Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Przepisy prawne oraz zasady bezpieczeństwa w trakcie podróży do i z miejsc odbywania się imprez masowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Przepisy prawne oraz zasady bezpieczeństwa w trakcie podróży do i z miejsc odbywania się imprez masowych."— Zapis prezentacji:

1 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Przepisy prawne oraz zasady bezpieczeństwa w trakcie podróży do i z miejsc odbywania się imprez masowych Partnerzy programu:

2 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych Partnerzy programu: Aby bezpieczne dotrzeć na przystanek autobusowy należy pamiętać o przestrzeganiu zasad i przepisów ruchu drogowego. Pokonując jezdnię zwrócić uwagę na: sygnalizację świetlną miejsca wyznaczone: - oznakowanie poziome tzw. „zebra” - przejścia naziemne i podziemne

3 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych Partnerzy programu:

4 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych Partnerzy programu: pierwszeństwo mają osoby opuszczające pojazd, przepuść osoby starsze, niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi, sygnał dźwiękowy oznacza, że autobus zaraz odjeżdża i nie wolno już wsiadać/wysiadać.

5 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych Partnerzy programu: zaraz po wejściu do autobusu skasuj bilet - pamiętaj, że bilet ulgowy ważny jest tylko z legitymacją uprawniającą do zniżki, ustąp miejsca siedzącego osobom starszym, z małymi dziećmi, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym, zajmując miejsce stojące w czasie jazdy trzymaj się uchwytów lub poręczy, pamiętaj by Twój bagaż był jak najmniej uciążliwy dla innych, nie spożywaj posiłków.

6 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych Partnerzy programu: Podróżując pamiętaj o stosowaniu się do podstawowych zasad dobrego wychowania: niespożywaniu napojów alkoholowych, zakazie palenia oraz kulturalnego zachowania: ściszeniu prowadzonych rozmów, nieprzepychaniu się. Będąc świadkiem zachowania niezgodnego z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami i zasadami należy powiadomić kierowcę autobusu o potrzebie podjęcia interwencji.

7 Art. 288 § 1 KK Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Szacunek do mienia społecznego Partnerzy programu: Art. 63a § 1 KW Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

8 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Szacunek do mienia społecznego Partnerzy programu: Art. 145 KW Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

9 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Bezpieczeństwo osobiste Partnerzy programu: Zachowaj ostrożność w miejscach publicznych - środkach komunikacji miejskiej oraz na dworcach: bądź ostrożny i czujny, gdy zaczyna robić się tłoczno, nie eksponuj rzeczy wartościowych, noś ze sobą tylko te karty kredytowe oraz dokumenty, które są Ci niezbędne w danej sytuacji, zwracaj uwagę na posiadany bagaż.

10 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Bezpieczeństwo osobiste Partnerzy programu: Jeżeli zauważysz osobę planującą lub popełniającą przestępstwo: zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących rysopisu napastnika, wypowiadanych przez niego słów - jego znaków szczególnych. natychmiast ostrzeż ofiarę i wezwij Policję,

11 Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Dotarcie do miejsca imprez sportowych Partnerzy programu: art. 15 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku zatrzymanie: - w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego - osób pozbawionych wolności legitymowanie, przeszukanie osób i pomieszczeń, dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagażu, zwracanie się o niezbędną pomoc do innych instytucji …, a w nagłych przypadkach do każdej osoby o udzielenie pomocy.


Pobierz ppt "Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „KIBIC” Przepisy prawne oraz zasady bezpieczeństwa w trakcie podróży do i z miejsc odbywania się imprez masowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google