Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DLA PRZEWODNICZĄCYCH GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Danuta Janusz Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DLA PRZEWODNICZĄCYCH GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Danuta Janusz Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DLA PRZEWODNICZĄCYCH GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Danuta Janusz Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez gminy województwa mazowieckiego w 2009

2 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006 - 2010  Cel główny: Ograniczanie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych Ograniczanie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych

3  Cele szczegółowe: Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki Poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od narkotyków oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy Poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od narkotyków oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy Ograniczenie dostępności narkotyków Ograniczenie dostępności narkotyków Wsparcie realizacji krajowego programu poprzez wpływ na kształtowanie polityki międzynarodowej Wsparcie realizacji krajowego programu poprzez wpływ na kształtowanie polityki międzynarodowej Wsparcie informacyjne realizacji krajowego programu przeciwdziałania narkomanii Wsparcie informacyjne realizacji krajowego programu przeciwdziałania narkomanii Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006 - 2010

4  Program jest realizowany w pięciu obszarach: Profilaktyki (aktywności dla gmin) Leczenia, rehabilitacji i redukcji szkód (aktywności dla gmin) Redukcji podaży Współpracy międzynarodowej Badań, monitorowania i ewaluacji (aktywności dla gmin) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006 - 2010

5  Sprawozdanie z KPPN opracowane jest na podstawie danych przesłanych przez podmioty zobowiązane do realizacji poszczególnych działań Krajowego Programu.  Informacje o realizacji działań określonych w KPPN w 2009 roku dostarczyły do KBPN: wszystkie instytucje szczebla centralnego wszystkie urzędy wojewódzkie wszystkie urzędy marszałkowskie wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne 2246 gmin (88%)  W 2009 na realizację KPPN instytucje wydano w sumie prawie 165 milionów, z tego około 64 milionów stanowiły wydatki gmin.  Dane zawarte w prezentacji zostały opracowane na podstawie sprawozdań z gmin Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (KPPN) 2006 - 2010

6 Realizacja KPPN przez gminy w województwie mazowieckim – sprawozdawczość w 2009 236 gmin wypełniło sprawozdanie z podjętych działań W 2009 72% gmin z woj. mazowieckiego wypełniło ankietę (średnia ogólnopolska 88%)

7 Liczby gmin, które przesłały sprawozdanie z realizacji KPPN w latach 2006 – 2009

8 Strategie narkotykowe w 2009 roku  Największe odsetki gmin opracowało strategię w województwach zachodniej i południowej Polski dolnośląskie, opolskie, lubuskie, małopolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz pomorskie – powyżej 94%.  Wśród tych województw najwięcej gmin przygotowało strategię w województwie dolnośląskim (99%).  Najmniejsze odsetki gmin z opracowaną strategią odnotowujemy w województwach podlaskim - 89% (89% w 2008), mazowieckim - 89% (86% w 2008) oraz łódzkim - 86% (85% w 2008).

9 Odsetki gmin w województwach mających strategię antynarkotykową w 2009

10 Programy profilaktyki pierwszorzędowej - w szkołach i poza szkołami w 2009  W 2009 roku prawie 70% gmin wspierało programy profilaktyki pierwszorzędowej w ramach programów realizowanych w szkołach lub poza szkołami i wydały na ten cel ponad 36 milionów złotych.  Największy odsetek gmin realizujących w 2009 roku profilaktykę pierwszorzędową sprawozdały województwa: opolskie, świętokrzyskie, śląskie i dolnośląskie  Najmniejszy odsetek - poniżej średniej ogólnopolskiej - odnotowano w województwach: mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz kujawsko- pomorskim.

11 Odsetki gmin, które w 2009 roku wspierały finansowo programy profilaktyki pierwszorzędowej w szkołach i poza szkołami

12 Liczby gmin, które wspierały finansowo programy profilaktyki pierwszorzędowej w latach 2006 – 2009

13 Wspieranie programów profilaktyki pierwszorzędowej w 2009 w porównaniu do roku 2008  W porównaniu do roku poprzedniego (2008), w 10 województwach odsetki gmin finansujących profilaktykę pierwszorzędową spadły.  Największe spadki notujemy w gminach województw: pomorskiego (z 92% do76% gmin, spośród tych, które przesłały sprawozdania), podkarpackiego (z 71% do 61%), małopolskiego (z 84% do 75%), zachodniopomorskiego (z 85% do 77%), mazowieckiego (z 65% do 58%) i wielkopolskiego (z 78% do 71%).  W 6 województwach odsetki gmin wspierających finansowo działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej wzrosły w porównaniu do roku 2008.  Największy wzrost zaobserwować można w przypadku gmin z województwa opolskiego (z 82% do 90% gmin spośród tych, które przesłały sprawozdania), śląskiego (z 74% do 82%) i lubuskiego (z 73% do 80%).

