Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 28.01.2015. Zasady przyznawania dotacji na działalność statutową (na utrzymanie potencjału, tzw. bazową) Rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 28.01.2015. Zasady przyznawania dotacji na działalność statutową (na utrzymanie potencjału, tzw. bazową) Rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 28.01.2015. Zasady przyznawania dotacji na działalność statutową (na utrzymanie potencjału, tzw. bazową) Rozporządzenie MNiSW Stanisław Kistryn

2

3 Zmiany zasad DS – przegląd załącznik nr 2: algorytm podziału

4 Zmiany zasad DS – przegląd załącznik nr 2: algorytm podziału 1.Usunięcie z algorytmu „stałej przeniesienia”, za to wprowadzenie  mechanizmu ograniczenia zmiany dotacji (przypadającej na jednego „efektywnego” pracownika, tzw. jednostkowej) w stosunku do roku poprzedniego, zależnego od kategorii,  średniej „liczby N” z dwóch kolejnych lat. 2.Usunięcie współczynnika rodzaju jednostki, za to wprowadzenie  wstępnego podziału kwoty bazowej na cztery części, osobne dla rodzajów jednostek.

5 Zmiany zasad DS – s tała przeniesienia 20142015 Dotacja bazowa dla i-tej jednostki n – liczba jednostek naukowych objętych dotacjąn – liczba j.n. jednego rodzaju objętych dotacją S i – udział danej j.n. w dotacji FS i – udział danej j.n. w dotacji F p p – stała przeniesienia z poprzedniego roku W i – dotacja danej j.n. w poprzednim roku F – kwota w budżecie państwa na dotację bazową C – kwota w budżecie państwa na DS R, U, M – kwoty na rezerwę, SPUB, dot. celową dla młodych Sposób podziału F na cztery składniki ?

6 Zmiany zasad DS – udział jednostki 20142015 Udział w dotacji i-tej jednostki l – liczba dziedzin w jednostce i k j – współczynnik kosztochłonności dziedziny j N i j – liczba zatrudnionych w j-tej dziedzinie w j.n. i; tzw. liczba „N” N ij śr = (N ij r + N ij r-1 )/2 – średnia liczba „N” z roku aplikacji i poprzedniego dla dziedziny j q i – współczynnik kategorii jednostki i; dla kategorii A+/A/B/C równy odpowiednio: q i = 1,5 / 1,0 / 0,75 / 0,40 q i = 1,5 / 1,0 / 0,70 / 0,40 w i – współczynnik rodzaju jednostki i: jednostki PAN 1,0 instytuty badawcze 0,7 jednostki uczelni 0,4

7 Zmiany zasad DS – dotacja jednostkowa 20142015 B iN – dotacja na jednego „efektywnego” pracownika Wątpliwość: we wzorze jest N ij r czy powinno być N ij śr ? Ograniczenia wzrostu/spadku dotacji: A+ : jeśli B iN r < B iN r-1 to B iN r = B iN r-1 jeśli B iN r > 2 B iN r-1 to B iN r = 2 B iN r-1 A : jeśli B iN r < 0,85 B iN r-1 to B iN r = 0,85 B iN r-1 jeśli B iN r > 1,75 B iN r-1 to B iN r = 1,75 B iN r-1 B : jeśli B iN r < 0,8 B iN r-1 to B iN r = 0,8 B iN r-1 jeśli B iN r > 1,5 B iN r-1 to B iN r = 1,5 B iN r-1 W znaczeniu – dotację bazową B i r ustala się tak, aby spełnione były warunki na dotację jednostkową B iN r zapisane powyżej.

8 Zmiany zasad DS – s tała przeniesienia 20142015 Jaki będzie efekt wprowadzonych zmian ? Jak zmieniała się bazowa dotacja DS w ostatnich latach ?

9 Dotacja bazowa na DS sumarycznie dla 12 wydziałów UJ

10 Dotacja bazowa na DS na 1 osobę wykazaną w „N”

11 Zmiany zasad DS – s tała przeniesienia 20142015 Jaki będzie efekt wprowadzonych zmian ? Nieznane założenia i sposób podziału F na F p Udział danej jednostki w grupie danego rodzaju może być inny niż w grupie wszystkich jednostek Istotne dane o N j dla wszystkich jednostek


Pobierz ppt "Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 28.01.2015. Zasady przyznawania dotacji na działalność statutową (na utrzymanie potencjału, tzw. bazową) Rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google