Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Zamierzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Zamierzenia."— Zapis prezentacji:

1 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej

2 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 2 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Cele strategiczne (1) Cyfryzacja służb radiokomunikacyjnych (w szczególności radiodyfuzji) Harmonizacja wykorzystania częstotliwości Udostępnianie zasobów widmowych (w szczególności dla systemów szerokopasmowych) Zwiększanie listy urządzeń radiowych używanych bez pozwoleń

3 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 3 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Cele strategiczne (2) Wprowadzenie rynku częstotliwości – dzierżawa, odsprzedaż Stworzenie procedur umożliwiających zmianę zagospodarowania wybranych zakresów częstotliwości - refarming

4 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 4 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Cele strategiczne (3) Automatyzacja procesu zarządzania widmem częstotliwości (cel: e-urząd) Automatyzacja procesu udostępniania informacji o przeznaczeniu, wykorzystywaniu i istniejących regulacjach dotyczących widma częstotliwości radiowych

5 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 5 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Cyfryzacja radiodyfuzji (1) Ograniczenie możliwości modyfikacji sieci telewizji analogowej Promowanie działań zmierzających do wdrożenia radiodyfuzji cyfrowej Działania legislacyjne umożliwiające wdrożenie radiodyfuzji cyfrowej

6 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 6 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Cyfryzacja radiodyfuzji (2) Udział w pracach międzyresortowego zespołu do spraw wprowadzenia telewizji i radiofonii cyfrowej w Polsce Opracowanie koncepcji zagospodarowania dywidendy cyfrowej

7 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 7 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Harmonizacja wykorzystania częstotliwości (1) Wdrażanie decyzji Komisji Europejskiej oraz decyzji i zaleceń CEPT Udział w przygotowaniach do Światowych i Regionalnych Konferencji Radiokomunikacyjnych Współpraca z niekomercyjnymi użytkownikami widma (wojsko, inne służby rządowe)

8 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 8 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Harmonizacja wykorzystania częstotliwości (2) Konsultacje planów wykorzystywania częstotliwości z użytkownikami komercyjnymi Aktualizacja Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości Stosowanie zasady neutralności technologicznej oraz neutralności usług

9 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 9 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Harmonizacja wykorzystania częstotliwości (3) Promowanie nowych technologii (np. SDR – Software Defined Radio), likwidowanie barier w ich wdrażaniu

10 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 10 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Udostępnianie zasobów widmowych dla systemów szerokopasmowych Analiza zapotrzebowania i możliwości przeznaczenia zasobów widmowych dla systemów szerokopasmowych Kontrola efektywności wykorzystywania przydzielonych zasobów częstotliwości Opracowanie koncepcji rozdysponowania udostępnianych zasobów częstotliwości

11 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 11 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Zwiększanie listy urządzeń radiowych używanych bez pozwoleń Wdrażanie decyzji Komisji Europejskiej oraz decyzji i zaleceń CEPT Udostępnianie nowych zakresów częstotliwości

12 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 12 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Wprowadzenie rynku częstotliwości Stworzenie odpowiednich podstaw prawnych Określenie zakresów częstotliwości i rodzajów systemów

13 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 13 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Refarming Stworzenie podstaw prawnych oraz opracowanie mechanizmów administracyjnych i finansowych Identyfikacja potencjalnych zakresów częstotliwości Konsultacje publiczne

14 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 14 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Automatyzacja procesu zarządzania widmem częstotliwości Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych wspierających proces zarządzania widmem Wewnętrzny i zewnętrzny elektroniczny obieg dokumentów – podpis elektroniczny

15 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 15 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Automatyzacja procesu udostępniania informacji... Udostępnienie w formie interaktywnej informacji m.in. o: Przeznaczeniu zakresów częstotliwości Wykorzystywaniu zakresów częstotliwości Pozwoleniach radiowych i rezerwacjach częstotliwości Stanie załatwiania spraw petenta

16 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 16 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Planowane zadania do realizacji strategii (1) ZadanieUwarunkowaniaTermin realizacji Przejęcie od MON kanałów telewizyjnych o numerach 43 - 47 oraz 54 i 55 Nowelizacja Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 2007 Przejęcie od MON zakresu 928,5 -935 MHz w zamian za zakres 915 – 921 MHz. Pozwoli to na zaoferowanie 2x6,5 MHz (883,5 – 890 MHz/928,5 – 935 MHz) do wykorzystania przez GSM900 (E-GSM) Nowelizacja Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Podpisanie Porozumienia z MON 2007 Wdrożenie Decyzji CEPT ECC/DEC/(04)09 w sprawie przeznaczenia zakresów 1518 – 1525 MHz i 1670 – 1675 MHz (częstotliwości wcześniej przeznaczone dla systemu TFTS) dla ruchomej służby satelitarnej. Negocjacje z MON. Nowelizacja Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 2007 Wdrożenie Decyzji CEPT ECC/DEC/(06)01 w sprawie harmonizacji wykorzystania zakresów 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz i 2110 – 2170 MHz dla potrzeb IMT-2000/UMTS Modyfikacja planu zagospodarowania 4 kwartał 2006 Udostępnienie zakresu 1980 – 2010 MHz/2170 – 2200 MHz dla potrzeb segmentu satelitarnego UMTS. Wdrożenie Decyzji KE i CEPT Negocjacje z MON. Opracowanie planu zagospodarowania 2006/2007

