Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju LOKALNY RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZAWODÓW Z BRANŻ: DRZEWNEJ, ODZIEŻOWEJ I CHEMICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju LOKALNY RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZAWODÓW Z BRANŻ: DRZEWNEJ, ODZIEŻOWEJ I CHEMICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju LOKALNY RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZAWODÓW Z BRANŻ: DRZEWNEJ, ODZIEŻOWEJ I CHEMICZNEJ

2 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 3783 osoby, w tym 1.833 kobiety.

3 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiat biłgorajski odnotowuje na przestrzeni ostatnich lat najniższą stopę bezrobocia w województwie lubelskim. Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie w latach 2013 – 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju 201320142015 Kraj 13,4%11,5%9,8 % Województwo lubelskie 14,4%12,7%11,7% Powiat biłgorajski 9,4%8,4%8 %

4 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych w wieku do 34 lat. Jest to grupa 2.179 osób, co stanowi 57,6% ogółu bezrobotnych. Lp.Wiek w latachOgółemWskaźnik %Kobiety 1.18 - 24 87123,0%431 2.25 - 34 130834,6%742 3.35 - 44 69018,2%344 4.45 - 54 46912,4%192 5.55 - 59 3138,3%117 6.60 lat i więcej 1323,5%7 Razem3783100%1833 Bezrobotni ogółem według wieku

5 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Lp.WykształcenieOgółem Wskaźnik % Kobiety 1.Wyższe76820,3%538 2. Policealne i średnie zawodowe 96125,4%489 3.Średnie ogólnokształcące45712,1%260 4.Zasadnicze zawodowe93024,6%330 5.Gimnazjalne i poniżej66717,6%216 Razem3.783100%1.833 Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2015 roku 25,4% posiadało wykształcenie policealne i średnim zawodowym, 24,6% zasadnicze zawodowe, 20,3% wykształcenie wyższe, a 17,6 % wykształcenie gimnazjalne i podstawowe. Bezrobotni ogółem według wykształcenia

6 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wśród grupy osób młodych ( 1.644 osoby) zdecydowana większość posiada wykształcenie średnie policealne i średnie zawodowe - 516 osób oraz wykształcenie wyższe – 447. Wykształceniem średnim ogólnokształcącym legitymuje się – 315 młodych osób, a zasadniczym zawodowym – 230. Edukację na poziomie gimnazjum oraz szkoły podstawowej zakończyło 136 młodych osób. Osoby bezrobotne do 30 roku życia- poziom wykształcenia

7 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Na koniec 2015 roku najbardziej reprezentatywnymi grupami zawodów były:  handlowe (257 osób); (sprzedawcy, handlowcy, kasjerzy, przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. sprzedaży, kierownicy sklepów);  mechaniczne (236 osób); ( mechanicy i elektromechanicy pojazdów samochodowych)  gastronomiczne (184 osoby); (kucharz, pomoc kuchenna, barman, kelner)  budowlane (177 osób); (technolog robót wykończeniowych, technik budownictwa, murarz, posadzkarz)  administracyjne (153 osoby) (technik administracji, technik administracji, sekretarka)  stolarskie (106 osób) (stolarz meblowy, stolarz budowlany, operator maszyn do obróbki drewna) Zawody osób zarejestrowanych

8 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody drzewne Wykształcenie zdobyte w trakcie edukacji szkolnej w zawodach z branży drzewnej posiada 62 osoby bezrobotne. Są to: stolarz - 21 osób; technik technologii drewna 15 osób; stolarz budowlany - 10 osób; stolarz meblowy – 8 osób; cieśla – 6 osób; stolarz galanterii drzewnej – 1 osoba; tartacznik – 1 osoba;

9 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody drzewne Wśród osób z wykształceniem w zawodach z branży drzewnej : 45 osób to bezrobotni w wieku (30 – 49 lat); 12 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia; 5 osób bezrobotni w wieku (18 – 29 lat).. Wykształcenie zasadnicze zawodowe w w/w zawodach posiadały 34 osoby bezrobotne, wykształcenie średnie 12 osób, wyższe- 3 osoby, czeladnicze -13 osób..

