Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Puszcza Kozienicka Eryk Śmietanka, Roksana Krzywiec, Dominika Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 275 im. A. Oppmana w Warszawie, ul. Hieronima 2 kl. IV B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Puszcza Kozienicka Eryk Śmietanka, Roksana Krzywiec, Dominika Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 275 im. A. Oppmana w Warszawie, ul. Hieronima 2 kl. IV B."— Zapis prezentacji:

1

2 Puszcza Kozienicka Eryk Śmietanka, Roksana Krzywiec, Dominika Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 275 im. A. Oppmana w Warszawie, ul. Hieronima 2 kl. IV B

3 Puszcza Kozienicka to doskonałe miejsce do odpoczynku dla mieszkańców stolicy. Nad rzeką Zagożdżonką można pochodzić po kładkach, wejść na wieżę widokową i spróbować wody z Królewskiego Źródła.

4 Kozienicki Park Krajobrazowy utworzony został w 1983 roku. Powierzchnia Parku wynosi 15 098 ha, strefy ochronnej 30 437 ha. Najcenniejszym elementem parku jest przyroda. Na jego atrakcyjność wpływają również walory historyczne i kulturowe. Znajdują się tu 22 obiekty zabytkowe - kościoły, cmentarze, parki wiejskie, zespoły pałacowe i budynki gospodarcze. Przetrwały liczne kapliczki przydrożne. Przez teren Parku przebiegają oznakowane i nieoznakowane szlaki turystyczne. Na ich trasach znajdują się zagospodarowane parkingi leśne, miejsca postoju i wypoczynku oznakowane tablicami z informacją o Parku i jego mapą.

5 Nazwy Puszcza Kozienicka zaczęto używać na początku XVII w., kiedy utworzono ekonomię królewską z administracyjną siedzibą w Kozienicach. Pierwsi osadnicy przybyli do Puszczy w XI i XII wieku. Najstarsze osady to Radom, Sieciechów, Kozienice, Ryczywół, Tczów i Gródek. Dzieje Puszczy są ściśle związane z dynastią Jagiellonów. Władysław Jagiełło 23 razy zatrzymywał się tu w podróży na Litwę. W Kozienicach w 1467 r. przyszedł na świat syn króla Kazimierza Jagiellończyka, przyszły władca Polski Zygmunt zwany później Starym. Do połowy XVI w. Puszcza pełniła funkcję królewskiego łowiska, gdzie polowano na tury, żubry, niedźwiedzie i inną licznie t u wówczas zamieszkującą grubą zwierzynę.

6 Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego zachowało się wiele naturalnych zbiorowisk leśnych: olsów, łęgów, lasów mieszanych i grądów. Przebiegają tędy północne granice zasięgów takich gatunków jak: jodła pospolita, klon, jawor, buk zwyczajny, cis oraz zimoziół północny. W Puszczy stwierdzono występowanie 569-ciu gatunków roślin naczyniowych należących do 84 rodzin i 294 rodzajów. Wśród nich jest 41 gatunków chronionych. Ponadto występują tu także 204 gatunki porostów i 94 mszaków. Lasy, zbiorniki wodne i łąki w dolinach rzek są miejscem lęgów i przelotów ponad 200 gatunków ptaków: m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, kraski, zimorodka, bataliona i rybołowa. Żyje tu także 16 gatunków nietoperzy, w tym mroczek posrebrzany, nocek wąsatek i mopek. Ogółem ssaki reprezentowane są przez 59 gatunków, z czego 32 podlega ochronie. Ponadto, stwierdzono występowanie 13 gatunków płazów, 6 gadów (w tym żółwia błotnego) oraz liczne bezkręgowce.

7 Teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego stanowi doskonałą bazę dydaktyczną w rezerwatach - "Jedlnia" i "Pionki" oraz ze znajdującej się w Augustowie Izby Dydaktyczno - Muzealnej Puszczy Kozienickiej. W jej salach wystawienniczych można zapoznać się z historią leśnictwa, osadnictwa, bartnictwa i łowiectwa, a także dzięki zgromadzonym tu okazom poznać gatunki występujących w Puszczy zwierząt. W sali dydaktycznej znajdują się plansze z okazami roślin i zwierząt chronionych, przekroje pni drzew, mapy poglądowe, filmy o rezerwatach przyrody Puszczy Kozienickiej, nagrania głosów zwierząt itp. Na zewnątrz budynku jest ogród botaniczny oraz ekspozycja terenowa, w skład której wchodzą wagoniki nieistniejącej już kolejki leśnej oraz dawny konny sprzęt leśny. Pracownicy Zarządu Kozienickiego Parku Krajobrazowego służą fachową pomocą w organizowaniu "zielonych lekcji" na terenie puszczy.

8 Klimat Puszczy Kozienickiej jest specyficzny i tworzy na tle sąsiednich terenów „wyspę” o średniej temperaturze rocznej wyższej o 0,5°C oraz wyższych opadach. Wynikiem tego jest wydłużony tu bardziej, niż w okolicy okres wegetacyjny. Występuje tutaj również strefa podwyższonych opadów, zwłaszcza w środkowej części puszczy. Strefa ta pokrywa się z obszarem zwiększonego występowania jodły. Prawdopodobnie taki właśnie klimat wpływa na obecność występowania w Puszczy Kozienickiej wielu gatunków roślin górskich i podgórskich.

9 Ścieżki dydaktyczne Na terenie Puszczy Kozienickiej dostępnych jest 9 ścieżek dydaktycznych: Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Pionki Ścieżka krajobrazowa w rezerwacie Pionki Ścieżka przyrodniczo–leśna w rezerwacie Jedlnia Ścieżka przyrodniczo–krajobrazowa w rezerwacie Krępiec Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła” w rezerwacie Źródło Królewskie Ścieżka przyrodniczo–leśna „Źródło Królewskie” w rezerwacie Źródło Królewskie Ścieżka przyrodniczo–leśna „Miodne” w rezerwatach: Miodne i Ługi Helenowskie Ścieżka przyrodniczo–leśna „Śródborze” w pobliżu rezerwatu Ponty Dęby Ścieżka dydaktyczna, przyrodniczo–leśna „Nad Pacynką”

10

11 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Puszcza Kozienicka Eryk Śmietanka, Roksana Krzywiec, Dominika Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 275 im. A. Oppmana w Warszawie, ul. Hieronima 2 kl. IV B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google