14 Odsetki gmin, które w 2006 - 2009 roku wspierały finansowo programy profilaktyki pierwszorzędowej - w szkołach i poza szkołami

15 Zaangażowanie gmin województwa mazowieckiego w realizacją KPPN w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej programy realizowane w szkołach i poza szkołami w 2009  138 gmin oraz 5 miast wspierało programy profilaktyki pierwszorzędowej (w 2008: 159 gmin oraz 5 miast)  Działania były podejmowane we wszystkich powiatach (w zakresie od jednej do 9 gmin)  60 954 dzieci i młodzieży objętych zostało w województwie mazowieckim działaniami z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej przez gminy (w 2008: 78 408)  180 523 w 2009 (66 306 w 2008) dzieci i młodzieży było odbiorcami działań prowadzonych przez miasta na prawach powiatów (Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom i Warszawa)  W sumie 241 477 (144 714 w 2008) dzieci i młodzieży uczestniczyło w programach profilaktycznych  Na powyższe działania wydano: 2 910561 (3 796 755 w 2008)  8% wszystkich wydatków gmin w Polsce na profilaktykę pierwszorzędową przeznaczyły gminy z województwa mazowieckiego

16 Wspieranie programów profilaktyki pierwszorzędowej w powiatach województwa mazowieckiego - liczby gmin w 2008 (159) i 2009 (142) - 2009 KPPN 2008/09

17 Wspieranie programów profilaktyki pierwszorzędowej w powiatach województwa mazowieckiego - liczby dzieci i młodzieży objętych działaniami wg. powiatów - 2009

18 Wydatki gmin na profilaktykę pierwszorzędową wg powiatów - 2009

19 Programy profilaktyki drugorzędowej - w szkołach i poza szkołami w 2009  W przypadku działań z zakresu profilaktyki drugorzędowej 16,6% gmin w Polsce podejmowało działania w tym zakresie (w 2008 roku – 18,3% gmin spośród tych, które przysłały sprawozdania).  W 2009 roku wydano na ten cel ponad 16 milionów złotych.  Co czwarta gmina w województwach śląskim i dolnośląskim realizowała zadania profilaktyki drugorzędowej, a co piąta w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz warmińsko-mazurskim.  Najmniejsze zaangażowanie we wspieranie profilaktyki drugorzędowej wykazały gminy z województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, oraz łódzkiego. W tych województwach tylko co dziesiąta gmina dofinansowała zadania profilaktyki drugorzędowej.

20 Liczby gmin, które w 2006 -2009 r. wspierały finansowo programy profilaktyki drugorzędowej

21 Programy profilaktyki drugorzędowej  Podobnie jak w przypadku profilaktyki pierwszorzędowej, w 10 województwach spadły odsetki gmin finansujących profilaktykę drugorzędową (największe spadki tych odsetków – o 6 do 10 punktów procentowych - zanotowano w gminach województw: małopolskiego, podlaskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego)  W 6 województwach odsetki te były wyższe niż w 2008 roku (największy wzrost w gminach województw podkarpackiego i świętokrzyskiego – w obu województwach o 5 punktów procentowych).  Obserwowany już wcześniej podział na województwa stosunkowo częściej oraz województwa stosunkowo rzadziej wspierające działania profilaktyczne dla grup podwyższonego ryzyka nadal się utrzymuje.

22 Odsetki gmin, które w 2009 r. wspierały finansowo programy profilaktyki drugorzędowej realizowane w szkołach i poza szkołami %

23 Odsetki gminy, które w 2006 – 2009 r. wspierały finansowo programy profilaktyki drugorzędowej realizowane w szkołach i poza szkołami %

24 Zaangażowanie gmin województwa mazowieckiego w realizacją KPPN w obszarze profilaktyki drugorzędowej w 2009  W 2009 a 28 gmin (32 w 2008) oraz 5 miast wspierało programy profilaktyki pierwszorzędowej Działania były podejmowane w 23 powiatach (w zakresie od jednej do 4 gmin w 2008 a w 2009: 18 powiatach od 1 do 5 gmin  W sumie około 11,5 tysiąca dzieci i młodzieży w 2009 objętych(7,5 tysiąca w 2008) zostało w województwie mazowieckim programami profilaktyki drugorzędowej finansowanymi przez gminy (w tym także wliczone są programy wspierane miasta grodzkie: Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom i Warszawa)  Na powyższe działania przeznaczono ponad 1960785 złotych (w 2008: 1 200 000 )

25 Wspieranie programów profilaktyki drugorzędowej w powiatach województwa mazowieckiego - liczby gmin w powiatach 32 powiaty’08 28 powiaty’09

26 Podsumowanie  W 2009 roku gminy z woj. mazowieckiego wydały prawie 7,8 miliona na realizacje gminnych programów przeciwdziałania narkomanii  Po województwie wielkopolskim najwięcej gmin z woj. mazowieckiego angażuje się w profilaktykę pierwszorzędową (136 gminy na drugim miejscu) jednakże porównując odsetki gmin pomiędzy województwami Mazowieckie ma najniższy wskaźnik w Polsce. 57% gmin w województwie wspierała profilaktykę pierwszorzędową.  Do pozytywnych tendencji należy zaliczyć, wzrost nakładów na profilaktykę gmin z województwa mazowieckiego jak również zwiększenie się liczby odbiorców programów.  Niewielkie wsparcie dla programów profilaktyki drugorzędowej zarówno w Mazowieckim jak i w innych województwach w Polsce.


Pobierz ppt "KONFERENCJA DLA PRZEWODNICZĄCYCH GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Danuta Janusz Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google