10 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody drzewne Doświadczenie zawodowe wynikające z zatrudnienia w sektorze drzewnym na koniec 2015 roku posiadało 426 osób bezrobotnych, z tego na stanowiskach: stolarzy-150 osób; stolarzy meblowych - 87 osób; stolarzy budowlanych - 72 osoby; tartaczników – 32 osoby; cieśli - 35 osób; operatorów urządzeń do paletyzacji - 9 osób. Spośród osób posiadających doświadczenie w pracy w zawodach drzewnych 196 osób stanowią bezrobotni w wieku 30 – 49 lat, 137osób w wieku do 30 roku życia i 93 osoby powyżej 50 roku życia

11 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody odzieżowe Wykształcenie Wykształcenie zdobyte w trakcie edukacji szkolnej w zawodach z branży odzieżowej posiadają 163 osoby bezrobotne. Są to: technik technologii odzieży-55 osób; krawiec- 49 osób; szwaczka - 54 osoby; technik włókiennik - 4 osoby; inżynier włókiennik- 1 osoba.

12 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody odzieżowe Na koniec 2015r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zarejestrowane były 202 osoby posiadające doświadczenie w zawodach odzieżowych, w tym: -81 osób to bezrobotni w wieku 30 – 49 lat; -76 osób to bezrobotni powyżej 50 roku życia. Bezrobotni którzy pracowali w zawodach odzieżowych to w zdecydowanej większości osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym. W zawodach odzieżowych częściej niż w innych grupach zawodowych pojawia się problem z możliwością podjęcia pracy przez osoby po 50 roku życia z uwagi na problemy zdrowotne (pogorszenie wzroku, zwyrodnienie kręgosłupa).

13 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody odzieżowe Osoby zarejestrowane z doświadczeniem w zawodach odzieżowych najczęściej pracowały na stanowiskach: szwaczka - 160 osób; prasowaczka ręczna - 16 osób; krawiec - 12 osób; krojczy - 11 osób. Na stanowisku technika technologii odzieży pracowała tylko jedna zarejestrowana osoba.

14 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego – zawody chemiczne Wykształcenie zdobyte w trakcie edukacji szkolnej w zawodach z branży chemicznej posiada tylko 5 osób bezrobotnych. Są to: inżynier technologii chemicznej -1 osoba; laborant chemiczny -1 osoba ; technik chemik-1 osoba; nauczyciel chemii- 1 osoba; chemik-1 osoba (wykształcenie wyższe kierunkowe). Żadna z w/w osób nie posiada doświadczenia zawodowego. W ewidencji figurują ponadto osoby bez wykształcenia kierunkowego, ale posiadające doświadczenie zawodowe na stanowiskach tj.: - laborant chemiczny -2 osoby, - technik technologii chemicznej -1 osoba. W ewidencji figurują ponadto osoby bez wykształcenia kierunkowego, ale posiadające doświadczenie zawodowe na stanowiskach tj.: - laborant chemiczny -2 osoby, - technik technologii chemicznej -1 osoba.

15 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego –oferty pracy Ogólna liczba ofert pracy pozyskanych przez urząd w 2015 roku wyniosła 2.435. Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej powstałe dzięki wsparciu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 39,5%. Dla osób niepełnosprawnych skierowanych było 66 ofert pracy, 12 miejsc aktywizacji w ramach stażu oraz 8 miejsc subsydiowanych utworzonych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Zawód Miejsca pracy w ramach wolnej stopy Miejsca pracy subsydiowane Ogółem Sprzedawca12165 186 Technik prac biurowych/administracji9274 166 Robotnik gospodarczy3278 110 Stolarz5617 73 Magazynier3832 70 Kucharz/ pomoc kuchenna4124 65 Opiekunka dziecięca/asystent nauczyciela przedszkola 3431 65 Sortowacz572 59 Robotnik budowlany533 56 Kierowca samochodu ciężarowego495 54 Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego 50- Szwaczka/prasowaczka2418 42 Sekretarka1621 37 Fakturzystka1612 28 Tartacznik1315 28

