Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu 20 marca 2013 - Kraków Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu 20 marca 2013 - Kraków Departament."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu 20 marca 2013 - Kraków Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Paweł Świercz Koordynator prac w zakresie RSBIP oraz CU Samorząd Województwa Małopolskiego

2 Dotychczas zrealizowane działania: wybór Doradcy Technologicznego projektu – Softtutor Consulting Sp. z o.o. Sp. K. wybór Wykonawcy systemu w ramach umowy na „Dostarczenie licencji na oprogramowanie oraz wykonanie aplikacji wraz z jej wdrożeniem, szkolenie oraz przeniesienie określonych danych z obecnego Cyfrowego Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej” – Madkom S.A. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Dotychczas zrealizowane zadania Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

3 dostawa infrastruktury sprzętowej ramach zamówienia „Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski oraz Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce” Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Pozostało do zrealizowania Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

4 Szkolenia: planowany termin: maj / czerwiec 2013 miejsce: Kraków / miasta powiatowe Województwa Małopolskiego szkolenia dla administratorów oraz redaktorów BIP Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM szkolenia bezpośrednie e-learning Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

5 Funkcjonalności nowego BIP system będzie wykonany w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne należące do klasy CMS system będzie umożliwiał tworzenie i utrzymanie poszczególnych instancji BIP jednostek zobowiązanych w Województwie Małopolskim w oparciu o zdefiniowany jednolity szablon Biuletynu oraz predefiniowane szablony poszczególnych stron Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM CMS tworzenie BIP na podstawie ujednoliconych szablonów Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

6 system umożliwi ujednolicenie BIP jednostek zobowiązanych. W szczególności ujednolicenie obejmować będzie poszczególne kategorie jednostek zobowiązanych, np. powiaty, gminy, urzędy skarbowe, itd. system będzie umożliwiał kreowanie i edycję szablonów stron Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM ujednolicenie szablonów stron kreator szablonów stron Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

7 system będzie umożliwiał wtórne wykorzystanie informacji w innych systemach lub serwisach W systemie RSBIP zostaną umieszczone mechanizmy API. Mechanizmy dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej dotyczą: Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM re-use Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

8 - możliwości pobrania pliku XML dla każdego artykułu oraz dla listy artykułów, - możliwości pobrania kanałów RSS dla list artykułów, - dla widżetów, udostępnienia kodu koniecznego do osadzenia na zewnętrznych stronach. W zakresie widżetów zostaną udostępnione kontrolki obejmujące: - listę 100 ostatnich artykułów w danej kategorii (zawierającą stronicowanie), - wyszukiwarkę dowolnej strony podmiotowej BIP zwracającą wyniki wyszukiwania w BIP danego podmiotu. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

9 W panelu administratora dostępne będzie narzędzie pozwalające na dokonanie porównania treści dwóch dowolnych wersji danego artykułu z oznaczeniem nowo dodanych, zmienionych oraz usuniętych treści. System będzie zliczał liczbę odwiedzin dla każdego artykułu. Ponadto we Frontoffice prezentowany będzie licznik odwiedzin dla każdej strony podmiotowej BIP. System będzie można obsługiwać poprzez popularne przeglądarki internetowe, w tym: Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome, zarówno po stronie Frontoffice jak i Backoffice. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

10 System w części Backoffice będzie można obsługiwać w pełni prawidłowo tylko w środowisku MS Windows. Poza standardową możliwością wydruku treści artykułu ustalono wymaganie pozwalające internaucie na eksport treści artykułu do pliku PDF z możliwością wydruku. System będzie pozwalał na przydzielanie uprawnień użytkownikom zarówno poprzez role jak i jednostkowe (atomowe) uprawnienia. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

11 Po stronie aplikacyjnej w systemie zostanie zaimplementowana funkcjonalność pozwalająca na: - odzyskanie z backupu całej bazy systemu, - odzyskanie strony podmiotowej BIP, - przywrócenie dowolnego artykułu w kształcie i zawartości sprzed jego usunięcia. Każda usuwana treść w systemach nie będzie fizycznie kasowana z bazy danych, lecz będzie cechowana atrybutem „rekord usunięty”. Dostęp do tych danych będzie regulowany odpowiednim uprawnieniem i użytkownicy je posiadający będą mogli przywrócić skasowany artykuł. - przywrócenie poprzedniej wersji artykułu. Każdorazowa edycja artykułu powodować będzie stworzenie jej nowej wersji z możliwością przywrócenia jej w dowolnym momencie. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

12 We Frontoffice z poziomu każdego artykułu dostępna będzie lista jego opublikowanych zmian, obejmująca wszystkie zmiany artykułu udostępnione internautom. Każda zmiana artykułu opisana będzie czasem publikacji, danymi osoby zmieniającej oraz opisem zmiany (w tym także informacja o wprowadzeniu artykułu). Pomoc kontekstowa będzie dostępna w systemie zarówno po stronie Backoffice jak i Frontoffice. We Frontoffice kontekstowość zostanie zrealizowana opisami pól wskazującymi na rodzaj, format wprowadzanych treści, a jeśli to konieczne pojawieniem się odpowiedniej ikonki, pod którą zawarta jest szersza treść pomocy do danego elementu strony skierowana do internautów (tooltip). Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

