Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail: sp189@szkoly.lodz.pl www.sp189.szkoly.lodz.pl

2 Drodzy rodzice! Już wkrótce Wasze dziecko przekroczy mury szkoły i tym samym rozpocznie nowy etap swojego życia. Będzie zdobywać wiedzę, rozwijać swe zdolności oraz kształtować charakter i postawy społeczne. Wiemy, jak każdy rodzic troszczy się o swoje dziecko i pragnie dla niego wszystkiego, co najlepsze. Na tym etapie nie bez znaczenia pozostaje wybór odpowiedniej szkoły, w której będzie ono przecież spędzać kilka godzin dziennie. Prosimy Państwa o zapoznanie się z naszą ofertą, która być może zachęci Was do wyboru dla swej pociechy właśnie naszej placówki. Jeśli tak się stanie, dołożymy wszelkich starań, aby każdy dzień potwierdzał, że był to trafny wybór.

3 ślubowanie pierwszoklasistów bal klas szóstych ślubowanie absolwentów

4 O nas... Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: 21 pracowni, w tym 7 nauczania zintegrowanego pracownię komputerową z dostępem do Internetu dostęp do Internetu w wielu pracowniach przedmiotowych salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w nowoczesne centrum multimedialne i informacyjne z dostępem do Internetu stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej sklepik szkolny - Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: 21 pracowni, w tym 7 nauczania zintegrowanego pracownię komputerową z dostępem do Internetu dostęp do Internetu w wielu pracowniach przedmiotowych salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w nowoczesne centrum multimedialne i informacyjne z dostępem do Internetu stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej sklepik szkolny - Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1968 roku, posiadamy więc ponad 40-letnie doświadczenie w kształceniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Obecnie uczęszcza do nas 360 uczniów skupionych w 15 klasach.

5 w pracowni nauczania zintegrowanegow centrum multimedialnym w bibliotecew czasie zajęć z najmłodszymi

6 Realizujemy atrakcyjny i przyjazny program wychowawczy integracja społeczności uczniowskiej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych promocja zdrowia jako podstawowy element mikrosystemu wychowawczego szkoły przyjaznego dla uczniów i rodziców rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów dbałość o zachowanie tradycji, poszanowanie i eksponowanie godła, hymnu, sztandaru i związków z najbliższym środowiskiem rozwijanie wewnętrznej niezależności uczniów między innymi w oparciu o ustalenia i system wartości zawarty w Statucie Szkoły "Rzetelna informacja o szkole, ranga wartości związanych ze zdrowiem kształtowanie zdrowego stylu życia to dewiza szkoły"- cytat ze Statutu Szkoły integracja społeczności uczniowskiej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych promocja zdrowia jako podstawowy element mikrosystemu wychowawczego szkoły przyjaznego dla uczniów i rodziców rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów dbałość o zachowanie tradycji, poszanowanie i eksponowanie godła, hymnu, sztandaru i związków z najbliższym środowiskiem rozwijanie wewnętrznej niezależności uczniów między innymi w oparciu o ustalenia i system wartości zawarty w Statucie Szkoły "Rzetelna informacja o szkole, ranga wartości związanych ze zdrowiem kształtowanie zdrowego stylu życia to dewiza szkoły"- cytat ze Statutu Szkoły koncentrujący się wokół pięciu celów wiodących:

7 „ dzień warkoczyka” rywalizacja warcabistów zdrowe żywienie w praktyce „dzień żółty”

8 Promujemy zdrowy styl życia zajęcia integracyjne i warsztatowe powołanych liderów zdrowia wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizacja haseł roku w cyklu sześcioletnim: 1. Zdrowy styl życia (czynniki warunkujące zdrowie - odżywianie, ruch, właściwe spędzanie czasu wolnego). 2. Higiena ciała i ducha. 3. Prosty jak struna: wszystko o kręgosłupie. 4. Dbaj o oczy - zachowaj sokoli wzrok. 5. Słuch kluczem do poznawania świata. Wpływ hałasu na słuch. 6. Miej serce jak dzwon. zajęcia integracyjne i warsztatowe powołanych liderów zdrowia wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizacja haseł roku w cyklu sześcioletnim: 1. Zdrowy styl życia (czynniki warunkujące zdrowie - odżywianie, ruch, właściwe spędzanie czasu wolnego). 2. Higiena ciała i ducha. 3. Prosty jak struna: wszystko o kręgosłupie. 4. Dbaj o oczy - zachowaj sokoli wzrok. 5. Słuch kluczem do poznawania świata. Wpływ hałasu na słuch. 6. Miej serce jak dzwon. Należymy do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie. Posiadamy certyfikat "Szkoła promująca zdrowie" wydany przez Prezydenta Miasta. Proponujemy interesujące formy pracy:

