Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Propozycja poszerzenia katalogu dofinansowywanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Propozycja poszerzenia katalogu dofinansowywanych."— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Propozycja poszerzenia katalogu dofinansowywanych typów projektów w ramach działania 4.3 Departament Polityki Regionalnej

2 Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1. Szkolenia 2. Przebieg konkursu 3. Proponowane działania zmierzające do zwiększenia absorpcji środków w kolejnych konkursach

3 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Działania szkoleniowe przed rozpoczęciem naboru w konkursie na działanie 4.3 RPO WKP Zaplanowano 10 szkoleń w większych miastach województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław). Informacje o szkoleniach rozpowszechniono za pomocą strony internetowej, punktów informacyjnych oraz drogą mailową do wszystkich głównych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w regionie. 1. Szkolenia

4 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Mimo podejmowanych działań zainteresowanie było niewielkie. Udało się przeprowadzić zaledwie 4 z 10 zaplanowanych szkoleń, na wszystkich średnia frekwencja nie przekraczała 10 osób (dla porównania na przeprowadzonych równolegle szkoleniach z działania 6.2 frekwencja wynosiła ok. 30 osób a na ostatnio przeprowadzanych w ramach działania 5.2.2 60 osób na szkolenie) 1. Szkolenia

5 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 2. Przebieg konkursu StyczeńLutyMarzec 30.03.2009 Ogłoszenie konkursu Kwiecień Maj 29.05.2009 Zakończenie naboru CzerwiecLipiecSierpień Wrzesień 02.09.2009 Zakończenie oceny formalnej PaździernikListopadGrudzień

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 2. Przebieg konkursu Pozytywna ocena formalna 36 wniosków Pozytywna ocena formalna 36 wniosków Negatywna ocena formalna 22 wnioski Negatywna ocena formalna 22 wnioski Złożono 61 wniosków Złożono 61 wniosków 3 wnioski nadal są w trakcie oceny

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 2. Przebieg konkursu Konkurs 4.3 Marzec 2009 (zakończenie naboru maj 2009) Alokacja Złożone wnioski Wnioski po kontroli formalnej

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3. Proponowane działania zmierzające do zwiększenia absorpcji środków w kolejnych konkursach Włączenie w zakres działania 4.3 projektów pozwalających na wdrażanie systemów ERP i CRM w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy zgłaszali duże zainteresowanie tego typu projektami. Konieczna będzie zmiana niektórych zapisów w uszczegółowieniu.

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3. Proponowane działania zmierzające do zwiększenia absorpcji środków w kolejnych konkursach ERP (Enterprise Resource Planning) jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3. Proponowane działania zmierzające do zwiększenia absorpcji środków w kolejnych konkursach CRM (Customer Relationship Management) system umożliwiający informatyzację punktów styku klientów z przedsiębiorstwem. Dzięki temu system może udostępniać pracownikom różnych działów informacje na temat klientów, ich zachowań i upodobań, zdarzeń (akcji) z klientami. Pozwala to budować lepsze stosunki z klientami a w konsekwencji zwiększyć sprzedaż i zysk.

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3. Proponowane działania zmierzające do zwiększenia absorpcji środków w kolejnych konkursach Uszczegółowienie RPO Aktualne typy projektów wspieranych w ramach Działania 4.3: 1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. 2.Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu. 3.Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3. Proponowane działania zmierzające do zwiększenia absorpcji środków w kolejnych konkursach Uszczegółowienie RPO Typy projektów wspieranych w ramach Działania 4.3 po zmianie: 1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. 2. Zakup sprzętu i oprogramowania pozwalającego na wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu informatycznego typu ERP (Enterprise Resource Planning) i/lub CRM (Customer Relationship Management). 3.Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu. 4.Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Propozycja poszerzenia katalogu dofinansowywanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google