Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metoda projektów Praktyka w edukacji 2 Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów jest formą pracy uczniów łączącą wiedzę teoretyczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metoda projektów Praktyka w edukacji 2 Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów jest formą pracy uczniów łączącą wiedzę teoretyczną."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Metoda projektów Praktyka w edukacji

3 2 Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów jest formą pracy uczniów łączącą wiedzę teoretyczną z działaniem praktycznym. Polega na samodzielnym działaniu uczniów (indywidualnym lub zespołowym) na zadany temat, nad problemem itd.

4 3 Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji zorientowane na przedmiot zorientowane na czas zorientowane na wykonawcę silne i słabe zorientowane na cel projekty w edukacji

5 4 Metoda projektów – praktyka w edukacji Znaczenie metody projektu dla ucznia dla nauczyciela 1/ osobisty rozwój 1/ osobisty rozwój 2/ kształtowanie umiejętności 2/ kształtowanie umiejętności społecznych społecznych 3/ rozwój w sferze poznawczej 3/ rozwój w sferze poznawczej i emocjonalnej i emocjonalnej 4/ interdyscyplinarne łączenie 4/ interdyscyplinarne łączenie wiadomości i umiejętności wiadomości i umiejętności 5/ rozwój zainteresowań, 5/ rozwój zainteresowań, uzdolnień uzdolnień 6/ konkurencyjność wobec innych 6/ konkurencyjność wobec innych metod metod 1/ nawiązanie nowych relacji 1/ nawiązanie nowych relacji z uczniem z uczniem 2/ efektywne wykorzystanie nowej 2/ efektywne wykorzystanie nowej metody w edukacji metody w edukacji 3/ zdobycie nowych doświadczeń 3/ zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych i umiejętności zawodowych 4/ możliwość współpracy z różnymi 4/ możliwość współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami organizacjami i instytucjami

6 5 wybór tematu cele projektu plan projektu Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji Etapy pracy nad projektem *najtrudniejszym etapem realizacyjnym projektu jest jego ocena; realizacja projektu prezentacja projektu ocena projektu* harmonogram działań ewaluacja projektu

7 6 I – określenie tematu projektu (zagadnienie ogólne, następnie temat szczegółowy) II – ustalenie celu III – wskazanie i wybór form realizacji projektu IV – podział zadań realizacyjnych i określenie zadań indywidualnych i grupowych V – określenie zasad działania uczniów w pracy nad projektem i ich odpowiedzialności za efekt poszczególnych części zadaniowych (jak i kiedy – komunikacja, konsultowane się, pomoc) VI – wybór i wskazanie źródłowych obszarów informacji niezbędnych dla realizacji projektu VII – zaplanowanie i ustalenie terminów realizacji kolejnych etapów pracy i całego projektu (osobno: gromadzenie informacji, opracowanie materiałów i wyników, prezentacja wyników i całego projektu) VIII – zasady współpracy z nauczycielem (jak i kiedy – komunikacja, konsultowane się, pomoc) IX – wskazanie zasad i kryteriów oceny projektu (kto, kiedy i co ocenia) X – prezentacja pracy X – etap ewaluacji (wskazanie trudności realizacyjnych i ich przewidywalność, możliwe usprawnienia i ulepszenia realizacji, analiza SWOT, ocena stopnia spełnienia oczekiwań uczniów i nauczyciela itd.) Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji

8 7 Kiedy projekt można uznać za „dobry”? Tylko wówczas, gdy został przygotowany i wykonany przez uczniów. Udział nauczyciela jest i musi pozostać duży we wstępnej fazie omówienia metody i charakterystyki jej realizacji. Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji

9 8  cele zostały ustalone wspólnie z uczniami  uczniowie – realizatorzy projektu – rozwiązują problem w znanej sytuacji  projekt jest interdyscyplinarny  uczniowie mają możliwość wykazania się zarówno wiadomościami, jak i umiejętnościami  wspólnie ustalone zostały terminy realizacji projektu i jego kolejnych etapów  zostały omówione zadania i odpowiedzialność za ich wykonanie  uczniowie nie mają wątpliwości dotyczących tematyki projektu, jego celu, rozumieją i akceptują wybrane metody i formy pracy, znają terminy wykonania zadań  rozumieją kryteria oceny i rolę ewaluacji  uczniowie mają możliwość pracy indywidualnej i grupowej widzą zalety i chcą prezentować publicznie wyniki swojej pracy Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji

10 9 Przykładowe tematy i formy wykonania projektów: -Miejsce, w którym żyję- - ścieżki dydaktyczne (historia, geografia, biologia, język polski, statystyka) -Czy wystarczy nam wody?- - konferencja panelowa (chemia, biologia, geografia, statystyka) -Bocznymi ulicami miasta...- - wystawa fotograficzna (historia, wos, wiedza o kulturze, geografia) -Człowiek zmienia krajobraz- - pokaz przeźroczy (historia, biologia, chemia, geografia, wiedza o kulturze) -Nasi sąsiedzi- - plakat naukowy (poster) (historia, wiedza o kulturze, wos, geografia) Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji

11 10 Życzymy owocnej i satysfakcjonującej współpracy z zespołem uczniów Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów – praktyka w edukacji


Pobierz ppt "1 Metoda projektów Praktyka w edukacji 2 Metoda projektów – praktyka w edukacji Metoda projektów jest formą pracy uczniów łączącą wiedzę teoretyczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google