9 prace najmłodszych święto szkoły zajęcia w sali gimnastycznej rozgrywki tenisa stołowego

10 Rozwijamy zdolności i zainteresowania koło matematyczne koło teatralno - literackie koło konsumenckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze Klub "Wiewiórka" Klub Europejski Klub „Mały Europejczyk” koło informatyczne trening twórczego myślenia zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki koło matematyczne koło teatralno - literackie koło konsumenckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze Klub "Wiewiórka" Klub Europejski Klub „Mały Europejczyk” koło informatyczne trening twórczego myślenia zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki Proponujemy naszym uczniom bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, między innymi:

11 prace naszych najzdolniejszych plastyków najmłodsi laureaci jednego z wielu konkursów zajęcia z wykorzystaniem najnowszej technologii popisy szkolnych aktorów

12 Realizujemy interesujące programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - program edukacyjny dla uczniów klas młodszych współfinansowany przez Unię Europejską - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem „Ośrodków Zainteresowań” wyposażonych w atrakcyjne pomoce i gry dydaktyczne. „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności” – program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, szkolenia rady pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne. Program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej dla uczniów klas młodszych - przybliżenie różnych dziedzin kultury, rozwijanie zainteresowań teatrem, kinem, muzyką, plastyką, sportem, zaspokajanie potrzeby ruchu. „Z angielskim po Europie” - program wychowawczy dla uczniów klas młodszych z poszerzonym językiem angielskim umożliwiający opanowanie podstawowego słownictwa i gramatyki języka angielskiego oraz zapoznanie z historia i kulturą Wielkiej Brytanii. "Bliżej przyrody" - innowacja pedagogiczna - poszerzenie programu edukacyjnego o bardziej szczegółowe zagadnienia edukacji przyrodniczej, plastycznej i informatycznej. "Odkrywanie nowych światów: świat plastyki - świat książki" – innowacja pedagogiczna dla uczniów klas starszych - przygotowanie dziecka do odpowiedniego odbioru literatury pięknej, muzyki i sztuki oraz rozwijanie umiej ę tności poruszania się w świecie mediów. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - program edukacyjny dla uczniów klas młodszych współfinansowany przez Unię Europejską - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem „Ośrodków Zainteresowań” wyposażonych w atrakcyjne pomoce i gry dydaktyczne. „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności” – program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, szkolenia rady pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne. Program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej dla uczniów klas młodszych - przybliżenie różnych dziedzin kultury, rozwijanie zainteresowań teatrem, kinem, muzyką, plastyką, sportem, zaspokajanie potrzeby ruchu. „Z angielskim po Europie” - program wychowawczy dla uczniów klas młodszych z poszerzonym językiem angielskim umożliwiający opanowanie podstawowego słownictwa i gramatyki języka angielskiego oraz zapoznanie z historia i kulturą Wielkiej Brytanii. "Bliżej przyrody" - innowacja pedagogiczna - poszerzenie programu edukacyjnego o bardziej szczegółowe zagadnienia edukacji przyrodniczej, plastycznej i informatycznej. "Odkrywanie nowych światów: świat plastyki - świat książki" – innowacja pedagogiczna dla uczniów klas starszych - przygotowanie dziecka do odpowiedniego odbioru literatury pięknej, muzyki i sztuki oraz rozwijanie umiej ę tności poruszania się w świecie mediów.

13 tak też może wyglądać lekcja języka polskiego w parach łatwiej uporać się z matematyką „Pierwsze uczniowskie doświadczenia” nie tylko z zeszytem ruch to zdrowie

14 Wspieramy naszych uczniów zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień artetarapię terapię pedagogiczną współpracujemy z Polskim Towarzystwem Dysleksji - posiadamy certyfikat: "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją". umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczycieli podczas pobytu w szkole zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień artetarapię terapię pedagogiczną współpracujemy z Polskim Towarzystwem Dysleksji - posiadamy certyfikat: "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją". umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczycieli podczas pobytu w szkole prowadząc:

15 w zgranej grupie zawsze raźniejw czasie zajęć z profilaktyki uzależnień muzyka i taniec łagodzą obyczaje terapia poprzez sztukę

