Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać…” pwd. Katarzyna Ambrożkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać…” pwd. Katarzyna Ambrożkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać…” pwd. Katarzyna Ambrożkiewicz

2 Karta Turysty TTTTurystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać Ojczyznę. PPPPrzyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.  T T T Turysta - Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.  Z Z Z Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.

3  Z ostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.  Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa - uważaj!  Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.  Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.  T urysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnień  N ie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.  Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji – uśmiechnij się!

4 Jak połączyć turystykę z poznawaniem przyrody? Zdobywaj odznaki OTP I GOT Przyjaciela Naturalnego Środowiska Turysty „Przyrodnika”

5 ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ OTP-PTTK, ustanowiona w 1951 roku, można ją zdobywać począwszy od 8 roku życia, na wycieczkach pieszych, zaliczając 1 punkt za 1 km. Trasy tych wycieczek może ułożyć sam turysta. Odznaka ma sześć stopni: popularna, brązowa, mała srebrna, mała złota, duża srebrna, duża złota

6 Określone są natomiast miejscowości, za zwiedzanie których dolicza się dodatkowe punkty. Od 1974 roku w turystyce pieszej wprowadzono odznakę "Za wytrwałość" która może być zdobywana trzykrotnie, przez kilkakrotne powtórzenie norm przewidzianych na brązową OTP. Ustanowiono także odznakę dla "Najwytrwalszych".

7 Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego nie jest zwykłą odznaką sprawnościową, czy krajoznawczą, jakich wiele funkcjonuje czy to w samym PTTK, czy w innych organizacjach. Ta jej osobliwa szczególność wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić swoistość środowiska górskiego, tak odmiennego od tego, z czym spotykamy się na nizinach. Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego nie jest zwykłą odznaką sprawnościową, czy krajoznawczą, jakich wiele funkcjonuje czy to w samym PTTK, czy w innych organizacjach. Ta jej osobliwa szczególność wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić swoistość środowiska górskiego, tak odmiennego od tego, z czym spotykamy się na nizinach.

8 Kategoria i stopień GOT PTTK Kategorie wieku IIIIIIIV 8-10 lat 11-15 lat 16-50 lat powyżej 50 lat i osoby niepełnospr awne Popularna40506050 Mała brązowa 80100120100 Mała srebrna -300360300 Mała złota -600720600

9 Odznaka Turysty-Przyrodnika Celem odznaki jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród turystów oraz zachęcenie ich do zwracania uwagi na problemy ochrony środowiska naturalnego i działalności na rzecz ochrony przyrody. Odznakę Turysta Przyrodnik można zdobywać podczas odbywania "normalnych" wycieczek turystycznych. Punktuje się każdy dzień wycieczki przyrodniczej oraz każdy zwiedzany obiekt przyrodniczy jak np. pomnik przyrody, ścieżkę dydaktyczną itp.

10 Komentarza wymagają punkty za zwiedzanie parków narodowych i parków krajobrazowych - zwiedzenie nie oznacza przejścia jednego szlaku, lecz poznanie w miarę dokładne całego parku. Przykładowo aby zaliczyć punkty za zwiedzanie Tatrzańskiego Parku Narodowego należy poznać zarówno Tatry Zachodnie jak i Tatry Wysokie, a odbycie wycieczki do Morskiego Oka to trochę za mało.

11 Odznaka Przyjaciela Naturalnego Środowiska zwana dalej w skrócie OPNŚ jest odznaką ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Zarząd Oddziału Kraków-Nowa Huta w celu poznania i zainteresowania społeczeństwa problematyką ochrony środowiska. OPNŚ ustanowiona jest w II kategoriach: I. 1. popularna, 2. brązowa, 3. srebrna, 4. złota II. honorowa Podstawą do przyznania OPNŚ jest "Książeczka" OPNŚ. Zwiedzane obiekty powinny być w niej szczegółowo opisane

12 Krajobraz gór O, cóż jest piękniejszego niż góry, Z których doskonale widać chmury, Dobrze się góry na tle nieba prezentują, Swoje stoki i przełęcze W zielonych barwach malują. W górach są lasy, pola, potoki, Oraz niespotykane piękne widoki. Piękne to wszystko, co z górami związane, Piękne są kwiaty na łąkach i chaty drewniane. O, cóż jest piękniejszego niż góry!


Pobierz ppt "„Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać…” pwd. Katarzyna Ambrożkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google