Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet jako sieć globalna Struktura Internetu Dostęp do Internetu na kilka sposobów Pobieranie plików - FTP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet jako sieć globalna Struktura Internetu Dostęp do Internetu na kilka sposobów Pobieranie plików - FTP."— Zapis prezentacji:

1 Internet jako sieć globalna Struktura Internetu Dostęp do Internetu na kilka sposobów Pobieranie plików - FTP

2 Struktura Internetu Internet to zespół różnego rodzaju środków technicznych, takich jak: łącza telekomunikacyjne, serwery, komputery – umożliwiających realizację wielorakich usług związanych z przekazywaniem i wymianą informacji.

3 Struktura Internetu Pakiet – podstawowa jednostka nośnika informacji w nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych. Pakiet składa się z nagłówka i obszaru danych. Nagłówek pakietu zawiera informacje wymagane do przesłania pakietu od nadawcy do odbiorcy. Obszar danych zawiera informacje, które mają zostać przesłane za pomocą pakietu. Można się posłużyć analogią do listu – nagłówek jest kopertą, a obszar danych tym, co nadawca włożył do koperty. Kopert jest zazwyczaj wiele z uwagi na wielowarstwową OSI strukturę opakowania ładunku informacyjnego.

4 Struktura Internetu OSI (ang. Open System Interconnection) – standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model ISO OSI RM jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział systemów sieciowych na 7 warstw (ang. layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Został przyjęty przez ISO w 1984 roku.

5 Struktura Internetu TCP/IP – teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych. Warstwa aplikacji - (ang. process layer) Obejmuje ona zestaw gotowych protokołów, które aplikacje wykorzystują do przesyłania różnego typu informacji w sieci. Warstwa transportowa (ang. host-to-host layer) gwarantuje pewność przesyłania danych oraz kieruje właściwe informacje do odpowiednich aplikacji. Warstwa Internetu (ang. internet protocol layer). W tej warstwie przetwarzane są datagramy posiadające adresy IP. Ustalana jest odpowiednia droga do docelowego komputera w sieci. Warstwa dostępu do sieci lub warstwa fizyczna (ang. network access layer) jest najniższą warstwą i to ona zajmuje się przekazywaniem danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi. Najczęściej są to karty sieciowe lub modemy.

6 Struktura Internetu HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych. FTP (ang. File Transfer Protocol – Protokół Transferu Plików) – protokół typu klient- serwer, który umożliwia przesyłanie plików z serwera i na serwer poprzez sieć TCP/IP. FTP HTTP Warstwa aplikacji UDP TCP Warstwa transportowa TCP (ang. Transmission Control Protocol – protokół kontroli transmisji) – strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami. UDP (ang. User Datagram Protocol – Datagramowy Protokół Użytkownika). Jest to protokół bezpołączeniowy. Nie ma też mechanizmów kontroli przepływu i retransmisji. Korzyścią płynącą z tego jest większa szybkość transmisji. UDP jest często używany w wideokonferencjach, strumieniach dźwięku w Internecie i grach sieciowych. Przykładem może być VoIP lub protokół DNS. CRC (ang. Cyclic Redundancy Check – cykliczny kod nadmiarowy) to matematyczna suma kontrolna wykorzystywana do wykrywania uszkodzonych danych binarnych. CRC

7 Struktura Internetu ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) - to szerokopasmowa technologia komunikacyjna, dzięki której możliwe jest przesyłanie danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, sygnału wizyjnego, a także możliwa jest transmisja głosu. Jest to standard, który obecnie jest stosowany w sieciach MAN i WAN. Informacja w tym standardzie przesyłana jest w postaci komórek składających się nagłówka 5 bajtów i pola informacyjnego: 48 bajtów. Ethernet - Obejmuje specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Ethernet ATM Warstwa dostępu do sieci lub warstwa fizyczna IP ICMP IGMP ARP Warstwa internetowa IP (ang. Internet Protocol) – protokół komunikacyjny ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) –( internetowy protokół komunikatów kontrolnych) – wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz trasowaniu. Pełni przede wszystkim funkcję kontroli transmisji w sieci. IGMP (ang. Internet Group Management Protocol) – służy do zarządzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP. Komputery wykorzystują komunikaty IGMP do powiadamiania routerów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do lub odejścia z określonej grupy multicastowej. ARP (ang. Address Resolution Protocol) - jest to metoda znajdowania adresu sprzętowego hosta, gdy dany jest adres warstwy sieciowej. Preambuła Preambuła - składa się z 7 bajtów złożonych z naprzemiennych jedynek i zer. Taki ciąg liczb pozwala na szybką synchronizację odbiorników.

