Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specjalność INFORMATYKA INTERNETOWA w ramach projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specjalność INFORMATYKA INTERNETOWA w ramach projektu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specjalność INFORMATYKA INTERNETOWA w ramach projektu ROZWÓJ WYŻSZEJ SZKOŁY STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH POPRZEZ TWORZENIE INNOWACYJNYCH SPECJALNOŚCI realizowane w ramach DZIAŁANIA 4.1 Instytucja wdrażająca MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prowadzący: Katarzyna Paliwoda

2 Nauczanie zdalne (on-line) Nauczania on-line to efektywny sposób uczenia się, czy może jednak nie...? Nauczanie on-line daje możliwość studiowania ogromnej liczbie studentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na studiowanie w tradycyjnej formie.

3

4 PUW Kim jesteśmy Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzimy studia oraz kursy uzupełniające przez Internet. Naszym zadaniem jest wspomaganie szkoleń i wykładów tradycyjnych oraz promowanie nowoczesnych metod kształcenia. Tworzymy centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-nauczania. Dysponujemy również najnowszymi technologiami informatycznymi oraz wsparciem metodycznym dla zainteresowanych instytucji, w szczególności dla innych uniwersytetów i szkół wyższych. Pierwsze studia on-line zostały uruchomione przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w październiku 2002 na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka. Rok później rozpoczęły się zajęcia na następnych dwóch kierunkach: politologii oraz pielęgniarstwie. W lipcu 2005 pierwsi absolwenci studiów na platformie PUW odebrali swoje dyplomy.

5 Metody Uczestnicy kursów zdobywają umiejętności, pracując w grupach pod opieką prowadzącego. Wykonują zadania indywidualne, grupowe oraz uczestniczą w dyskusjach, komunikując się przez Internet. Pomocą jest podręcznik multimedialny (w Internecie) oraz linki do stron www. Nad jego pracą czuwają opiekunowie, którzy sprawdzają aktywność studentów i prowadzących oraz nadzorują prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. W czasie trwania każdego kursu student wywiązać się musi z różnych form sprawdzania wiedzy. Terminem oddawania wykonanych zadań jest zazwyczaj niedziela. W jednym tygodniu student wykonuje prace z nie więcej niż trzech kursów (zazwyczaj z dwóch kursów). Środowiskiem nauki, miejscem spotkań i wspólnej pracy jest platforma zdalnego nauczania R5 Generation. Platforma edukacyjna umożliwia prowadzącemu kontrolę pracy studenta. Na tej podstawie wystawiana jest odpowiednia ocena końcowa, na którą wpływa zarówno wartość merytoryczna zrealizowanych zadań, jak i aktywność studentów na forum dyskusyjnym. Duże znaczenie w nauce na studiach w PUW ma umiejętność pracy w grupie oraz komunikowania się z innymi w celu wymiany pomysłów i doświadczeń.Platforma edukacyjna

6 Komunikacja: przede wszystkim asynchroniczna, niewymagająca jednoczesnej obecności uczestników kursu – forum dyskusyjne, e-mail, obszary prac grupowych, foldery zwrotne (oddawanie prac), synchroniczna w ustalonych z uczestnikami godzinach - czat, wirtualna tablica.

7 Ocena - Dyplom Elementy oceny: udział w dyskusjach na forum, zadania indywidualne, testy do modułów, zadanie grupowe wykonywane w 4-osobowym zespole i obejmujące cały kurs. Dyplom: taki sam, jak dla innych trybów studiów, uzupełniony suplementem do dyplomu – zgodny z wymogami Unii Europejskiej.

8 Normalizacja prawna kształcenia on-line? http://kbn.icm.edu.pl/cele/raporty/raport2_03.html http://www.atest.com.pl/article.php?id=lr0810_1 (przepisy i rozważania) http://forum.dobreprogramy.pl/myslicie-studiach-odleglosc- t332392.htmlhttp://forum.dobreprogramy.pl/myslicie-studiach-odleglosc- t332392.html (co myślą inni o studiach na odległość) http://edustacja.pl/pl/e__learning/nauka_przez_internet_coraz_popul arniejszahttp://edustacja.pl/pl/e__learning/nauka_przez_internet_coraz_popul arniejsza (polskie e-studia)

9 Jak kształci się / on-line? http://e-sgh.pl/abc.php http://www.arthur.com.pl/arthur24/artykuly/ksztalcenie_pr zez_internet.htmhttp://www.arthur.com.pl/arthur24/artykuly/ksztalcenie_pr zez_internet.htm http://www.escola.pl/artykuly/k1,3,rozwiazania/k2,22,o_e- learningu/id,58,bc_e- learningu_edukacja_przez_internet__najwyzsza_koniecz nosc.htmlhttp://www.escola.pl/artykuly/k1,3,rozwiazania/k2,22,o_e- learningu/id,58,bc_e- learningu_edukacja_przez_internet__najwyzsza_koniecz nosc.html http://www.gazetaprawna.pl/tagi/edukacja;internet http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia5s123- 134.pdfhttp://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia5s123- 134.pdf http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,82011,695369 2,Nauczanie_online_lepsze_niz__w_klasie.htmlhttp://technologie.gazeta.pl/technologie/1,82011,695369 2,Nauczanie_online_lepsze_niz__w_klasie.html

10 Narzędzia do budowy testów i sprawdzianów http://www.classmarker.com/quiz_languages/testy_spraw dziany_online.phphttp://www.classmarker.com/quiz_languages/testy_spraw dziany_online.php (class marker) http://online.testico.pl/http://online.testico.pl/ Testico http://pl.fronter.info/http://pl.fronter.info/ Fronter http://www.vulcan.edu.pl/fronter/index.html http://informatyka.wroc.pl/kursy/mod/resource/view.php?id= 157 (opis obsługi platformy edukacyjnej)

11 Moodle Najwięcej wykorzystywana jest darmowa platforma edukacyjna MOODLE http://pl.wbtexpress.com/wbte-moodle.html http://www.media4free.eu/moodle/mod/resource/view.ph p?id=3http://www.media4free.eu/moodle/mod/resource/view.ph p?id=3 http://download.moodle.org/

12

13

14 Wydawnictwo Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, William Rice Platformy edukacyjne. Administrowanie i zarządzanie, Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski

15

16 Zaloguj się na platformie pod wskazanym adresem internetowym i sprawdź jakie narzędzia dostępne są dla prowadzącego szkolenie administratora. http://www.wodn.lodz.pl/moodle2/ Liginy i hasła dostępu utrzymaliście Państwo na swoje skrzynki pocztowe – zapraszam do sprawdzenia poczty Liginy i hasła dostępu utrzymaliście Państwo na swoje skrzynki pocztowe – zapraszam do sprawdzenia poczty Uwaga – dostęp do platformy możliwy jest wyłącznie w czasie trwania zajęć przedmiotu –informatyka internetowa. WSSM w Łodzi

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specjalność INFORMATYKA INTERNETOWA w ramach projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google