Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Arkadiusz Góralczyk P olitolog, socjolog. Absolwent trzech uczelni. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Wydział Nauk Historycznych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Arkadiusz Góralczyk P olitolog, socjolog. Absolwent trzech uczelni. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Wydział Nauk Historycznych i."— Zapis prezentacji:

1 dr Arkadiusz Góralczyk P olitolog, socjolog. Absolwent trzech uczelni. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2007 r.) Temat dysertacji: „Czynniki kształtujące służbę cywilną w Polsce. Studium na przykładzie polskich doświadczeń okresu transformacji (1989- 2006.); Magister nauk politycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000 r.) temat pracy magisterskiej: „Reorientacje w Nauce Społecznej Kościoła. Od neotomizmu Leona XIII po personalizm chrześcijański Jana Pawła II; Licencjat zarządzania i marketingu spec. motywowanie i przewodzenie (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, 1998 r.) tytuł pracy dyplomowej;: „Drogi kariery - oczekiwania a rzeczywistość na przykładzie młodych pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Warszawskiej” Studiował także technologię chemiczną i biotechnologię na Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy) oraz na Politechnice Warszawskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Pełnione funkcje: adiunkt na Wydziale Socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, kierownik uczelnianego Ośrodka Badań i Analiz Społecznych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Pracował na stanowiskach specjalistycznych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w administracji samorządowej. Zainteresowania naukowo-badawcze: szeroko pojęta problematyka społeczno – politologiczna, w tym problematyka funkcjonowania administracji publicznej oraz systemów polityczno - decyzyjnych, społeczeństwo obywatelskie, polityka w postnowoczesności, idee polityczne, filozofia społeczna,, socjologia oraz psychologia organizacji i zarządzania, socjologia edukacji. Wybrane publikacje i opracowania : „Zarys problematyki dot. skuteczności wybranych narzędzi zarządzania kadrami w administracji publicznej na Mazowszu” Studia Mazowieckie, Pułtusk, Ciechanów 2007 Nr 4, „Bariery i konsekwencje zderzenia dwóch kultur w zarządzaniu personelem firmy zagranicznej. Zarys problematyki na przykładzie LG Electronics w Mławie. Szkic polemiczny” Studia Mazowieckie, 2008,Nr 3, „Praktyka zarządzania personelem w kontekście zderzenia dwóch kultur na przykładzie LG Electronics Mława” w „Transnacjonalne doradztwo zawodowe.” (pod red. Małgorzaty Jedynak, Emilii Żerel) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Lublin 2009, „Partnerstwo w powiecie mławskim. Stan obecny i przyszłość” w „Lokalizm Regionalizm, Globalizm. Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym”. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2009, Wspólnie z Ewą Granic „Partnerstwo w budowie spójności społecznej na przykładzie próby stworzenia Mazowieckiej Giełdy Technologiczno – Handlowej. Bariery realizacji pomysłu” w „Lokalizm Regionalizm, Globalizm. Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym”. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, Ciechanów 2010„Mazowieckie towarzystwa kultury. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej” w Studia Mazowieckie 2010, Nr 1-2, Recenzje (przygotowane w związku tworzeniem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy); Recenzja Raportu nr 7 pt. „Charakterystyka i analiza badań nad ogólnopolskim rynkiem pracy realizowanych przez Ośrodki Akademickie”), Recenzja Raportu nr 9 pt. „Analiza badań gromadzonych przez instytucje administracji centralnej dotyczących ogólnopolskiego rynku pracy”. Wybrane publikacje prasowe „Czy powiaty są potrzebne”, „Niedobory sprzyjają nepotyzmowi” Tygodnik Ciechanowski, Prowadzone zajęcia: na Wydziale Socjologii: Aktywizacja społeczeństw lokalnych, Wstęp do socjologii, Administracja publiczna w Polsce i UE, Polityka UE wobec samorządów i organizacji pozarządowych, Socjologia organizacji, Fundusze europejskie – granty i dotacje ; na Wydziale Pedagogicznym: Socjologia ogólna i wychowania, Współczesne problemy socjologii, na Wydziale Administracji: Socjologia Zainteresowania i hobby: sporty lotnicze (pilot szybowcowy), kosmonautyka, filozofia przyrody, muzyka, wycieczki rowerowe


Pobierz ppt "Dr Arkadiusz Góralczyk P olitolog, socjolog. Absolwent trzech uczelni. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Wydział Nauk Historycznych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google