Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 4 KWIETNIA 2016 WYBORY PRZEDSTWICIELI ORGANIZACJI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Wydział Spraw Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 4 KWIETNIA 2016 WYBORY PRZEDSTWICIELI ORGANIZACJI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Wydział Spraw Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 4 KWIETNIA 2016 WYBORY PRZEDSTWICIELI ORGANIZACJI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

2 PORZĄDEK ZEBRANIA: Powitanie uczestników spotkania, Wybór 2 przedstawicieli organizacji do składu Komisji Wyborczej, Prezentacja Kandydatów do MRDPP, Pytania do kandydatów, Głosowanie. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

3 PODSTAWA PRAWNA Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239), Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U. Woj. Podk. 4631) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

4 ZADANIA GMINNYCH RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (art. 41i UoDPPioW) opiniowanie projektów strategii gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

5 MRDPP składa się z 12 członków: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, wskazanych w drodze odrębnej uchwały, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca, wskazanych zarządzeniem Prezydenta, 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mielca. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

6 Przedstawiciele Rady Miejskiej w Mielcu Uchwała nr XIX/192/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1. Pan Mieczysław Wdowiarz, 2. Pan Marek Zalotyński, 3. Pan Andrzej Zemmel

7 Wybór 2 przedstawicieli organizacji do składu Komisji Wyborczej odbywa się w głosowaniu jawnym na forum pierwszego dnia wyborów rozdział 3 ust. 1 i w Uchwały nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

8 Prezentacja Kandydatów do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 5 minut na wystąpienie Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

9 W wyniku ogłoszonego naboru trwającego od 22 lutego do 14 marca br. zostało zgłoszonych 13 kandydatów na członków MRDPP w 6 kategoriach tj.: 1. Sport, rekreacja i turystyka, 2. Pomoc społeczna, 3. Edukacja i kultura, 4. Zdrowie i profilaktyka, 5. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 6. Pozostałe. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

10 Kategoria 1: Sport, rekreacja i turystyka 1. Edward Burek - zgłoszony przez Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, 2. Weronika Czerwińska - zgłoszona przez Automobilklub Mielecki, 3. Emilia Żola - zgłoszona przezPolskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ 1893” Mielec Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

11 Kategoria 2: Pomoc społeczna 1. Joanna Boryczka-Szęszoł- zgłoszona przez Stowarzyszenie „Wspieramy Rodziny”, 2. Alicja Krogulec - zgłoszona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie, 3. Alicja Łabęcka - zgłoszona przez Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

12 Kategoria 3: Edukacja i kultura 1. Janusz Chojecki- zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, 2. Grzegorz Kowalski– zgłoszony przez Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Orzeł Biały-Strzelec” Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

13 Kategoria 3: Zdrowie i profilaktyka 1. Łucja Bielec - zgłoszona przez Fundację SOS Życie, 2. Krystyna Wałek-Ostolska- zgłoszona przez Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

14 Kategoria 5: Działalność na rzecz wspólnot lokalnych 1. Adam Gryczman - zgłoszony przez Stowarzyszenie Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”, 2. Anna Marek- zgłoszona przez ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec Mielec Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

15 Kategoria 6: Pozostałe 1. Mikołaj Skrzypiec- zgłoszony przez Stowarzyszenie „Specjalna Strefa Ekologiczna” Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

16 KTO MOŻE ODDAĆ GŁOS? Podmiotami uprawnionymi do głosowania są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Mielca Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

17 JAK GŁOSOWAĆ? wybory trwają od 4 do 12 kwietnia 2016 r. głos można oddać poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny podczas Forum Organizacji, głos można oddać również do 12 kwietnia do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu, głos można oddać poprzez platformę ePUAP poprzez wysłanie zeskanowanej karty do głosowania. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

18 kartę do głosowania podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danej organizacji, głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiony jest znak X przy nazwisku kandydata, każda organizacja działająca na terenie miasta Mielca może oddać głos na maksymalnie sześciu kandydatów, po jednym kandydacie z każdej z 6 kategorii, oddany głos jest uznawany za ważny, gdy na karcie do głosowania zostało zaznaczonych nie więcej niż 6 kandydatów, po jednym z każdej z 6 kategorii. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec

19 FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 4 KWIETNIA 2016 WYBORY PRZEDSTWICIELI ORGANIZACJI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec


Pobierz ppt "FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 4 KWIETNIA 2016 WYBORY PRZEDSTWICIELI ORGANIZACJI DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Wydział Spraw Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google