Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Koordynatorów Programu Erasmus 4.12.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Koordynatorów Programu Erasmus 4.12.2012."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Koordynatorów Programu Erasmus 4.12.2012

2 Plan spotkania: 1.Komunikat - Gala 25 lecia Programu Erasmus 2.Rankingi uczelni – miejsce UJ 3.Statystyka wymiany (wyjazdy z UJ) 4.Raport Komisji Zagranicznej URSS 5.Informacja o programie w UJ 6.Konkurs stypendialny na rok 2013/2014 7.Komunikat – nowe regulacje 8.Erasmus Mundus w UJ

3 Działanie 2010/20112011/2012 2012/2013 (umowa) realizacja SMS (Studia) 775747 (777) 768 SMP (Praktyka) 7546 (80) 80 STA (Dydaktyka) 97119 (99) 121 STT (Szkolenia) 3141 (37) 42 Erasmus w liczbach – wyjazdy z UJ w latach 2010 - 2013

4 Umowy bilateralne Programu Erasmus: Rok 2011/2012 – 1130 Rok 2012/2013 – 1206 Rok 2013/2014 – 1230 * (* stan na 30.11.2012 - wiele umów na bieżąco podpisywanych)

5 RAPORT DOTYCZĄCY WDROŻENIA PROGRAMU ERASMUS STUDIA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE SPORZĄDZONY PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ ZAGRANICZNĄ SAMORZĄDU STUDENTÓW UJ AUTORZY: KAROLINA ILKOWIEC, KATARZYNA PRAŁAT 1.Polityka informacyjna o programie Erasmus na UJ 2.Praca koordynatorów wydziałowych (instytutowych) 3.Kryteria kwalifikacji studentów na wyjazdy 4.Uznawalność kursów zagranicznych na uczelni macierzystej 5.Uregulowania formalne

6 Strony www o programie Erasmus w UJ www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa www.bosz.uj.edu.pl/erasmus www.bosz.uj.edu.pl/koordynatorzy1 (nowość) www.uj.edu.pl/international www.esn-uj.com www.samorzad.uj.edu.pl/comission/news/2

7 www.bosz.uj.edu.pl

8

9 Konkurs Stypendialny Programu Erasmus na rok akad. 2013/2014 Przekazywanie umów dwustronnych do Haliny Michalik w DWZ. Umowy rejestrowane są na bieżąco do końca trwania konkursu.

10 Rejestracja on-line kandydatów: 7.01.2013 -22.02.2013 Kwalifikacja kandydatów: 25.02-11.03.2013 Pliki z protokołami kwalifikacji kandydatów należy przekazać do Moniki Woźniak, BOSZ

11 Przyjazdy studentów – konieczność zmian Oferta dostępnych kursów aktualizacja katalogu kursów Rejestracja studentów poprzez moduł USOS potrzeba wdrożenia Nominacja studenta zagranicznego → wybór kursów → Learning Agreement → akceptacja (potrzebna nowa regulacja dotycząca podziału kompetencji BOSZ i jednostek przyjmujących )

12 Wyjazdy studentów – konieczność zmian Promocja programu (współpraca BOSZ, Komisji Zagranicznej URSS, ESN UJ) Zasady kwalifikacji – transparentność i elastyczność (koordynatorzy w jednostkach UJ, w składach komisji przedstawiciele Komisji Zagranicznej URSS ) Informacja o konsekwencjach wyjazdów – jak wygląda rozliczenie po powrocie (koordynatorzy w jednostkach UJ) potrzeba uporządkowania regulacji Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – rok akademicki 2012/13, Załącznik VI, część II, pkt. 6. „ Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów w uczelni przyjmującej i uznanie go za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej. Sposób zaliczenia okresu studiów realizowanych poza uczelnią macierzystą powinien wynikać z regulaminu studiów lub innych uregulowań uczelnianych.” Wybór kursów i Learning Agreement (studenci, koordynatorzy) Nominacja studentów na wyjazdy (BOSZ)

13 Umowy, wypłaty stypendiów (BOSZ) Powrót ze stypendium (rozliczenie finansowe w BOSZ, rozliczenie i uznanie kursów - koordynatorzy w jednostkach UJ) Kwestie wymagające regulacji: Wyjazd studenta z puli miejsc innego instytutu / wydziału Ilość punktów ECTS na semestr/rok Niezaliczony egzaminu z przedmiotu Studenci niestacjonarni – decyzja o pobieraniu lub zwolnieniu z opłat za naukę

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Koordynatorów Programu Erasmus 4.12.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google