17 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego –oferty w zawodach drzewnych 2013 2201 Ogółem 219 ofert pracy (10%), Oferty z wolnej stopy Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych Stolarz meblowy(116), Stolarz(14), Operator maszyn do obróbki płyt wiórowych(13), Operator strugarek i frezarek do drewna(5), Operator urządzeń do obróbki drewna (22), Operator urządzeń do polerowania drewna (3), Parkieciarz (4), Sortowacz materiałów drzewnych (5), Cieśla(3); Pilarz (5), Robotnik leśny (4), Tartacznik (19), Operator traka (2), Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy (6) 2014 2822 Ogółem 187 ofert pracy (7%), Oferty z wolnej stopy Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych Stolarz meblowy(61), stolarz(43), Operator urządzeń do obróbki drewna (11), Szlifierz materiałów drzewnych (7), Sortowacz materiałów drzewnych (4), Frezer(2), Lakiernik wyrobów drzewnych(2), Operatorzy maszyn stolarskich(7), Operator strugarek i frezarek do drewna(2), Moter mebli(1), Cieśla(1) Tartacznik(36), Pilarz (5), Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy (5) 2015 2435 Ogółem 125 ofert pracy (5%), Oferty z wolnej stopy-88 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych-37 Stolarz meblowy(32), Stolarz(24), monter mebli(7), Operator maszyn do obróbki płyt wiórowych(), Operator urządzeń do obróbki drewna (16), Sortowacz materiałów drzewnych (3), Szlifierz materiałów drzewnych (3) Robotnik leśny (3), Tartacznik (28), Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy (4)

18 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego –oferty w zawodach odzieżowych 2013 2201 Ogółem 42 oferty (2%), Oferty z wolnej stopy-31 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych-11 szwaczka(20), prasowaczka(6), o perator maszyn do szycia (5), brakarz wyrobów przemysłowych(4), krawiec(3), krojczy(2), technik technologii odzieży(1), nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych- technologia odzieży(1) 2014 2822 Ogółem 47 ofert (2%), Oferty z wolnej stopy-40 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych-7 szwaczka(34), prasowaczka(6), o perator maszyn do szycia (2), brakarz wyrobów przemysłowych(1), krojczy(1), pomoc krawiecka(2) 2015 2435 Ogółem 45 ofert (2%), Oferty z wolnej stopy-27 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych-18 szwaczka(18), prasowaczka(15), brakarz wyrobów przemysłowych(1), krojczy(4), lagowacz(3), krawiec(4)

19 ANALIZA BEZROBOCIA W WYBRANYCH ZAWODACH Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Rynek pracy powiatu biłgorajskiego –oferty w zawodach chemicznych 2013 2201 Ogółem 3 oferty pracy Oferty z wolnej stopy-1 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych-2 Laborant biochemiczny-1 Laborant chemiczny -1 Nauczyciel chemii-1 2014 2822 Ogółem 6 ofert pracy Oferty z wolnej stopy- 4 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych- 2 Laborant biochemiczny-2 Laborant chemiczny-2 Nauczyciel chemii-2 2015 2435 Ogółem 8 ofert pracy Oferty z wolnej stopy- 4 Oferty pracy w ramach miejsc subsydiowanych- 4 Laborant chemiczny -4 Chemik-technologia chemiczna-2 Technik technologii chemicznej-2

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju LOKALNY RYNEK PRACY W KONTEKŚCIE ZAWODÓW Z BRANŻ: DRZEWNEJ, ODZIEŻOWEJ I CHEMICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google