Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypowiedzenie – grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację i jest uporządkowana gramatycznie; w piśmie wypowiedzenie rozpoczynamy wielką literą,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypowiedzenie – grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację i jest uporządkowana gramatycznie; w piśmie wypowiedzenie rozpoczynamy wielką literą,"— Zapis prezentacji:

1 Wypowiedzenie – grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację i jest uporządkowana gramatycznie; w piśmie wypowiedzenie rozpoczynamy wielką literą, a kończymy kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Rodzaje wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi: oznajmujące (wypowiadamy je, aby o czymś poinformować): Lubię czytać książki. pytające (wypowiadamy je, żeby się czegoś dowiedzieć): Lubisz czytać książki? rozkazujące (wypowiadamy je, gdy coś rozkazujemy lub o coś prosimy): coś prosimy): Przeczytaj tę książkę!

2 Zdanie – wypowiedzenie, w którym występuje czasownik w formie osobowej (orzeczenie) Równoważnik zdania – wypowiedzenie, w którym nie ma orzeczenia, ale łatwo można je wprowadzić Zdanie nierozwinięte – składa się z podmiotu i orzeczenia lub z samego orzeczenia (* Deszcz pada. * Pada.) Zdanie rozwinięte – oprócz podmiotu i orzeczenia zawiera określenia (*Ulewny deszcz pada od samego rana.) Zdanie pojedyncze – zawiera jedno orzeczenie (*Rano zjadłem śniadanie.) Zdanie złożone – zwiera więcej niż jedno orzeczenie (*Rano zjadłem śniadanie, umyłem zęby, ubrałem się i poszedłem do szkoły.)

3 Podmiot - część zdania nazywająca wykonawcę czynności, o której informuje orzeczenie. Orzeczenie - część zdania nazywająca czynność lub stan tego, na co wskazuje podmiot. Podmiot - część zdania nazywająca wykonawcę czynności, o której informuje orzeczenie. Orzeczenie - część zdania nazywająca czynność lub stan tego, na co wskazuje podmiot. Dziecko roześmiało się. podmiot – dziecko orzeczenie – roześmiało się

4 Części mowy Części mowy Odmienne Odmienne Nieodmienne Nieodmienne

5 Odmienne Rzeczownik (kto? co?) mama, stół Czasownik (co robi? co się z nim dzieje?) uczy się, śpi Przymiotnik (jaki? który? czyj?) duży, ładna Liczebnik (ile? który z kolei?) jeden, piąty Zaimek (zastępuje pozostałe części mowy) ja, nikt, tutaj, wtedy

6 Nieodmienne Przysłówek szybko, dobrze, dziś Spójnik i, lub, ani, więc, ale, ponieważ Przyimek z, d, do, w, na, pod, obok Partykuła tak, nie, chyba, czy, by, -że, -li Wykrzyknik ach, halo, och, oj

7 Rzeczownik nazywa osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody i pojęcia Wśród rzeczowników wyróżniamy: nazwy własne – piszemy je wielką literą: Beata, Bałtyk, Polska rzeczowniki pospolite – piszemy je małą literą: mama, kot, morze

8 Przymiotnik określa cechy i właściwości osób, przedmiotów, roślin, zwierząt, zjawisk przyrody, pojęć - Odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? np.: cierpliwy, wysoki, dziadkowy np.: cierpliwy, wysoki, dziadkowy - Odmienia się przez: liczby, rodzaje, przypadki

9 Czasownik nazywa czynności (pije, sprząta) i stany (kwitnie, topi się) osób, zwierząt i rzeczy Czasowniki występują w trzech czasach: w czasie teraźniejszym informują, że czynność właśnie się odbywa: piszę w czasie teraźniejszym informują, że czynność właśnie się odbywa: piszę w czasie przeszłym informują, że czynność już się odbyła: pisałem w czasie przeszłym informują, że czynność już się odbyła: pisałem w czasie przyszłym informują, że czynność dopiero się odbędzie: napiszę, będę pisał (będę pisać) w czasie przyszłym informują, że czynność dopiero się odbędzie: napiszę, będę pisał (będę pisać) Tryby czasownika oznajmujący – Napisałem opowiadanie. oznajmujący – Napisałem opowiadanie. rozkazujący – Napisz opowiadanie! rozkazujący – Napisz opowiadanie! przypuszczający – Napisałbym opowiadanie, gdybym potrafił. przypuszczający – Napisałbym opowiadanie, gdybym potrafił. Bezokolicznik – nieosobowa forma czasownika zakończona na –ć (wziąć) lub –c (biec) zakończona na –ć (wziąć) lub –c (biec)

10 Spójniki stawiamy przecinek przed: stawiamy przecinek przed: ale, lecz, a, jednak, więc, ponieważ, bo, jeżeli, że, aby, żeby, natomiast, zatem, dlatego że, gdyż, mimo że ale, lecz, a, jednak, więc, ponieważ, bo, jeżeli, że, aby, żeby, natomiast, zatem, dlatego że, gdyż, mimo że nie stawiamy przecinka przed: nie stawiamy przecinka przed: i, oraz, albo, lub, czy, ani i, oraz, albo, lub, czy, ani