16 Zapewniamy naszym uczniom opiekę oraz organizujemy czas wolny Zapewniamy naszym uczniom opiekę oraz organizujemy czas wolny Świetlica organizuje interesujące zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne i muzyczne przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami, oferuje interesujące formy zajęć, prowadzi terapię pedagogiczną, współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz wieloma instytucjami na terenie Łodzi – (od 9.00. do 13. 00. wtorki od 13.00. do 17. 00.) Szkolna stołówka zapewnia uczniom smaczne, domowe obiady. W czasie półkolonii zimowych podczas ferii, nasi nauczyciele organizują dzieciom liczne zajęcia nie tylko na terenie placówki, ale także poza nią (muzea, kina, teatr, basen, miejsca zabaw i rekreacji), w trakcie pobytu, dzieci otrzymują także ciepły posiłek. Akcje – „szklanka mleka” oraz „świeże warzywa i owoce” dla każdego ucznia cieszy się dużym powodzeniem. Świetlica organizuje interesujące zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne i muzyczne przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami, oferuje interesujące formy zajęć, prowadzi terapię pedagogiczną, współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz wieloma instytucjami na terenie Łodzi – (od 9.00. do 13. 00. wtorki od 13.00. do 17. 00.) Szkolna stołówka zapewnia uczniom smaczne, domowe obiady. W czasie półkolonii zimowych podczas ferii, nasi nauczyciele organizują dzieciom liczne zajęcia nie tylko na terenie placówki, ale także poza nią (muzea, kina, teatr, basen, miejsca zabaw i rekreacji), w trakcie pobytu, dzieci otrzymują także ciepły posiłek. Akcje – „szklanka mleka” oraz „świeże warzywa i owoce” dla każdego ucznia cieszy się dużym powodzeniem.

17 w świetlicy zawsze wesoło poza szkołą w czasie ferii zimowych zaczarowany czas zabaw

18 Oferujemy interesujące zajęcia rekreacyjno - sportowe zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe „zielone szkoły” zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe „zielone szkoły” Jednocześnie zachęcając naszych uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego:

19 najmłodsi w czasie zmagań sportowych w sali gimnastycznej fitness na basenie na wycieczce

20 Rozwijamy zainteresowania oraz doskonalimy talenty muzyczne i taneczne w czasie zajęć oraz licznych konkursów międzyszkolnych, łódzkich i ogólnopolskich naszych dwóch zespołów – Ćwierćnuty (dla uczniów klas starszych) oraz Ćwierćnutki dla uczniów klas młodszych.

21 Współpracujemy ze szkołami z innych państw uświadamiania naszych uczniów, jakie znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie poprawy umiejętności komunikacji w językach obcych uczniów i nauczycieli doskonalenia umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem jako narzędziem komunikacji i zdobywania informacji rozwijania sfery kulturalnej uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczących w projekcie W latach 2004-2007 nasza szkoła pracowała nad projektem w ramach programu Socrates – Comenius „W zdrowym ciele zdrowy duch”, którego tematyka dotyczyła zdrowego stylu życia i odżywiania. Współpracą zostało objętych 6 szkół z: Rumunii, Bułgarii, Litwy, Włoch, Hiszpanii, Polski. Obecnie (lata 2008 – 2010) nasza placówka jest koordynatorem projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który nosi tytuł: „Zabawa i nauka – nauka i zabawa! – języki kluczem o poznania europejskich przyjaciół” Współpraca odbywa się z pięcioma szkołami partnerskimi z: Włoch, Turcji, Litwy, Rumunii, Hiszpanii. uświadamiania naszych uczniów, jakie znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie poprawy umiejętności komunikacji w językach obcych uczniów i nauczycieli doskonalenia umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem jako narzędziem komunikacji i zdobywania informacji rozwijania sfery kulturalnej uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczących w projekcie W latach 2004-2007 nasza szkoła pracowała nad projektem w ramach programu Socrates – Comenius „W zdrowym ciele zdrowy duch”, którego tematyka dotyczyła zdrowego stylu życia i odżywiania. Współpracą zostało objętych 6 szkół z: Rumunii, Bułgarii, Litwy, Włoch, Hiszpanii, Polski. Obecnie (lata 2008 – 2010) nasza placówka jest koordynatorem projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który nosi tytuł: „Zabawa i nauka – nauka i zabawa! – języki kluczem o poznania europejskich przyjaciół” Współpraca odbywa się z pięcioma szkołami partnerskimi z: Włoch, Turcji, Litwy, Rumunii, Hiszpanii. w celu:

22 w Hiszpaniiw Turcji w Bułgariiw Rumunii

23 www.sp189.szkoly.lodz.pl To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego sześcioletniego cyklu nauczania. Serdecznie Was do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami do obejrzenia szkoły oraz poznania naszych nauczycieli w czasie „dni otwartych” w dniu: 8 lutego 2010 r. od godz. 17.00. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej szkolnej witryny : To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego sześcioletniego cyklu nauczania. Serdecznie Was do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami do obejrzenia szkoły oraz poznania naszych nauczycieli w czasie „dni otwartych” w dniu: 8 lutego 2010 r. od godz. 17.00. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej szkolnej witryny :


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google