaqueta Stuckey Sekretarz SABE 2."— Zapis prezentacji:

1 Ruch self-adwokatów w Stanach Zjednoczonych

2 Prezentujący Tia Nelis Prezes SABE Chaqueta Stuckey Sekretarz SABE 2

3 Prezentujący Vicki Turnage, Wsparcie Juliana Huereña, Wsparcie 3

4 Cel spotkania Omówimy, jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju: stworzyły krajowy ruch self-adwokatów rozwinęły relacje i współpracę, korzystając ze źródeł dostępnych w ich społecznościach edukowały i wpływały na decydentów, na lokalnym i krajowym poziomie 4

5 Tworzenie organizacji krajowej Pierwsza Konferencja Krajowa Uczestnicy głosowali za powstaniem krajowej organizacji Utworzono Komitet sterujący Wybrano przedstawicieli regionalnych 1990 1 st conference 5

6 9 regionów 6

7 Rekomendacje Komitetu Dyskusja na temat funkcjonowania krajowej organizacji self-adwokatów Stworzenie broszury w formie łatwej do czytania i zrozumienia Stworzenie przykładowych kart do głosowania na kolejną Konferencję Krajową w Nashville, Tennessee 7

8 Pierwsze posiedzenie Zarządu Wybór nazwy: Self Advocates Becoming Empowered Publikacja biuletynu Nagranie filmów na temat znaczenia self-adwokatury 8

9 Roland Johnson: „Kto kontroluje sytuację? Ty czy personel?" Spędził dzieciństwo w zakładzie w Pensylwanii Zakwestionował pobyt osób z niepełnosprawnościami w zakładach Uznany lider 9

10 Wingspread retreat – w kwietniu 1993 r. SABE spotkało się na Wingspread Conference Center w Recine, Wisconsin. Pierwsza oficjalne stanowisko SABE, Taking Place: Standing Up and Speaking Out About Living In our Communities (Zajęcie miejsca: powstanie i mówienie otwarcie o życiu w naszych społecznościach) Krajowa reprezentacja na Prezydenckiej Komisji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami 10

11 1993 - Justin Dart, ojciec Ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami (ADA), spotyka się z członkami zarządu Self Advocates Becoming Empowered

12 Wyrok w sprawie Olmstead v. L.C. Lois Curtis i Elaine Wilson z Georgii Pozew złożyła w ich imieniu Sue Jamieson Kampania Zamknij Drzwi Edukacja o warunkach przebywania w instytucjach opieki 12

13 Wyrok w sprawie Olmstead v. L.C. W 1880 roku w całych Stanach Zjednoczonych funkcjonowały wiele zakładów (przytułków) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Już na początku XX wieku miejsca te były przeludnione, a pensjonariusze zaniedbani 13

14 Wyrok w sprawie Olmstead v. L.C. Wymóg stworzenia we wszystkich stanach planów zapewniających możliwość wyboru życia w najbardziej zintegrowanym otoczeniu Żaden Amerykanin nie powinien żyć w domu opieki lub innej instytucji państwowej, jeśli może żyć w lokalnej społeczności z odpowiednim wsparciem 14

15 Bo czyny mówią głośniej niż słowa

16 Nagranie: RESPECT (SZACUNEK) Nominacja do nagrody Grammy dla najlepszej współczesnej piosenki folkowej w 1998 roku Self-adwokaci oczekują szacunku 16

17 Kierownictwo projektu Kierownictwo projektu SABE stworzyło 2-tygodniowe szkolenie dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami Wiedza i umiejętności, by promować cele samostanowienia 17

18 Prezydent Obama podpisuje Rosa’s Law (prawo Rosy) 18

19 Prezydent Obama podpisuje Rosa’s Law 5 października 2010 r. prezydent Obama podpisał regulację zobowiązującą rząd federalny do zastąpienia terminu „mental retardation” („upośledzenie umysłowe”) terminem „intellectual disability” („niepełnosprawność intelektualna”) w wielu obszarach działania rządu. Ten środek, znany jako Rosa’s Law (prawo Rosy), usuwa określenia „mental retardation” („upośledzenie umysłowe”) i „mentally retarded” („upośledzony umysłowo”) z federalnej legislacji zdrowotnej, edukacyjnej i zatrudnieniowej. „Niepełnosprawność intelektualna” (“Intellectual disability”) lub „osoba z niepełnosprawnością intelektualną” (“individual with an intellectual disability”) zostały wprowadzone w miejsce poprzedniej, anachronicznej terminologii. Prawa osób z niepełnosprawnościami pozostały takie same. 19

20 Wystąpienia Marriage penalty (wyższe opodatkowanie małżeństw) Wyeliminowanie płacy niższej niż minimalna Zatrudnienie Transport Technologia 20

