Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów, nauczycieli i dyrektorów poznańskich szkół i przedszkoli, których organem założycielskim jest Miasto Poznań. Celem nadrzędnym konkursu była promocja postaw i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe pierwszej edycji konkursu to: inicjowanie pomysłów i działań energooszczędnych w środowisku lokalnym najmłodszych mieszkańców Poznania. Poznański EKOlider Szkolny 2011

4 Idea projektu Ogólna idea projektu polega na: pobudzeniu pomysłowości wśród dzieci i młodzieży i zachęcanie do twórczego poszukiwania działań proekologicznych „na własnym podwórku” - w pierwszej edycji konkursu 2011 r. energooszczędności. promowaniu konsekwencji w realizacji projektu – od pomysłu, poprzez opracowanie koncepcji aż do etapu wdrożenia konkretnego rozwiązania na terenie szkoły, osiedla, czy domu. inicjowanie zespołowego działania na rzecz środowiska w najbliższym otoczeniu zgodnie z hasłem: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

5 Idea projektu docenienie i promowanie najbardziej wartościowych pomysłów oraz samodzielnej ich realizacji, w celu kształtowania pozytywnych postaw oraz wzorców zachowań proekologicznych zachęcających innych do naśladowania; wspieranie najlepszych inicjatyw/projektów ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska; uruchomienie pozytywnej rywalizacji zachęcającej do udziału w konkursie za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji (platforma internetowa dla uczestników); wykorzystanie multimedialnych form przekazu w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

6 www.eko-fan.pl

7 15 września 2010 – oficjalna inauguracja konkursu. 15 września 2010 - 28 lutego 2011 – I etap konkursu: rejestracja uczestników na stronie internetowej projektu www.eko-fan.pl ; zgłaszanie prac do Koordynatorów konkursu w szkołach i przedszkolach; praca nad opracowaniem projektów; kwalifikacja projektów do II etapu konkursu. www.eko-fan.pl 1 marca 2011 – 15 maja 2011 – II etap konkursu: przesyłanie najlepszych projektów do Organizatora konkursu; ocena prac przez Jury konkursowe. W tym czasie uczestnicy rywalizowali w multimedialnych zabawach EKOfan, EKO-wiki i grach internetowych poświęconych tematyce energooszczędności. Przebieg konkursu

8 Projekty zgłaszane przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w I etapie konkursu miały za zadanie promować praktyczne, efektywne rozwiązania lub działania energooszczędne. Najmłodsi uczestnicy zgodnie z regulaminem przygotowywali prace artystyczne i organizowali działania związane z oszczędzaniem energii. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu musiały zawierać: opis pomysłu, wyliczenia nt. osiągniętych rezultatów oraz prezentację ilustrującą założenia i wdrożenie projektu. Uczestnicy pracowali nad projektami w zespołach lub indywidualnie - z pomocą nauczyciela pełniącego rolę Koordynatora konkursu w danej placówce. Projekty konkursowe

9 Do II etapu konkursu zgłoszono w sumie 75 projektów w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy 1-3 szkoły podstawowej (I kategoria); klasy 4-6 szkoły podstawowej (II kategoria); gimnazja (III kategoria); szkoły ponadgimnazjalne (IV kategoria). W skład Jury konkursowego weszli przedstawiciele: Organizatora Konkursu (Miasto Poznań), Rady Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Poznania oraz Organizatora Wykonawczego konkursu. Obrady Jury trwały dwa miesiące – od 5 marca 2011 do 9 maja 2011. Ocena projektów konkursowych

10 Każdy z członków jury oceniał projekty biorąc pod uwagę sześć punktowanych kryteriów: oryginalność pomysłu, innowacyjność, trudność realizacji projektu, wpływ na środowisko (efekt ekologiczny), czytelność przekazu prezentacji/opisu projektu, poziom wiedzy zawartej w projekcie. Każdy projekt mógł zdobyć maksymalnie 70 punktów, w tym najwięcej – 20 punktów można było uzyskać za osiągnięty efekt ekologiczny. Oceniono w sumie 75 projektów: 22 projekty w pierwszej kategorii; 30 w drugiej; 9 w trzeciej; 14 w czwartej.

11 Wyniki konkursu I kategoria – przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz szkoły podstawowe klasy 1-3 (oceniano 22 projekty): 1.Szkoła Podstawowa nr 59, oddział przedszkolny, ul. Baranowska 1 – 47,75 pkt. 2.Przedszkole nr 187, os. Łokietka 4 - 44,00 pkt. 3.Przedszkole nr 131, os. Przyjaźni 117 – 42,12 pkt.

12 Wyniki konkursu Projekt Szkoły Podstawowej nr 59 Projekt przygotowany i przeprowadzony w W oddziale przedszkolnym SP nr 59. Pomysł polegał na budowie „Eko-domków” wyłącznie z materiałów recyklingowych. Domki są miejscem zabawy i edukują dzieci na temat sposobów oszczędzania energii, jej odnawialnych źródeł i technologii energooszczędnych.

