Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dylematy moralne w nauce -Broń chemiczna -Bojowe środki pomocnicze -Substancje wybuchowe -Zastosowanie materiałów wybuchowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dylematy moralne w nauce -Broń chemiczna -Bojowe środki pomocnicze -Substancje wybuchowe -Zastosowanie materiałów wybuchowych."— Zapis prezentacji:

1 Dylematy moralne w nauce -Broń chemiczna -Bojowe środki pomocnicze -Substancje wybuchowe -Zastosowanie materiałów wybuchowych

2 Broń chemiczna  Do działań zbrojnych wykorzystywane były i wykorzystuje się nadal właściwości chemiczne substancji (pierwiastków, związków chemicznych:  wybuchowe (np. proch czarny, bezdymny)  żrące (np. CaO)  zapalające (np. biały fosfor, napalm, ogień grecki – mieszanina ropy naftowej, siarki i CaO)  trujące (np. kurara, cykuta, polon)  Broń chemiczna – substancje chemiczne stosowane w celach militarnych (rażenie ludzi) oraz środki jej przenoszenia

3 Broń chemiczna – chlor  Chlor – (zastosowany w I wojnie przez Niemców, pionierem zastos. jako broni był Fritz Haber)  Właściwości toksyczne wynikają z rekcji: Cl 2(g) + H 2 O  HCl (c) + HClO (c) Gazowy chlor jak i produkt reakcji chloru z wodą kwas chlorowodorowy są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie Kwas HCl wykazuje działanie drażniące na błony śluzowe Chlor jest gazem o barwie żółtozielonej i ostrej drażniącej woni, gęstości większej od gęstości powietrza atmosferycznego Ochrona – maski przeciwgazowe  Zastosowanie chloru: dezynfekcja wody, bielenie tkanin i papieru, otrzymywanie kwasu HCl

4 Broń chemiczna – fosgen  Fosgen (dwuchlorek karbonylu) COCl 2  Gaz bezbarwny, w małych stężenia o zapachu siana, T w = 8,3 o C  Otrzymywanie: CO + Cl 2  COCl 2  Niszczy białka pęcherzyków płucnych powodując uduszenie się  Fosgen otrzymał F. Haber, został zastosowany w I wojnie światowej  Obecne zastosowanie fosgenu:  Otrzymywanie poliwęglanów i izocyjanianów (R – N = C = O)  Poliwęglany i izocyjaniany stosowane są do produkcji tworzyw sztucznych – poliuretanów O || C / \ Cl Cl

5 Broń chemiczna – związki organiczne  Luizyt (stosowany jako środek bojowy do lat 50 XX w.  Cl – CH = CH – AsCl 2  Gaz o dużej przenikliwości, przenika również przez wyroby gumowe  Właściwości toksyczne wynikają z obecności w cząsteczce arsenu oraz produktu rozkładu w organizmie: HCl  Iperyt siarkowy – gaz musztardowy  Cl – CH 2 – CH 2 – S – CH 2 – CH 2 - Cl (tioeter)  Ciecz trudno rozpuszczalna w wodzie o zapachu musztardy  W organizmie następuje odszczepienie anionu Cl -, powstaje kation sulfoniowy, który łączy się z nukleotydem guaninowym w DNA blokując podziały komórkowe,  ma działanie cotostatyczne, stąd zastosowanie w leczeniu nowotworów

6 Broń chemiczna – związki organiczne  Iperyt azotowy – mustyna  Cl – CH 2 – CH 2 – N(CH 3 ) – CH 2 – CH 2 – Cl ( chloropochodne aminy)  Ciecz bezbarwna o zapachu psujących się ryb, o podobnym działaniu jak iperyt siarkowy  Działanie cotostatyczne - zastosowanie w leczeniu nowotworów  Podział broni chemicznej ze względu na jej działanie  Paraliżujące  Sarin, soman, tabun  Parzące  Luizyt, iperyty  Duszące  Chlor, fosgen  Drażniące  Oksym fosgenu, kapsaicyna, gazy łzawiące  Ogólnie działające  Cyjanowodór, cyjanki  Psychochemiczne  LSD

7 Bojowe środki pomocnicze  Bojowe środki pomocnicze – chemiczne środki bojowe przeznaczone do stosowania w warunkach cywilnych (unieszkodliwienie ludzi bez trwałego uszczerbku zdrowia)  Gazy łzawiące (lakrymatory)  Kapsaicyna (gaz pieprzowy /paprykowy): gaz nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w alkoholach i tłuszczach  substancja o silnym działaniu drażniącym, otrzymywania z papryki chili  działa na nerwy czuciowe, na skórze uczucie palenia, po dostaniu się do układu oddechowego wywołuje silny kaszel  stosowany w medycynie do maści łagodzących bóle i w leczeniu łuszczycy

