Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...” (ks. Janusz St. Pasierb)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...” (ks. Janusz St. Pasierb)"— Zapis prezentacji:

1 Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...” (ks. Janusz St. Pasierb)

2  rozwijanie wiedzy o własnym regionie (o historii, kulturze, geografii itd.);  kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej (lokalnej) uczniów;  rozwijanie zainteresowania i odpowiedzialności za sprawy własnego środowiska;  kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i akceptacji innych wspólnot regionalnych, etnicznych, religijnych.

3  Powiązać edukację regionalną z instytucjami działającymi na rzecz regionu poza szkołą np.: izbami pamięci, muzeami, firmami i zakładami działającymi w okolicy, zespołami folklorystycznymi.  Wykorzystywać zasoby małych ojczyzn jako „wielowymiarową, naturalną rzeczywistość dydaktyczno – wychowawczą, prowadzącą do racjonalizacji procesu nauczania” – opinia S. Gawlika realizuje m. in. zasadę systematyczności (systemowości), podkreśla znaczenie korelacji wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin.  Angażować uczniów w działania na rzecz środowiska, co sprzyja kształtowaniu poczucia przynależności do wspólnoty. Uczy odpowiedzialności i szacunku do tradycji, wspiera poczucie tożsamości.

4 Region pochodzi od łac. regio oznaczającego kierunek, linię graniczną, okolicę, obszar, kraj (Słownik wyrazów obcych, 1999).

5  Realizacja treści regionalnych odbywa się głównie na zajęciach wybranych przedmiotów: historii, języka polskiego, przyrody i zajęciach w klasach zerowych i I - III.  Na pozostałych przedmiotach odwołujemy się do regionalizmu przy realizacji podstawy programowej.  Realizujemy również regionalizm na zajęciach pozalekcyjnych typu koła przedmiotowe, innowacje pedagogiczne.  W realizacji edukacji regionalnej we wszystkich sferach aktywności ucznia pomagają nam niewątpliwie różnorodne formy pracy:

6  liczne zajęcia terenowe, podczas których uczniowie poznają historię, obyczaje regionu i przyrodę: Prezentacja 1_ Wojtek Matyszkiewicz Prezentacja 2_Mocne i słabe strony regionu  spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje w szkole Sianko, Wiklina, Miód, Papier, Pisanki  uroczystości, mające na celu zorientowanie środowiska w działalności szkoły i podnoszące jego rangę w tym środowisku, patriotyzm lokalny; Obchody Dnia GórnikaObchody Dnia Górnika, 11 Listopada, 3 maja11 Listopada, 3 maja  kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych: Jasełka, Wielkanoc

7  konkursy wiedzy i konkursy plastyczne Gminne Konkursy o Regionie  wykorzystywanie twórczości poetów i pisarzy śląskich na języku polskim,  urządzanie "kącików" regionalnych – Nasz kącikNasz kącik  opracowane dokumenty okolicznych zabytków i ciekawych miejsc naszego regionu Prezentacja 2 – Wojciech Matyszkiewicz  eksponowanie prac plastycznych o tematyce regionalnej – prace dzieciprace dzieci

8 Wikliniarstwo

9 Pszczelarstwo

10 Produkcja papieru

11 Pisanki wielkanocne

12 Sianko - słoma

13 11 Listopad 3 Maj

14 Jasełka Wielkanoc

15

16

17


Pobierz ppt "Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...” (ks. Janusz St. Pasierb)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google