Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest etykieta? - jest to zachowanie ukierunkowane na okazywanie szacunku ludziom. By okazać komuś szacunek, należy stworzyć swoistą hierarchię dostojności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest etykieta? - jest to zachowanie ukierunkowane na okazywanie szacunku ludziom. By okazać komuś szacunek, należy stworzyć swoistą hierarchię dostojności."— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest etykieta? - jest to zachowanie ukierunkowane na okazywanie szacunku ludziom. By okazać komuś szacunek, należy stworzyć swoistą hierarchię dostojności osób, która ułatwi nam właściwe zachowanie się w danej sytuacji.

3 Jeśli osoby należą do jednego pokolenia, starszy ma nad młodszym przewagę dostojności. Jeśli osoby należą do dwóch pokoleń, starszy ma podwójną przewagę.

4 Kobiety, z racji płci mają przewagę godności. Gdy jednak mężczyzna dostaje od kobiety sygnały, że nie chce ona skorzystać ze swojego przywileju, wtedy może czuć się zwolniony z obowiązku specjalnego jej traktowania.

5 Do pokoi biurowych wchodzi się bez pukania. W dobrym tonie jest jednak, gdy panowie wchodzący do pokoju, w którym pracuje kobieta, zapukają lub upewnia się, że ona tego nie wymaga.

6 Kobieta - szef zachowuje si ę jak ka ż dy gospodarz biura: Wstaje, wychodzi kilka kroków. Wita się przez podanie ręki. Unika, by całowano ją w rękę podczas wykonywania obowiązków służbowych Przywiązuje wagę do ładu i estetyki pomieszczeń

7 Dba o wygląd osobisty i język wypowiedzi Gości sadza przy stoliku okolicznościowym po swojej prawej stronie Odprowadza do drzwi mając go po prawej stronie

8 Kto pierwszy mówi dzie ń dobry? Młodszy mówi dzień dobry starszemu Podwładny przełożonemu Mężczyzna kobiecie Gość gospodarzowi Idący stojącemu Niezależnie od wieku czy płci osoba wchodząca do pomieszczenia pierwsza mówi dzień dobry

9 Pozdrowienia w ruchu Wybieramy taki moment, w którym partner nas usłyszy i zobaczy; wtedy będzie miał czas na odpowiedź. Stojący ma przewagę nad idącym i jadącym, więc to oni pierwsi mu się kłaniają

10 Sytuacja dwa na jeden Gdy znajomy, z którym idziemy, kogoś pozdrawia, my również dołączamy się do jego ukłonu. Mężczyzna pierwszy kłania się znajomemu, któremu towarzyszy kobieta lub znacznie starszy mężczyzna. Kobieta, której towarzyszy mężczyzna, pierwsza kłania się znajomej idącej samotnie. Gdy para spotyka samotną kobietę, mogą pozdrowić ją jednocześnie.

11 Suche dzień dobry bez ukłonu i uśmiechu niczego nie wyraża. Mężczyzna ukłon wykonuje głową (skinienie) i tułowiem; kobieta tylko głową. Kobieta pozdrawia innych siedząc, mężczyzna lekko podnosi się.

12 Jeśli spotykamy kogoś kolejny raz w ciągu dnia, nie powtarzamy dzień dobry. Wystarczy uśmiech. Gdy minęło kilka godzin od porannego powitania, można powiedzieć witam i uśmiechnąć się.

13 Zdejmowanie nakrycia głowy Kobieta nie zdejmuje okrycia głowy. Mężczyzna lekko unosi kapelusz lub czapkę z daszkiem. Nie zdejmuje jedynie beretu.

14 Powitanie przybyłych do firmy klientów Przed powitaniem należy zdjąć wierzchnie okrycie. Kobieta nie wstaje, gdy wita się z mężczyzną lub kobietą w zbliżonym wieku. Kobieta lekko się podnosi, gdy wita się z kimś, kto w hierarchii stoi wyżej. Panowie wstają zawsze.

15 Sekretarka ma obowiązek pozdrowić przybywających do firmy. Jeśli do sekretariatu wchodzi grupa klientów, sekretarka wita ich według hierarchii. Przy powitaniu osoba stojąca w hierarchii niżej robi więcej kroków.

