Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Metropolitalny Rynek Pracy Roland Budnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Metropolitalny Rynek Pracy Roland Budnik."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Metropolitalny Rynek Pracy Roland Budnik

2 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym i w Gdyni w 2010r. 65 191 3 880 6 271 10 680 19 330 10 989 Ogółem: 181 473 11 107 10 203 35 467 8 355

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym i w Gdyni w 2011r. 9 232 1 079 1 969 1 510 3 022 1 051 Ogółem zgłoszonych wolnych miejsc pracy: 1 268 26 375 2 658 4 173 413

4 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Wielkość bezrobocia w powiatach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i w Gdyni stan na 31.12.2011r.

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Stopa bezrobocia w powiatach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i w Gdyni stan na 31.12.2011r.

6 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Udział poszczególnych powiatów w GOM i Gdyni wg wielkości bezrobocia stan na 31.12.2011r.

7 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Udział poszczególnych powiatów w GOM wg wieku stan na dzień 30.09.2011r. (w tym Gdynia)

8 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Udział poszczególnych powiatów w GOM wg wykształcenia stan na dzień 30.09.2011r. (w tym Gdynia)

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach GOM oraz w Gdyni stan na 31.12.2011r.

10 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Propozycje przedsięwzięć o charakterze metropolitalnym dotyczące Rynku Pracy - przedsięwzięcia już zrealizowane - przedsięwzięcia planowane

11 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia już zrealizowane 7 grudnia dyrektorzy 8 powiatowych urzędów pracy, działających na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, podpisali Umowę partnerstwa lokalnego PUP - GOM Efektem porozumienia będzie kilkanaście wspólnych projektów, których realizacja ruszy już od stycznia 2012 roku Podpisanie Umowy Partnerstwa Lokalnego 1

12 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia już zrealizowane Podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej na terenie GOM jeszcze nigdy nie było tak łatwe! 7 grudnia 2011 r. dyrektorzy 8 urzędów pracy, działających na obszarze GOM, podpisali: Deklarację o swobodzie wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Deklaracja umożliwia osobom bezrobotnym zakładanie działalności gospodarczej, przy wsparciu PUP, w dowolnym mieście GOM 2

13 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia już zrealizowane Międzynarodowa konferencja – „Nowoczesny urząd pracy” Debata na temat przyszłości Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się 25 stycznia 2012 r. w Hotelu Radisson. Udział w niej wzięli krajowi i zagraniczni eksperci rynku pracy, a także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wśród słuchaczy znajdowali się również dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z całego kraju. 3

14 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU „Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” 26 stycznia 2012 r. podjęta została uchwała Rady Miasta Gdańska rozszerzająca projekt na bezrobotnych mieszkańców GOM Przedsięwzięcia już zrealizowane Autorski program PUP w Gdańsku ruszył w 2004 roku. W ramach projektu osoby bezrobotne mogą, na terenie całego Gdańska, bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. 4 Dotychczasowa efektywność projektu wynosi ok. 50 proc.

15 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia planowane Zorganizowanie Metropolitalnych Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji MTPPiE odbędą się 9 maja 2012 r. w gdańskim AmberExpo - urzędy pracy - uczelnie, szkoły - pracodawcy - instytucje otoczenia biznesu 1 W trakcie MTPPiE swoje stoiska będzie miało 500 wystawców Z targową ofertą zapozna się ok. 25 tys. gości

16 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia planowane Zorganizowanie konferencji „Przyszłość Zorganizowanie konferencji „Przyszłość Pomorskiego rynku pracy” Debata odbędzie się 9 maja 2012 r. w gdańskim AmberExpo 2

17 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przygotowanie projektu dot. PromocjiMobilnościOsóbBezrobotnych. np. Stocznia Gdańska - zapotrzebowanie na monterów, gwarancja zakwaterowania, przygotowanie zawodowe. 3 – 4 miesiące Planuje się, że w projekcie weźmie udział 40 osób zamieszkujących na terenie GOM Rozpoczęcie projektu – II kwartał 2012 r Przedsięwzięcia planowane 3

18 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Cykliczne spotkania Dyrektorów PUP wchodzących w skład GOM + Dyrektor PUP w Gdyni oraz Dyrektor WUP w Gdańsku (np. raz na kwartał) Monitoring Metropolitalnego Rynku Pracy Do tej pory odbyły się 3 spotkania robocze: w Gdańsku, Gdyni i Malborku Przedsięwzięcia planowane 4

19 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia planowane Metropolitalna informacja o sytuacji na rynku pracy W celu efektywniejszego informowania o sytuacji panującej na metropolitalnym rynku pracy, opracowywana zostanie zbiorcza informacja statystyczna. Będzie ona w skrócony sposób informować o aktualnych trendach panujących na metropolitalnym rynku pracy 5

20 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Przedsięwzięcia planowane Wspólna rekrutacja stewardów do obsługi EURO 2012 W I kwartale 2012 r. powiatowe urzędy pracy działające na terenie GOM, rozpoczną nabór osób zainteresowanych pracą w charakterze stewarda na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej – EURO 2012 6 Nabór chętnych: 10.02 – 31.03. 2012

21 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU - szkolenia pracowników, - projekty badawcze dot. metropolitalnego rynku pracy, - promocji usług dla pracodawców, - przygotowania i realizacji programów specjalnych, - programów dla osób bezrobotnych, - linki do GOM na stronach internetowych poszczególnych PUP. POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Pozostałe wspólnie planowane działania w 2 połowie br.

22 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk Dyrektor PUP w Gdańsku Roland Budnik Tel.: 58 732-52-65 Fax.: 58 302-04-99 Email: pup@pup.gda.pl pup@pup.gda.pl biuro@pup.gda.pl biuro@pup.gda.plbiuro@pup.gda.pl www.pup.gda.pl


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Metropolitalny Rynek Pracy Roland Budnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google