Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów, nauczycieli i dyrektorów poznańskich szkół i przedszkoli, których organem założycielskim jest Miasto Poznań. Celem nadrzędnym konkursu była promocja postaw i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe pierwszej edycji konkursu to: inicjowanie pomysłów i działań energooszczędnych w środowisku lokalnym najmłodszych mieszkańców Poznania. Poznański EKOlider Szkolny 2011

4 Idea projektu Ogólna idea projektu polega na: pobudzeniu pomysłowości wśród dzieci i młodzieży i zachęcanie do twórczego poszukiwania działań proekologicznych „na własnym podwórku” - w pierwszej edycji konkursu 2011 r. energooszczędności. promowaniu konsekwencji w realizacji projektu – od pomysłu, poprzez opracowanie koncepcji aż do etapu wdrożenia konkretnego rozwiązania na terenie szkoły, osiedla, czy domu. inicjowanie zespołowego działania na rzecz środowiska w najbliższym otoczeniu zgodnie z hasłem: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

5 Idea projektu docenienie i promowanie najbardziej wartościowych pomysłów oraz samodzielnej ich realizacji, w celu kształtowania pozytywnych postaw oraz wzorców zachowań proekologicznych zachęcających innych do naśladowania; wspieranie najlepszych inicjatyw/projektów ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska; uruchomienie pozytywnej rywalizacji zachęcającej do udziału w konkursie za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji (platforma internetowa dla uczestników); wykorzystanie multimedialnych form przekazu w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

6

7 15 września 2010 – oficjalna inauguracja konkursu. 15 września lutego 2011 – I etap konkursu: rejestracja uczestników na stronie internetowej projektu ; zgłaszanie prac do Koordynatorów konkursu w szkołach i przedszkolach; praca nad opracowaniem projektów; kwalifikacja projektów do II etapu konkursu. 1 marca 2011 – 15 maja 2011 – II etap konkursu: przesyłanie najlepszych projektów do Organizatora konkursu; ocena prac przez Jury konkursowe. W tym czasie uczestnicy rywalizowali w multimedialnych zabawach EKOfan, EKO-wiki i grach internetowych poświęconych tematyce energooszczędności. Przebieg konkursu

8 Projekty zgłaszane przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w I etapie konkursu miały za zadanie promować praktyczne, efektywne rozwiązania lub działania energooszczędne. Najmłodsi uczestnicy zgodnie z regulaminem przygotowywali prace artystyczne i organizowali działania związane z oszczędzaniem energii. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu musiały zawierać: opis pomysłu, wyliczenia nt. osiągniętych rezultatów oraz prezentację ilustrującą założenia i wdrożenie projektu. Uczestnicy pracowali nad projektami w zespołach lub indywidualnie - z pomocą nauczyciela pełniącego rolę Koordynatora konkursu w danej placówce. Projekty konkursowe

9 Do II etapu konkursu zgłoszono w sumie 75 projektów w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy 1-3 szkoły podstawowej (I kategoria); klasy 4-6 szkoły podstawowej (II kategoria); gimnazja (III kategoria); szkoły ponadgimnazjalne (IV kategoria). W skład Jury konkursowego weszli przedstawiciele: Organizatora Konkursu (Miasto Poznań), Rady Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Poznania oraz Organizatora Wykonawczego konkursu. Obrady Jury trwały dwa miesiące – od 5 marca 2011 do 9 maja Ocena projektów konkursowych

10 Każdy z członków jury oceniał projekty biorąc pod uwagę sześć punktowanych kryteriów: oryginalność pomysłu, innowacyjność, trudność realizacji projektu, wpływ na środowisko (efekt ekologiczny), czytelność przekazu prezentacji/opisu projektu, poziom wiedzy zawartej w projekcie. Każdy projekt mógł zdobyć maksymalnie 70 punktów, w tym najwięcej – 20 punktów można było uzyskać za osiągnięty efekt ekologiczny. Oceniono w sumie 75 projektów: 22 projekty w pierwszej kategorii; 30 w drugiej; 9 w trzeciej; 14 w czwartej.

11 Wyniki konkursu I kategoria – przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz szkoły podstawowe klasy 1-3 (oceniano 22 projekty): 1.Szkoła Podstawowa nr 59, oddział przedszkolny, ul. Baranowska 1 – 47,75 pkt. 2.Przedszkole nr 187, os. Łokietka ,00 pkt. 3.Przedszkole nr 131, os. Przyjaźni 117 – 42,12 pkt.

12 Wyniki konkursu Projekt Szkoły Podstawowej nr 59 Projekt przygotowany i przeprowadzony w W oddziale przedszkolnym SP nr 59. Pomysł polegał na budowie „Eko-domków” wyłącznie z materiałów recyklingowych. Domki są miejscem zabawy i edukują dzieci na temat sposobów oszczędzania energii, jej odnawialnych źródeł i technologii energooszczędnych.

