Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" 1.Beneficjent (Projektodawca) - Uniwersytet Łódzki, Katedra Wymiany Międzynarodowej 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 – projekt badawczy 3. Okres realizacji projektu 01.08.2009 – 31.07.2011 4. Obszar realizacji – województwo łódzkie 5. Wartość projektu – 972 112,40 zł

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wspieranie regionalnej koncepcji budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki województwa łódzkiego do 2011 r. poprzez opracowanie strategii przyciągania i utrzymania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wskazanie instrumentów zaradczych przygotowujących podmioty do prognozowanych zmian gospodarczych

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" 1.Określenie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu gospodarki regionu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na rynek pracy, budowę innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej regionu. 2.Zwiększenie świadomości społeczności w zakresie prognozowanych zmian gospodarczych w województwie łódzkim w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 3.Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim.

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Badanie składa się z 5 głównych etapów, polegających w szczególności na: 1.analizie danych statystycznych i opracowaniu bazy danych spółek z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim, 2.przygotowaniu map spółek z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim, 3.badaniu ankietowym przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu odpowiedzialnych za przyciąganie i utrzymaniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, 4.budowie wielosektorowego modelu symulacyjnego dla regionu w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 5.opracowaniu strategii przyciągania i utrzymania inwestorów zagranicznych w regionie łódzkim.

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" W ramach projektu realizowane są zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym: 1.obsługa finansowa i sprawozdawczość, 2.monitorowanie, 3.ewaluacja, 4.koordynacja zespołu zarządzającego i badawczego, 5.informacja i promocja, w tym: upowszechnianie informacji o projekcie oraz o wynikach badań.

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" 1.Strategia przyciągania i utrzymania inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim 2.Scenariusze symulacyjne 3.Zbiór mechanizmów zaradczych jako rekomendacje związane z prognozą rozwoju regionu

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" 1.Poznanie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu gospodarki regionu łódzkiego w zakresie oddziaływania na rynek pracy i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw. 2.Identyfikacja mechanizmów umożliwiających lepsze wykorzystanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie modernizacji gospodarki regionu i kształtowania jej zdolności adaptacyjnych do zmian w otoczeniu. 3.Upowszechnienie wiedzy na temat roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu kierunków rozwoju gospodarki regionu oraz o możliwościach lokowania inwestycji w regionie.

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" 1.Na etapie przygotowania projektu: -dopasowanie zakresu merytorycznego projektu do obszaru wsparcia poszczególnych programów operacyjnych -planowanie budżetu i harmonogramu projektu z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych -zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego -wcześniejsze planowanie projektu, m.in. na podstawie planu działania

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" 2. Na etapie realizacji projektu: -monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego -zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych -informacja i promocja projektu i jego zakresu merytorycznego -ścisła współpraca zespołu zarządzającego i merytorycznego -archiwizacja dokumentacji projektowej -właściwa koordynacja i planowanie prac

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 – projekt badawczy Celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego poprzez określenie warunków i narzędzi sprzyjających rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego Beneficjent: Uniwersytet Łódzki, Katedra Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Katedrą Makroekonomii oraz z Katedrą Socjologii Wsi i Miasta Okres realizacji 01.04.2010 – 30.03.2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" BIURO PROJEKTU Katedra Wymiany Międzynarodowej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki 90-255 Łódź, ul. P.O.W. 3/5 e-mail: biz@uni.lodz.plbiz@uni.lodz.pl www.biz.uni.lodz.pl

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google