16 Podawanie r ę ki Nie należy podawać ręki sięgając przez biurko lub stół. Trzeba wyjść zza biurka. Dłoń ściskamy umiarkowanie silnie, wyciągając ja przed siebie. Uścisk trwa 2 - 3 sekundy. Czasem można potrząsnąć ją kilka razy (tylko między mężczyznami). Mężczyźni przy podaniu ręki powinni wstać. Kobiety wstają tylko wtedy, gdy witają się z dostojnym gościem lub dużo starszą od siebie kobietą.

17 Przy podawaniu ręki obowiązuje zasada odwrotna niż przy pozdrawianiu: kobieta podaje rękę mężczyźnie starszy młodszemu przełożony podwładnemu osoba o wyższym prestiżu osobie mniej dostojnej

18 Całowanie dłoni Jeśli mężczyzna zdecyduje się na taki gest, wita w ten sposób wszystkie kobiety w biurze. W pocałunku mężczyzna kłania się do ręki partnerki.

19 Witanie si ę delegacji powitanie liderów gospodarz przedstawia swoich towarzyszy według hierarchii; kolejno witają się z liderem gości lider gości przedstawia osoby jemu towarzyszące, które witają się z gospodarzem na końcu drugi gość w hierarchii wita się z resztą

20 Powitania par  najpierw witają się panie  potem gospodarz i kobieta  gospodyni i mężczyzna  na końcu panowie

21 Przedstawianie Osoba stojąca w hierarchii niżej przedstawia się pierwsza. W sytuacjach służbowych należy podać nazwę firmy, którą się reprezentuje. Sekretarka powinna przedstawić gościa szefowi, jeśli ten stoi wyżej w stosunku do osoby przybyłej.

22 Jeśli na spotkaniu nie ma osoby upoważnionej o przedstawiania gości, należy to zrobić samemu, np.: Pan pozwoli, że się przedstawię. Andrzej Niewiadomski. Czy mogę się przedstawić?... - Nie mieliśmy chyba okazji się poznać, Alina Sarna z firmy farmaceutycznej Life. - Krzysztof Ziarno ze szpitala dermatologicznego.

23 Przedstawianie na spotkaniach biznesowych Przedstawienie wymaga dodania pewnych informacji, aby partner miał punkt zaczepienia do zaczęcia rozmowy, np.: Jestem John Daniels z Tompson Electronic. W Krakowie jestem po raz pierwszy

24 Zako ń czenie rozmowy Jeśli spotkanie dobiegło końca, rozmowę powinien zakończyć ten, kto zaczął. Wystarczy wstać i powiedzieć: Już nic więcej nie mogę dla pana zrobić. Wówczas gość powinien podziękować i opuścić gabinet.

25 Warto zapami ę ta ć : Kulturalne pozdrowienie jest wstępem do udanej rozmowy. Jeśli kobieta podaje wyprostowana rękę szybkim, energicznym ruchem, oznacza to, że nie chce być całowana w dłoń. Wystarczy ją uścisnąć. Witając się, nie podaje się ręki przez biurko lub stół.

26 Przy wychodzeniu z ciasnego pomieszczenia, np. z autobusu, pierwszeństwo maja wychodzący, niezależnie od stopnia godności osoby wchodzącej. Względy techniczne przeważają nad elegancja. Niezależnie od wieku, płci czy stanowiska dzień dobry osobom znajdującym się w pomieszczeniu zawsze pierwsza mówi osoba wchodząca.

27 Sekretarka zawsze pozdrawia wchodzącego, niezależnie od tego, czy ukłonił się pierwszy, czy nie. Przywilejem kobiet jest, że z racji płci mają 1 punkt przewagi w hierarchii. Czasem jednak kobieta nie chce z niego skorzystać. Wówczas mężczyźni mogą się czuć zwolnieni z obowiązku przestrzegania reguł związanych z płcią.

28 Wyczekiwanie na ukłon z wyniosłym wyrazem twarzy jest w złym guście. Pozdrawiać powinien ten, kto pierwszy zauważył mijanych. Jeśli spotyka się kogoś kolejny raz w ciągu dnia i upłynęło niewiele czasu, nie powtarza się dzień dobry, wystarczy uśmiech. Gdy minęło kilka godzin, należy powiedzieć witam, ukłonić się i uśmiechnąć. Kolejnym razem wystarczy tylko ukłon i uśmiech.


Pobierz ppt "Czym jest etykieta? - jest to zachowanie ukierunkowane na okazywanie szacunku ludziom. By okazać komuś szacunek, należy stworzyć swoistą hierarchię dostojności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google