21 Wystąpienia Wiele stanów zamknęło zakłady/ instytucje i oraz ośrodki funkcjonujące na zasadzie segregacji. Wystąpienie Just Do It (Po prostu to zrób) 21

22 Walka trwa Niewłaściwe praktyki w instytucjach Ograniczanie i izolacja w naszych szkołach Pozbądź się słowa na „R” (jak „retarded” – „upośledzony”) Polski odpowiednik: Pozbądź się słowa na „U” przestarzały „zakład pracy chronionej”

23 Partnerzy krajowi Organizacje specjalizujące się w niepełnosprawnościach rozwojowych (AUCD, NDRN, NACDD) 23

24 Partnerzy krajowi Wspieranie interdyscyplinarnych programów uniwersyteckich w każdym stanie Obsługa społeczności na poziomie lokalnym i stanowym Np. programy „Leadership Education in Neurodevelopmental and related Disabilities (LEND )” (Edukacja liderów w niepełnosprawnościach neurorozwojowych i pokrewnych”) 24

25 Partnerzy krajowi NACDD otrzymują finansowanie na wsparcie programów promujących samostanowienie, integrację i włączenie osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi w zatrudnienie, edukację, rzecznictwo w każdym stanie. 25

26 Partnerzy krajowi Równość i sprawiedliwość, obywatele korzystający z prawa Wybór mający znaczenie i upodmiotowienie Wsparcie i włączenie w życie zintegrowanej społeczności Niezależność, równy dostęp, wzajemne wsparcie, samostanowienie Kompetencje Kulturowe, zróżnicowanie Pozytywny wpływ 26

27 Partnerzy „dostępowi” Dostęp technologiczny Podręcznik o technologiach Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami: praca w zakresie dostępu na całym świecie 27

28 Partnerzy „prawni” Wsparcie od rodziców osób z niepełnosprawnościami, które chcą prowadzić życie w swojej społeczności Disability Policy Seminar: doroczne szkolenie o legislacji Możliwość dla rodziców i osób z niepełnosprawnościami, aby edukować prawodawców w kwestiach niepełnosprawności 28

29 Partnerzy „łączący” Wsparcie SABE na pierwszych etapach Dostarczenie list dyskusyjnych dla członków zarządu SABE i doradców grup self-adwokatów 29

30 Partnerzy „łączący” Wypracowanie zestawu narzędzi w wersji łatwej do zrozumienia Informacje kontaktowe grup self- adwokatów w Stanach Zjednoczonych, każda grupa jest zobowiązana do aktualizacji danych 30

31 Partnerzy „rodzinni” Bracia i siostry osób z niepełnosprawnościami wspierający swoje rodzeństwo poprzez grupy wsparcia Pomoc w głosowaniu 31

32 Obecni partnerzy Institute for Community Integration (Instytut na rzecz Integracji Społeczności) Krajowe programy usług i informacja Rozpowszechnianie informacji o zatrudnieniu wśród osób i ich rodzin Tworzenie raportów na temat kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 32

33 Obecni partnerzy Pracowali nad raportem o znaczeniu poprawy Home and Community-Based Services (HCBS) (usług w domu i w społeczności) dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju i osób autystycznych Standardy prywatności, wyboru, integracji i dostępu do pracy w lokalnej społeczności 33

34 Bieżące Projekty Our Community Standing Strong (OCSS) Centrum Wsparcia Technicznego Self- adwokatury dla 9 stanów Wzajemne wsparcie techniczne (Peer to Peer Technical Assistance) Plan Zrównoważonego Rozwoju dla wsparcia grup self-adwokackich w ich stanach Wykorzystanie technologii: webinaria i wideoblogi o niepełnosprawności 34

35 Bieżące projekty Projekt SABE Wyborca Współpraca z NDRN (National Disability Rights Network) Dzielenie informacji o: procesie głosowania, dostęp i bariery w dostępie do lokali wyborczych, praca z organizacjami wyborczymi Rozwój Treningu Peer to peer Voter z zestawem narzędzi, uczeniem na odległość, filmami 35

36 Plany SABE na przyszłość Budowa Krajowego Ruchu Self-adwokatów we współpracy z lokalnymi grupami w 9 regionach poprzez tworzenie Krajowego Centrum Pomocy Technicznej Plan Zrównoważonego Rozwoju zawierający: zatrudnienie osoby pozyskującej sponsorów i wnioskowanie o fundusze: granty, datki, kontrakty Partnerstwo z innymi organizacjami w temacie niepełnosprawności Wsparcie kształtowania polityki w kwestiach niepełnosprawności Stworzenie Planu Rekrutacji Młodzieży 36

37 25 lat SABE 37

38 DOŁĄCZ DO RODZINY! WWW.SABEUSA.ORG SABE 38


Pobierz ppt "Ruch self-adwokatów w Stanach Zjednoczonych. Prezentujący Tia Nelis Prezes SABE Chaqueta Stuckey Sekretarz SABE 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google