Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B4B, konferencja i wystawa Czy biomasa to biznes? Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B4B, konferencja i wystawa Czy biomasa to biznes? Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych."— Zapis prezentacji:

1 B4B, konferencja i wystawa Czy biomasa to biznes? Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych rolniczo w Europie Anna Grzybek Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM 10.05.2016 www.forbio-project.eu

2 Istota projektu Zrównoważona produkcja bioenergii w UE powinna być w dalszym ciągu rozwijana by osiągnąć cele 20-20-20. Projekt FORBIO zademonstruje rentowność użycia ziemi w państwach UE dla wytwarzania surowców do produkcji bioenergii bez konkurencji z produkcją żywności oraz bez wykorzystywania gruntów obecnie użytkowanych do celów rekreacyjnych lub ochrony środowiska. Rozwinie metodę oceny potencjału produkcji bioenergii z surowców wyprodukowanych na dostępnych gruntach niewykorzystywanych rolniczo (zanieczyszczonych, ugorach, itp.) na poziomie krajowym i lokalnym. W tym kontekście będą opracowane studia wykonalności w trzech państwach (Włoszech, Niemczech i Ukrainie). Ustalone zostaną podstawy do budowy lokalnych łańcuchów produkcji bioenergii, które spełnią standardy zrównoważoności oraz polepszą efektywność już istniejących łańcuchów poprzez opracowanie map drogowych dla rozwoju bioenergii.

3 Komisja Europejska Partnerzy projektu NrNazwaTyp organizacjiPaństwo 1Geonardo Environmental Technologies Ltd. (GEO)MŚPWęgry 2Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)Organizacja międzynarodowaWłochy 3WIP – Renewable Energies Wirtchaft & Infrastructur GmbH & Co Planungs KG (WIP) MŚPNiemcy 4Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) Publiczna organizacja badawcza Włochy 5Biochemtex AGRO (BCXA)Duża firmaWłochy 6Blacksmith Initiative (BI)Organizacja międzynarodowaWielka Brytania 7Scientific Engineering Centre „Biomass” Ltd. (SECBio)MŚPUkraina 8Center for Promotion of Clean and Efficient Energy (ENERO)MŚPRumunia 9Forschungsinstitut fur Bergbaufolgelandschaften e.V. (FIB)Organizacja badawczaNiemcy 10Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM)Organizacja pozarządowaPolska 11European Landsowners’ Organization (ELO)Organizacja pozarządowaBelgia 12University of Limerick (UL)Organizacja badawczaIrlandia

4 Komisja Europejska Tło i wyzwania Istnieje wiele barier utrudniających wprowadzenie na rynek wyprodukowanej i zrównoważonej bioenergii. Dotyczy to ograniczonej koordynacji polityk w dziedzinach bezpośrednio istotnych dla sektora bioenergii, np. rolnictwa, energetyki i środowiska. W krajach docelowych projektu, FORBIO będzie sprzyjać większej spójności polityki w tych dziedzinach poprzez organizowanie konsultacji i ułatwianie wymiany informacji oraz najlepszych praktyk pomiędzy zainteresowanymi stronami ze szczególnym uwzględnieniem decydentów. Ponadto, dzięki skoncentrowaniu się na gruntach słabo wykorzystywanych i dogłębnej ocenie zagadnień zrównoważonego rozwoju (ekologicznych, społecznych i ekonomicznych), projekt będzie ograniczał ryzyko konkurencji między rozwojem bioenergii i rozwojem rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Przyczyni się to do złagodzenia zmian klimatu i wzmocni inne cele zrównoważonego rozwoju środowiskowego (ekologiczne, społeczne i ekonomiczne).

5 Komisja Europejska Efekty projektu Wzrost udziału bioenergii w końcowym zużyciu energii. Znaczne redukcje kosztów transakcji w łańcuchach logistycznych surowców i wytwarzania bioenergii. Wielokryterialna ocena wpływu na środowisko czynników pośrednich związanych z produkcją bioenergii. Doskonalenie polityk, wspomaganie rozwoju rynku i schematów finansowania w szczególności na rynku krajowym, regionalnym i lokalnym.

6 Komisja Europejska Innowacyjnośc projektu Wspomaganie usuwania barier innych niż ekonomiczne (poprawa prawodawstwa związanego z bioenergią). Znalezienie i dopracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych na podstawie doświadczeń poszczególnych krajów. Opracowanie elastycznych metod finansowania w łańcuchu produkcji surowców oraz bioenergii. Przeprowadzenie ocen zrównoważoności dla rozwiązań. Opracowanie innowacyjnych łańcuchów logistycznych. Zaangażowanie poszczególnych aktorów (producentów, przetwórców, dostawców biomasy, producentów bioenergii) do kreowania i oceny nowych rozwiązań.

7 Komisja Europejska Wpływ na środowisko Analiza i dobór proponowanych rozwiązań pod kątem ich pozytywnego wpływu na środowisko. Opracowanie metod zagospodarowania gruntów zanieczyszczonych, ziem odłogowanych lub opuszczonych do uprawy surowców roślinnych do produkcji bioenergii.

8 Komisja Europejska Wpływ na społeczeństwo Niekonkurencyjne wykorzystanie zasobów ziemi względem produkcji żywności lub paszy dla uprawy biosurowców do produkcji bioenergii. Rekultywacja terenów z ziemiami zanieczyszczonymi, opuszczonymi kopalniami odkrywkowymi lub nieużytków. Stworzenie nowych miejsc pracy w obszarach przekształconych do produkcji biosurowców oraz w miejscach produkcji bioenregii. Zastosowanie reguł zielonej ekonomii w praktyce.

9 Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w 2013r GUS 2014 Biopaliwa stałe Wiatr 35,18% Woda 14,29 % Biogaz 4,04% 46,43%

10 Biopaliwa stałe - 97,64% Biogaz - 2,36% Biopłyny - 0,003% Bioenergia w Polsce Udział nośników energii odnawialnej w produkcji ciepła w 2013 r. GUS 2014

11 Podsumowanie 1. Z uwagi na małą gęstość i niską wartość opałową biomasa powinna być wykorzystywana w energetyce rozproszonej, (koszty logistyki - 30 - 50% ceny biomasy). 2. Produkcja rolnicza na cele energetyczne musi być oceniana kryteriami ekonomicznymi, socjalnymi i środowiskowymi (bilanse wodne, bilans gazów cieplarnianych, bilans energii, bioróżnorodność, krajobraz itp.). 4. Plantacje „energetyczne” pozwolą zagospodarować powierzchnię obszarów wyłączonych z tradycyjnej produkcji rolniczej oraz gruntów marginalnych. Stanowić też mogą źródło dodatkowego przychodu i miejsce pracy dla mieszkańców wsi.

12 Komisja Europejska Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "B4B, konferencja i wystawa Czy biomasa to biznes? Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google