Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reagowanie na przemoc i cyberprzemoc Na podstawie wystąpienia A. M. Wesołowskiej na VII Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych Warszawa 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reagowanie na przemoc i cyberprzemoc Na podstawie wystąpienia A. M. Wesołowskiej na VII Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych Warszawa 2013."— Zapis prezentacji:

1 Reagowanie na przemoc i cyberprzemoc Na podstawie wystąpienia A. M. Wesołowskiej na VII Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych Warszawa 2013

2 Raport „Dzieci aktywne online” (badania Megapanel PBI/Gremius 2007) pokazuje: Dzieci w wieku 7-14 lat stanowią około 11 % użytkowników internetu (ok. 1,5 miliona osób) Niemal co drugie dziecko (45%) korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie Dziewczynki w wieku 7-14 lat spędzają średnio miesięcznie 29 godzin w internecie, chłopcy- 19 godz. 70% dzieci (7-14 lat) korzysta z możliwości grania online 40% dzieci ma kontakt z pornografią

3 Badania „Dziecko w sieci” (Fundacja Dzieci Niczyje i firma badawcza Gremius S.A. 2006) wskazują także na takie zachowania dzieci: 45 % dzieci było nakłanianych, wbrew swojej woli, przez obce osoby do rozmowy 64% dzieci korzystających z Sieci zawiera w niej znajomości 68 % spośród nich otrzymało co najmniej raz propozycję spotkania od nowopoznanej osoby; 44,6% dzieci wzięło w nim udział! dzieci zawierające znajomości w sieci podają obcym dane adresowe (10% adres domowy; 45% numer telefonu; 78% adres email; 58% wysłało swoje zdjęcie) Jedynie 23, 6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w Sieci

4 Grooming- czyli zjawisko uwodzenia dzieci online Odpowiedzią polskiego ustawodawcy na to zagrożenie jest wprowadzenie do Kodeksu karnego art. 200a: Art. 200 a § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej 15 lat, zmierzając, za pomocą wprowadzania go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania się z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej 15 lat składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

5 Zagrożenie to narasta w ostatnich latach: Rocznie około 2000 dzieci pada ofiarą przestępstwa groomingu Rośnie liczba skazanych za przestępstwo z art.200a k.k

6

7 Przemoc równieśnicza i cyberprzemoc Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podstawowe formy cyberprzemocy to: Nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci Publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci Podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli Do działań takich wykorzystywane są głównie: Poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dysuksyjne, serwisy SMS i MMS.

8 Skala problemu cyberprzemocy Problem tzw. „stalkingu” Stalking- rodzaj przestępstwa, którego istotą jest stosowanie przemocy emocjonalnej. Działanie sprawcy polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej w taki sposób, że wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszy jej prywatność. Art. 190 a § 1 Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

9 Prawo karne a cyberprzemoc § 2 Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3 Jeśli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. § 4 Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

10

11 Strony internetowe gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej i znaleźć materiały na lekcje wychowawcze: www.cyberprzemoc.pl www.dzieckowsieci.pl www.dyzurynet.pl www.helpline.org.pl www.sieciaki.pl www.przedszkolaki.sieciaki.pl


Pobierz ppt "Reagowanie na przemoc i cyberprzemoc Na podstawie wystąpienia A. M. Wesołowskiej na VII Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych Warszawa 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google