13 Wyniki konkursu II kategoria – szkoły podstawowe klasy 4-6 (oceniano 30 projektów): 1.Szkoła Podstawowa nr 89, ul Sochaczewska 3, za projekt: „Elektrocykl" – 56,25 pkt. 2.Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, za projekt: „Oszczędności energii elektrycznej w wyniku zastosowania czujnika ruchu" – 55,71 pkt. 3.Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, za projekt: „Piękne lecz... czy ekologiczne?" – 55,14 pkt.

14 Wyniki konkursu Projekt „Elektrocykl” Projekt zespołowy polegający na wymyśleniu, zaprojektowaniu i budowie „eko-prądnicy”, dzięki której w szkole można samodzielnie wytwarzać energię elektryczną. Tak pozyskana energia umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, a nawet odtwarzanie muzyki.

15 Wyniki konkursu III kategoria – gimnazja (oceniano 9 projektów): 1.Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, za projekt: „Czy żarówki energooszczędne to dobry sposób oszczędzania energii?" – 50,78 pkt. 2.Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, za projekt: „Czy zmiana naszych nawyków i upodobań może przyczynić się do oszczędności energii?" – 48,71 pkt. 3.Grupa turystyczno-ekologiczna działająca przy Zespole Szkół Chemicznych, ul. Starołęcka 36, za projekt: „Odnawialne źródła energii w mojej dzielnicy i Poznaniu" – 48,33 pkt.

16 Wyniki konkursu Projekt „Czy żarówki energooszczędne to dobry sposób oszczędzania energii?” Projekt zrealizowany zespołowo - dotyczył porównania zużycia energii elektrycznej w szkole i w domu przed i po zastosowaniu żarówek energooszczędnych. Dokonano wnikliwej analizy kosztów i zysków z przeprowadzonej akcji. Wiedzę na temat efektów projektu popularyzowano w szkole i na osiedlu.

17 Wyniki konkursu IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne (oceniano 14 projektów): 1.XXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Starołęcka 36, za projekt: „Żarówka zwykła czy energooszczędna i dlaczego" – 53,11 pkt. 2.Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4, za projekt: „Elektrownia słoneczna w Zespole Szkół Łączności" – 50,22 pkt. 3.Grupa turystyczno-ekologiczna działająca przy Zespole Szkół Chemicznych, ul. Starołęcka 36, za projekt: „Energia Słoneczna i Jej Zastosowanie" – 42,00 pkt.

18 Wyniki konkursu Projekt „Żarówka zwykła czy energooszczędna i dlaczego” Projekt zespołowy, w którym uczniowie z 2 typów szkół – liceum i technikum przygotowali i w ciekawy sposób upowszechnili, serię doświadczeń naukowych na temat kosztów i zysków płynących ze stosowania tradycyjnych i energooszczędnych źródeł światła / świetlówki, LED/.

19 Nagrody w konkursie mają charakter finansowy i rzeczowy. Zwycięskie drużyny w II, III i IV kategorii wiekowej otrzymają honorowy tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011” oraz 50 tysięcy złotych na działania w dziedzinie ochrony środowiska. Nagrody i wyróżnienia Najmłodsi finaliści otrzymają tytuł „Małego Poznańskiego EKOlidera 2011” i 10 tys. zł. Wyróżnione placówki otrzy- mają maksymalnie 10 i 5 tys. zł. z przeznaczeniem na cele ekologiczne. Przedszkolaki – Rok Klimatu i Środowiska

20 Na uczniów, których projekty zakwalifikowały się do finału, czekają nagrody rzeczowe w postaci rowerów. Ponadto każdy laureat otrzyma kask i kamizelkę odblaskową. Zgodnie z decyzją Jury konkursowego podczas gali finałowej rozdane zostaną 202 rowery. Pieniądze na zakup rowerów pochodzą z wpływów z koncertu Stinga, który odbył się 20 września 2010 w Poznaniu. Nagrody rzeczowe

21 Podczas gali finałowej w Dniu Ochrony Środowiska, 5 czerwca 2011 Prezydent Miasta Poznania wręczy Dyrektorom nagrodzonych i wyróżnionych placówek dyplomy z honorowymi tytułami „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011” i „Małego Poznańskiego EKOlidera 2011” oraz symboliczne czeki potwierdzające przyznanie nagrody finansowej. Dla wszystkich EKOfanów organizatorzy przygotowali pełen niespodzianek ekologiczny piknik rodzinny. Zaplanowano koncert Big Bandu, liczne konkursy z nagrodami, gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Imprezę poprowadzi Tomasz Zubilewicz. Zapraszamy od godz na stadion Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, przy ulicy Armii Poznań 15. Wielki finał konkursu

22 Partnerzy projektu Miasto Poznań – organizator projektu Partner projektu - Poznańskie spółki z Grupy Dalkia Partner projektu Organizator wykonawczy

23


Pobierz ppt "15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google