17 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 17 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Planowane zadania do realizacji strategii (2) ZadanieUwarunkowaniaTermin realizacji Udostępnienie części zakresu 2200 – 2300 MHz/2300 – 2400 MHz dla szerokopasmowych systemów typu punkt – wiele punktów Negocjacje z MON. Opracowanie planu zagospodarowania 2007 Wdrożenie Decyzji KE i CEPT w sprawie wykorzystania zakresu 169,4000 – 169,8125 MHz, wcześniej przeznaczonego dla systemu ERMES Opracowanie nowego planu zagospodarowania. Nowelizacja rozporządzenia dot. urządzeń bez pozwolenia 1 kwartał 2007 Wdrożenie Decyzji CEPT ECC/DEC/(06)02 w sprawie zwolnienia z indywidualnego licencjonowania terminali satelitarnych (LEST) w zakresach częstotliwości 10,70 – 12,75 GHz lub 19,70 – 20,20 GHz (Kosmos-Ziemia) oraz 14,00 – 14,25 GHz lub 29,50 – 30,00 GHz (Ziemia-kosmos) Nowelizacja rozporządzenia dot. urządzeń bez pozwolenia 1 kwartał 2007 Wdrożenie Decyzji CEPT ECC/DEC/(06)02 w sprawie zwolnienia z indywidualnego licencjonowania terminali satelitarnych (HEST) w zakresach częstotliwości 10,70 – 12,75 GHz lub 19,70 – 20,20 GHz (Kosmos-Ziemia) oraz 14,00 – 14,25 GHz lub 29,50 – 30,00 GHz (Ziemia-kosmos) Nowelizacja rozporządzenia dot. urządzeń bez pozwolenia 1 kwartał 2007

18 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 18 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Planowane zadania do realizacji strategii (3) ZadanieUwarunkowaniaTermin realizacji Wdrożenie Decyzji KE i CEPT w sprawie urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) Nowelizacja rozporządzenia dot. urządzeń bez pozwolenia 2 kwartał 2007 Wyeliminowanie wykorzystania zakresu 1880 – 1900 MHz przez systemy radiowego dostępu abonenckiego na rzecz telefonii bezprzewodowej Zgodnie z zarządzeniem Prezesa URTiP nr 363 z 30 listopada 2005 r. Sukcesywnie Kontrole zgodności używania urządzeń w paśmie 2,4 i 5 GHz z warunkami określonymi w rozporządzeniu dot. urządzeń bez pozwolenia Sukcesywnie Opracowanie rozporządzenia w sprawie przeprowadzania przetargów i konkursów na rezerwacje częstotliwości Współpraca z MT i KRRiT 3 kwartał 2006 Zaoferowanie zakresu 876,0 – 877,5 MHz/921,0 – 922,5 MHz dla potrzeb GSM-R Konsultacje publiczne 4 kwartał 2006 Rozdysponowanie zakresu 1710 – 1730 MHz/1805 – 1830 MHz dla GSM1800 Opracowanie koncepcji. Przeprowadzenie postępowania przetargowego 2006/2007

19 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 19 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Planowane zadania do realizacji strategii (4) ZadanieUwarunkowaniaTermin realizacji Pozyskanie zakresu 1730 – 1755 MHz/1825 – 1850 MHz dla GSM1800 lub innych systemów wyższej generacji (w miarę potrzeb). Konsultacje publiczne. Negocjacje z MON Po rozdysponowaniu zakresu 1710 – 1730/ 1805 – 1825 MHz Działania zmierzające do zwiększenia efektywności wykorzystania zakresu 452,5 – 457,0 MHz/462,5 – 467,0 MHz przez wdrożenie systemów szerokopasmowych 2006 Pozyskanie od MON zakresu 410 – 412MHz/420 – 422 MHz dla potrzeb systemów szerokopasmowych lub systemu TETRA Negocjacje z MON, w miarę potrzeb 2007 Rozważenie udostępnienia części zakresu 2500 – 2690 MHz dla systemów szerokopasmowych typu WIMAX w wersji ruchomej Zależne od rozwiązań przyjętych w Europie 2006/2007 Rozdysponowanie 12 kanałów o szerokości 3,5 MHz w zakresie 3,6 – 3,8 GHz dla systemów szerokopasmowych typu punkt – wiele punktów Zależne od wyników postępowań administracyjnych wszczętych w sprawie unieważnienia 317 przetargów regionalnych 2007

20 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 20 Zamierzenia strategiczne Prezesa UKE w zakresie gospodarki częstotliwościowej Planowane zadania do realizacji strategii (5) ZadanieUwarunkowaniaTermin realizacji Pozyskanie od MON zakresu 10,15 – 10,30 GHz i przeznaczenie z zakresem 10,50 – 10,65 MHz dla systemów szerokopasmowych typu punkt – wiele punktów Negocjacje z MON 2007 Zwolnienie zakresu 864 – 868 MHz (wykorzystywanego przez system CT2) dla potrzeb MON Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa URTiP z 30.11.2005 r. 31 grudnia 2008


Pobierz ppt "UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Zamierzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google