11 Przypadki Mianownik – M. (kto? co?) Dopełniacz – D. (kogo? czego?) Celownik – C. (komu? czemu?) Biernik – B. (kogo? co?) Narzędnik – N. (z kim? z czym?) Miejscownik – Ms. (o kim? o czym?) Wołacz – W. (zwrot do kogoś lub czegoś)

12 liczba pojedyncza liczba mnoga 1.os. – ja 1. os. – my (gram) (gramy) (gram) (gramy) 2. os. – ty 2. os. – wy (grasz) (gracie) (grasz) (gracie) 3. os. – on [ona, ono] 3. os. – oni [one] (gra) (grają) (gra) (grają)

13 Rodzaje Liczba pojedyncza: rodzaj męski (ten) chłopiec rodzaj żeński (ta) dziewczynka rodzaj nijaki (to) dziecko Liczba mnoga: rodzaj męskoosobowy (ci) chłopcy, bohaterowie rodzaj niemęskoosobowy (te) kobiety, książki

14 SŁOWNIK – zbiór wyrazów ułożonych zwykle alfabetycznie z objaśnieniem ich znaczeń, często także zasad użycia i pisowni słownik języka polskiego – podaje wszystkie znaczenia danego wyrazu słownik wyrazów obcych – podaje znaczenie oraz wymowę wyrazów zapożyczonych z innych języków słownik poprawnej polszczyzny – zawiera informacje dotyczące wyrazów i form mogących sprawiać jakiekolwiek kłopoty użytkownikom języka polskiego słownik ortograficzny – informuje o pisowni trudniejszych wyrazów; zawiera rozdział omawiający zasady pisowni i interpunkcji słownik synonimów (słownik wyrazów bliskoznacznych) – gromadzi wyrazy, które mają podobne znaczenie słownik frazeologiczny – gromadzi zwroty i wyrażenia, które utarły się w naszym języku

15 u piszemy: na początku wyrazu: uczeń, ulewa (WYJĄTKI: ósmy, ów, ówczesny) w zakończeniach rzeczowników: samochodu, panu, oknu w zakończeniach form czasowników -uję, -ujesz, -uje: maluję, rysuje w rzeczownikach zakończonych na -un, -uś, -unia, -ula: fartuszek, córunia w przymiotnikach zakończonych na -utki, -uteńki, -usieńki: łatwiutki, maluteńki, malusieńki

16 ó piszemy: gdy w innej formie wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e, a: mróz – mrozu, pióra – pierze, skrócić – skracać w wyrazach zakończonych na: -ów, -ówka, -ówna Gorzów, Starówka, Nowakówna w wyrazach z ó niewymiennym: góra, równy

17 rz piszemy: gdy w innych formach wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na r: rowerze – rower, morze – morski po spółgłoskach: b, p, t, d, k, g, ch, j, w: drzwi, wrzesień wrzesień zakończeniach –arz, -erz: kucharz, harcerz w wyrazach z rz niewymiennym: jarzębina, porządek, rzeka WYJĄTKI: pszczoła, Pszczyna, pszenica, kształt, wszystko, wszędzie oraz formy przymiotników zakończone na –szy: większy, lepszy

18 ż piszemy: gdy w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na: g – krążyć – krąg z – wiążę – wiązać ź – grożę – groźny s – mąż – męski h – drużyna – druh dz – pieniążek - pieniądz po literach: l (lżej), ł (małżonek), n (inżynier), m (mżawka), r (skarżyć się) w wyrazach z ż niewymiennym: jeżyna, ryż

19 h piszemy: gdy w innej formie wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na: g – wahać się – waga ż – druh – drużyna z – błahy - błazen po literze z zhańbiony na początku wielu wykrzykników: hej! hura! w wyrazach z h niewymiennym: bohater, honor

20 ch piszemy: gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na sz: cicho – cisza na końcu wyrazu: strych (WYJĄTEK: druh) po literze s: schrupać, schować

21 Wielką literą piszemy: imiona, nazwiska, przezwiska, pseudonimy: Paweł, Kowalski nazwy geograficzne: Polska, Tatry, Ocean Spokojny nazwy świąt: Zaduszki, Święto Niepodległości, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Wielkanoc tytuły: „W pustyni i w puszczy” „Tajemniczy ogród”

22 Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy „nie” z: rzeczownikami piszemy łącznie: nieporządek, niepogoda nieporządek, niepogoda przymiotnikami piszemy łącznie: niedobra, niesprawiedliwy niedobra, niesprawiedliwy czasownikami piszemy oddzielnie: nie przeszkadzać, nie przeszkadzam nie przeszkadzać, nie przeszkadzamprzysłówkami a)pochodzącymi od przymiotników piszemy łącznie: niedobry – niedobrze b)niepochodzącymi od przymiotników piszemy oddzielnie: nie teraz, nie bardzo, nie tu nie teraz, nie bardzo, nie tu


Pobierz ppt "Wypowiedzenie – grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację i jest uporządkowana gramatycznie; w piśmie wypowiedzenie rozpoczynamy wielką literą,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google