13 System będzie posiadał funkcję tworzenia konfigurowalnych formularzy kontaktowych (kontakt przez e-mail). W systemie zostaną udostępnione mechanizmy dwojakiego rodzaju newsletterów. W systemie będzie można tworzyć ankiety i sondy. W systemie zapewniona będzie możliwość wykorzystania mapy Google pozwalającej danej jednostce zaprezentować siedziby własne oraz jednostek podległych. System będzie również dawał możliwość osadzenia innego kodu do mapy lokalizującej siedziby własne oraz jednostek podległych. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

14 System zapewni generowanie tzw. „przyjaznych linków”, np. poprzez skrócenie adresów URL, które nie są wygodne w użyciu oraz uniemożliwiają robotom wyszukiwarek internetowych poprawne indeksowanie stron. Uruchamianie wersji językowych będzie się odbywało na żądanie administratora danego BIP, jeśli dany język udostępnił admin główny. Wersje językowe będą oddzielnie zarządzanymi stronami tzn. takimi, w których treść będzie wprowadzana niezależnie od wersji polskiej. Oznacza to, że dana wersja językowa posiada własne oddzielne artykuły i może zawierać odmienną strukturę menu. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

15 Funkcjonalności nowego Cyfrowego Urzędu całkowita zmiana podejścia do realizacji usług elektronicznych w województwie małopolskim Cyfrowy Urząd rodzajem hub’a dla JST województwa Cyfrowy Urząd – ePUAP w skali mikro Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM CU jako hub JST Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

16 koncentracja usług regionalnych w jednym miejscu - katalog usług regionalnych użycie SSO (Single sign-on) w formularzach usług w systemie regionalnym użycie profilu zaufanego do podpisywania wysyłanych dokumentów powstałych w wyniku wypełnienia formularzy elektronicznych Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM katalog usług regionalnych Single sign-on profil zaufany Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

17 użycie skrzynek podawczych ePUAP jako miejsca dosyłania dokumentów oraz potwierdzeń otrzymania generowanych przez ePUAP domyślna integracja EOD z ePUAP a tym samym z Cyfrowym Urzędem niezależne formularze od ePUAP ale używające wzorów z Centralnego Rejestru Wzorów Dokumentów w ePUAP Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM zarządzanie poprzez ePUAP integracja z EOD formularze w naszym layoucie Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

18 wykorzystanie opracowanych dotychczasowych wzorów formularzy poprzez dostosowanie ich do aktualnych wymagań rejestracja wzorów formularzy w CRD (globalne wymuszenie) kreator formularzy (modyfikacja istniejących wzorów oraz tworzenie nowych) płatności elektroniczne (PayByNet) Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM wykorzystanie formularzy rejestracja w CRD kreator formularzy płatności Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

19 jedno okno dla małopolskiej administracji wszystkich szczebli (strona www z katalogiem usług) dostęp do procedur ze strony BIP urzędu gminy / powiatu usługi w systemie bazodanowym (możliwa synchronizacja usługami sieciowymi); każdy formularz zawiera metainformacje przyporządkowujące formularz do kategorii, do danego urzędu w danym JST Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM strona www dostęp z BIP tagowanie Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

20 bezpieczny transfer danych – SSL, profil zaufany kwalifikowany podpis elektroniczny przy realizacji spraw urzędowych profile użytkowników w ePUAP (bezpieczny dostęp po zalogowaniu) – odbieranie UPO i pism Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM SSL podpis kwalifikowany ePUAP jako aplikacja dla petentów Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

21 Przykładowe obszary integracji z ePUAP: ujednolicona kategoryzacja usług (jednolity rejestr kategorii / tagów) dopełnienie procesu realizacji procedur o UPO generowane w ePUAP Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM tagi spójne z ePUAP UPO Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

22 System CU ma zawierać katalog usług. System przewiduje różne drogi/ścieżki dotarcia internauty do interesującej go usługi poprzez: - wybór z grup usług opisanych słowami kluczowymi (architektura, edukacja itd.) - wybór typu interesanta: obywatel, firma, instytucja/administracja - wybór wg ścieżki życia: dzieci i młodzież, studenci, rodzice, dorośli, seniorzy - mapę miejsc świadczenia usług: interaktywna mapa województwa małopolskiego powiązana z wyszukiwarką urzędu uwzględniającą podział terytorialny - dostęp do alfabetycznej listy usług - przeglądanie najpopularniejszych usług Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

23 Dokument w postaci pliku XML, utworzony za pomocą formularza elektronicznego zostanie wysłany na skrytkę ePUAP wskazanego przez internautę urzędu. Możliwe będzie wysłanie dokumenty na 2 sposoby: z zalogowaniem się internauty w systemie ePUAP oraz bez zalogowania się internauty. System będzie posiadał wbudowany edytor kart usług oraz e-formularzy. Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce

24 Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Konsultacje w sprawie projektu http://ruemalopolska.blogspot.com/

25 Dziękuję za uwagę! Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWM Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Paweł Świercz Pawel.Swiercz@umwm.pl tel. + 48 12 63 03 108 fax + 48 12 63 03 445


Pobierz ppt "Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu 20 marca 2013 - Kraków Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google