13 Wyniki konkursu II kategoria – szkoły podstawowe klasy 4-6 (oceniano 30 projektów): 1.Szkoła Podstawowa nr 89, ul Sochaczewska 3, za projekt: „Elektrocykl" – 56,25 pkt. 2.Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, za projekt: „Oszczędności energii elektrycznej w wyniku zastosowania czujnika ruchu" – 55,71 pkt. 3.Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, za projekt: „Piękne lecz... czy ekologiczne?" – 55,14 pkt.

14 Wyniki konkursu Projekt „Elektrocykl” Projekt zespołowy polegający na wymyśleniu, zaprojektowaniu i budowie „eko-prądnicy”, dzięki której w szkole można samodzielnie wytwarzać energię elektryczną. Tak pozyskana energia umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, a nawet odtwarzanie muzyki.

15 Wyniki konkursu III kategoria – gimnazja (oceniano 9 projektów): 1.Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, za projekt: „Czy żarówki energooszczędne to dobry sposób oszczędzania energii?" – 50,78 pkt. 2.Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, za projekt: „Czy zmiana naszych nawyków i upodobań może przyczynić się do oszczędności energii?" – 48,71 pkt. 3.Grupa turystyczno-ekologiczna działająca przy Zespole Szkół Chemicznych, ul. Starołęcka 36, za projekt: „Odnawialne źródła energii w mojej dzielnicy i Poznaniu" – 48,33 pkt.

16 Wyniki konkursu Projekt „Czy żarówki energooszczędne to dobry sposób oszczędzania energii?” Projekt zrealizowany zespołowo - dotyczył porównania zużycia energii elektrycznej w szkole i w domu przed i po zastosowaniu żarówek energooszczędnych. Dokonano wnikliwej analizy kosztów i zysków z przeprowadzonej akcji. Wiedzę na temat efektów projektu popularyzowano w szkole i na osiedlu.

17 Wyniki konkursu IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne (oceniano 14 projektów): 1.XXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Starołęcka 36, za projekt: „Żarówka zwykła czy energooszczędna i dlaczego" – 53,11 pkt. 2.Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4, za projekt: „Elektrownia słoneczna w Zespole Szkół Łączności" – 50,22 pkt. 3.Grupa turystyczno-ekologiczna działająca przy Zespole Szkół Chemicznych, ul. Starołęcka 36, za projekt: „Energia Słoneczna i Jej Zastosowanie" – 42,00 pkt.

18 Wyniki konkursu Projekt „Żarówka zwykła czy energooszczędna i dlaczego” Projekt zespołowy, w którym uczniowie z 2 typów szkół – liceum i technikum przygotowali i w ciekawy sposób upowszechnili, serię doświadczeń naukowych na temat kosztów i zysków płynących ze stosowania tradycyjnych i energooszczędnych źródeł światła / świetlówki, LED/.

19 Nagrody w konkursie mają charakter finansowy i rzeczowy. Zwycięskie drużyny w II, III i IV kategorii wiekowej otrzymają honorowy tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011” oraz 50 tysięcy złotych na działania w dziedzinie ochrony środowiska. Nagrody i wyróżnienia Najmłodsi finaliści otrzymają tytuł „Małego Poznańskiego EKOlidera 2011” i 10 tys. zł. Wyróżnione placówki otrzy- mają maksymalnie 10 i 5 tys. zł. z przeznaczeniem na cele ekologiczne. Przedszkolaki – Rok Klimatu i Środowiska

20 Na uczniów, których projekty zakwalifikowały się do finału, czekają nagrody rzeczowe w postaci rowerów. Ponadto każdy laureat otrzyma kask i kamizelkę odblaskową. Zgodnie z decyzją Jury konkursowego podczas gali finałowej rozdane zostaną 202 rowery. Pieniądze na zakup rowerów pochodzą z wpływów z koncertu Stinga, który odbył się 20 września 2010 w Poznaniu. Nagrody rzeczowe

21 Podczas gali finałowej w Dniu Ochrony Środowiska, 5 czerwca 2011 Prezydent Miasta Poznania wręczy Dyrektorom nagrodzonych i wyróżnionych placówek dyplomy z honorowymi tytułami „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011” i „Małego Poznańskiego EKOlidera 2011” oraz symboliczne czeki potwierdzające przyznanie nagrody finansowej. Dla wszystkich EKOfanów organizatorzy przygotowali pełen niespodzianek ekologiczny piknik rodzinny. Zaplanowano koncert Big Bandu, liczne konkursy z nagrodami, gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Imprezę poprowadzi Tomasz Zubilewicz. Zapraszamy od godz. 11.00 na stadion Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, przy ulicy Armii Poznań 15. Wielki finał konkursu

22 Partnerzy projektu Miasto Poznań – organizator projektu Partner projektu - Poznańskie spółki z Grupy Dalkia Partner projektu Organizator wykonawczy

23


Pobierz ppt "15 maja 2011 r. oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Konkurs adresowany był do uczniów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google