8 Substancje wybuchowe  Wybuch – gwałtowna reakcja spalania lub rozkładu z jednoczesnym wydzieleniem dużej ilości produktów gazowych i energii cieplnej i powstaniem fali uderzeniowej  Proch czarny (Chiny IX w.) mieszanina węgla drzewnego, siarki KNO 3 lub NaNO 3 Wybucha w wyniku spalania, substancją utleniającą jest saletra potasowa lub sodowa

9 Broń chemiczna – „nitrogliceryna”  Triazotan(V) glicerolu – ester kwasu azotowego(V) i propano-1,2,3-triolu  otrzymany w pł. XIX w. przez Ascanio Sobrero CH 2 – OH CH 2 – O – NO 2 | CH – OH + 3 HNO 3  CH – O – NO 2 + 3 H 2 O | CH 2 – OH CH 2 – O – NO 2 żółtawa oleista ciecz, toksyczna, o gęstości 1,5 większej od gęstości wody, T p = 11 o C stęż. H 2 SO 4

10 Broń chemiczna –”nitrogliceryna” ulegająca gwałtownemu rozkładowi pod wpływem wstrząsu lub temperatury 4 C 3 H 5 O 3 (NO 2 ) 3  12 CO 2 + 6 N 2 + 10 H 2 O + O 2 Objętość produktów gazowych jest ok. 1500 razy większa od ilości substancji, temperatura w trakcie rozkładu ok. 5000 o C, fala uderzeniowa rozchodzi się 30-krotnie szybciej niż dźwięku zastosowanie:  produkcja dynamitu  składnik paliw rakietowych  medycyna – lek nasercowy (rozszerzanie naczyń krwionośnych)

11 Inne substancje wybuchowe  Trotyl (TNT) – 2,4,6- trinitrotoluen  Ulega detonacji pod wpływem czynnika uderzeniowego  Kwas pikrynowy – 2,4,4-trinitrofenol  Ulega detonacji w kontakcie z metalami lub tlenkami metali  Nitrokuban – oktanitrokuban  Najsilniejsza substancja wybuchowa  2 C 7 H 5 N 3 O 6  2 N 2 + 5 H 2 + 12 CO + 2 C

12 Inne substancje wybuchowe  Proch bezdymny – nitroceluloza  XIXw. – Christian Sch ȍ nbein  Ester kwasu azotowego(V) i celulozy  Pierwotnie stosowany do produkcji taśm filmowych (łatwopalne)  Obecnie produkcja prochu bezdymnego do pocisków snajperskich i artyleryjskich  Siła wybucha większa od prochu czarnego  Napalm  Mieszanina rozpuszczonych w węglowodorach ciekłych soli kwasów organicznych: stearynowego, naftenowego palmitynowego, laurynowego i glinu  Dodatkiem powodującym samozapłon w kontakcie z powietrzem jest trietyloglin (zw. metaloorganiczny) Al(C 2 H 5 ) 3  Ciecz o dużej lepkości, temp. spalania 1200 o C

13 Zastosowanie materiałów wybuchowych  Ognie sztuczne  Materiał wybuchowy – proch czarny  Zapalnik  Fajerwerki/gwiazdy) zawierają sole metali, których kationy barwią światło: Sr, Li – czerwona/karmin Ca – ceglasto-pomarańczowa Na – żółta Mg, Al – biała Ba – zielono-żółte Zn – zielona Cs – niebiesko-różowe Sn – jasnoniebieska

14 Zastosowanie materiałów wybuchowych  Fotel katapultowy – urządzenie ratunkowe do szybkiej ewakuacji z samolotu  W razie zagrożenia następuje wystrzelenie fotela z pilotem przez prochowy silnik rakietowy  Poduszka powietrzna – urządzenie chroniące przed skutkami zderzenia  Zawiera zapalnik i ładunek pirotechniczny, który jest mieszaniną azydku sodu NaN 3, azotanu(V) potasu – KNO 3, tlenku krzemu – SiO 2  W wyniku zderzenia zachodzą reakcje chemiczne: 2NaN 3  2Na + 3N 2 10Na + 2KNO 3  K 2 O + 5Na 2 O + N 2 K 2 O + SiO 2  K 2 SiO 3 Na 2 O + SiO 2  Na 2 SiO 3  Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa  Zapalnik i ładunek wybuchowy wmontowane w zamek pasa, w trakcie zderzenia następuje cofnięcie zamka i napięcie pasa


Pobierz ppt "Dylematy moralne w nauce -Broń chemiczna -Bojowe środki pomocnicze -Substancje wybuchowe -Zastosowanie materiałów wybuchowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google