8 UDP TCP FTP HTTP IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM UDP TCP FTP HTTP IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane Aplikacji FTP HTTP Transportowa Dane UDP TCP FTP HTTP Internetowa Dane UDP TCP IP ICMP IGMP ARP Preambuła Dane CRC IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane Ethernet ATM Dane Ethernet ATM Dane IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane UDP TCP IP ICMP IGMP ARP Dane UDP TCP FTP HTTP Preambuła Internet owa Transport owa Aplikacji Dane CRC FTP HTTP TCP/IP

9 Struktura Internetu System domen Dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych urządzeń w Internecie przyjęto jednolity system nazewnictwa, zwany systemem domen. System ten posiada charakter hierarchiczny. Kombinacja zawartych w nim znaków określa nazwę domeny, kategorię i kraj, w którym domena jest zarejestrowana. Poszczególne człony oddzielone są kropkami. Domena – to symboliczna nazwa określająca komputer (host) lub zespół komputerów. http:// www. nazwa_domeny.kategoria.kraj HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych World Wide Web Domena organizacyjna com, org, edu Domeny krajowe FTP (ang. File Transfer Protocol) – Protokół Transferu Plików

10 Struktura Internetu Domeny krajów: Domeny kategorie: Domeny przyporządkowane kategoriom Rejestr międzynarodowy pl comgoveduorg cn comgoveduorg Nazwa

11 Struktura Internetu.com – komercyjne.edu – edukacja, szkolnictwo.gov – rządowe, polityczne.mil – militarne.int – organizacje międzynarodowe.org – organizacje pozarządowe non profit.net – sieciowe Kategorie domen:

12 Struktura Internetu.ac – Wyspa Wniebowstąpienia.ad – Andora.ae – Zjednoczone Emiraty Arabskie.af – Afganistan.al – Albania.an – Antyle Holenderskie.ao – Angola Przykłady domen państw.ch – Szwajcaria.fi – Finlandia.fr – Francja.ge – Gruzja.gr – Grecja.hu – Węgry.am – Armenia

13 Dostęp do Internetu na kilka sposobów Połączenie dodzwaniane, wdzwaniane (ang. Dial-up access) - jest to sposób połączenia polegający na wykorzystaniu modemu telefonicznego oraz zwykłej kablowej linii telefonicznej lub bezprzewodowej linii telefonii komórkowej w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Połączenie analogowe, w którym szeregowy port komunikacyjny komputera łączy się za pośrednictwem modemu z siecią telefoniczną. Prędkość transmisji zazwyczaj nie przekracza 56 kb/s. Rozwiązanie to jest popularne ze względu na rozpowszechnienie sieci telefonicznej i niską cenę modemu. Korzysta się z niego często tam, gdzie założenie stałego łącza jest niemożliwe. Połączenie cyfrowe, korzystające z sieci cyfrowej z integracją usług ISDN lub sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM/GPRS/EDGE/UMTS. Połączenia wdzwaniane wykorzystujące sieć telefonii komórkowej są używane głównie przez mobilnych zdalnych użytkowników sieci korporacyjnych i użytkowników telefonów komórkowych oferujących dostęp i przeglądanie Internetu bezpośrednio na telefonie.

14 Dostęp do Internetu na kilka sposobów Aby rozpocząć połączenie dodzwaniane, należy wybrać tzw. telefoniczny numer dostępowy, pod którym stale oczekuje na połączenia serwer dostępowy (ang. Network access server). W przypadku sieci telefonii komórkowej numerem dostępowym zwykle jest ciąg znaków *99***1# lub podobny zależnie od konfiguracji serwerów operatora sieci.

15 Dostęp do Internetu na kilka sposobów Połączenia stałe SDI (Szybki Dostęp do Internetu). - polega na zapewnieniu klientom stałego połączenia z Internetem, za które operator ma pobierać stałą miesięczną opłatę, niezależną od czasu połączenia. Opiera się na systemie HIS firmy Ericsson. Składa się on z niewielkiego terminala, instalowanego w domu klienta, oraz z urządzenia dostępowego umieszczonego w centrali telefonicznej obsługującej danego abonenta TP SA. Terminal łączy się z komputerem za pomocą portu szeregowego, a następnie podłącza do zwykłego gniazdka telefonicznego. Przepustowość 115 kbps Łącza dzierżawione –są połączeniami stałymi „dostawca-odbiorca”. Każdy odbiorca otrzymuje specjalny modem, drugi taki modem dołączony jest do routera u dostawcy Internetu. Dzięki temu abonent jest na stałe włączony do sieci. Przepustowość wynosi od 128 kbps do 2Mbps

16 Dostęp do Internetu na kilka sposobów Telewizja kablowa i satelitarna

17 Dostęp do Internetu na kilka sposobów Sieci radiowe i sieci lokalne

18 Pobieranie plików - FTP

19

20

21

22 Internet jako sieć globalna Źródło: „Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych” G. Koba, wyd. OPERON 2002 Własne Internet


Pobierz ppt "Internet jako sieć globalna Struktura Internetu Dostęp do Internetu na kilka sposobów Pobieranie plików - FTP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google