Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowania towarzyszące Strategii Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Białegostoku Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku Raport z badań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowania towarzyszące Strategii Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Białegostoku Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku Raport z badań."— Zapis prezentacji:

1

2 Opracowania towarzyszące Strategii Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Białegostoku Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku Raport z badań opinii organizacji pozarządowych Raport z analizy dokumentów szczebla unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego Ewaluacja ex post Strategii Rozwoju Białegostoku na lata 1996-2010 wraz z aktualizacją Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

3 Opracowania towarzyszące Strategii cd. Analiza scenariuszowa makrootocznia Badanie stopnia zainteresowania mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi w Białymstoku Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

4 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus STRATEGICZNE MYŚLENIE O BIAŁYMSTOKU Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku „Warunkiem rozwoju Białegostoku jest przemyślana strategia. Strategia to także dobra okazja do koncentracji elit Miasta wobec zagadnień kluczowych dla jego rozwoju. Kwestią drugoplanową jest, na ile będzie to szczegółowy dokument, a na ile ogólna wizja rozwoju. Ważniejsze od strategii-dokumentu jest strategiczne myślenie, koncentrujące się wokół najważniejszych dla Miasta celów rozwojowych”. „Warunkiem rozwoju Białegostoku jest przemyślana strategia. Strategia to także dobra okazja do koncentracji elit Miasta wobec zagadnień kluczowych dla jego rozwoju. Kwestią drugoplanową jest, na ile będzie to szczegółowy dokument, a na ile ogólna wizja rozwoju. Ważniejsze od strategii-dokumentu jest strategiczne myślenie, koncentrujące się wokół najważniejszych dla Miasta celów rozwojowych”.

5 Dane statystyczne Podstawowym źródłem danych statystycznych jest Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza porównawcza sytuacji społeczno- gospodarczej Białegostoku do innych miast wojewódzkich oparta została na danych z 2008 r. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

6 Liczba ludności Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Od 1996 r. liczba ludności Białegostoku wzrosła o 5% Od 1996 r. liczba ludności Białegostoku wzrosła o 5%

7 Gęstość zaludnienia (osoby/km 2 ) Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Od 1996 r. gęstość zaludnienia Białegostoku zmalała o 7,5% Od 1996 r. gęstość zaludnienia Białegostoku zmalała o 7,5%

8 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus W porównaniu do 1996 r. przyrost naturalny ludności Białegostoku wzrósł 3,7-krotnie W porównaniu do 1996 r. przyrost naturalny ludności Białegostoku wzrósł 3,7-krotnie

9 Struktura mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus W porównaniu do 1996 r. udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności Białegostoku wzrósł o 4% W porównaniu do 1996 r. udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności Białegostoku wzrósł o 4%

10 Migracje (liczba zameldowań w stosunku do wymeldowań) Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus W porównaniu do 1996 r. liczba zameldowań w Białymstoku w stosunku do wymeldowań zmalała o 45%

11 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus ZADOWOLENIE RESPONDENTÓW Z MIESZKANIA W BIAŁYMSTOKU Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

12 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus UTOŻSAMIANIE SIĘ RESPONDENTÓW Z BIAŁYMSTOKIEM Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

13 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus OCENA WIZERUNKU BIAŁEGOSTOKU Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

14 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus SKŁONNOŚĆ RESPONDENTÓW DO PRZEPROWADZENIA SIĘ Z RODZINĄ DO INNEGO MIASTA SKŁONNOŚĆ RESPONDENTÓW DO PRZEPROWADZENIA SIĘ Z RODZINĄ DO INNEGO MIASTA Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

15 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus MIASTA, DO KTÓRYCH WYPROWADZILIBY SIĘ RESPONDENCI Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

16 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus POZIOM ZADOWOLENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z LOKALIZACJI ICH FIRM W BIAŁYMSTOKU POZIOM ZADOWOLENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z LOKALIZACJI ICH FIRM W BIAŁYMSTOKU Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku

17 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus GOTOWOŚĆ BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO PRZENIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO INNEGO MIASTA Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku

18 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus MIASTA, DO KTÓRYCH 17% ANKIETOWANYCH CHCIAŁOBY PRZENIEŚĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku

19 Liczba podmiotów GN na 10 tys. mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Podmiot gospodarki narodowej (GN) jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (według GUS) W porównaniu do 2002 r. liczba podmiotów GN w Białymstoku zmalała o 13%

20 Liczba podmiotów GN nowo zarejestrowanych i wykreślonych na 10 tys. mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

21 Struktura podmiotów GN (w %) według klas wielkości Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Białystok

22 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus RANKING BARIER ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku

23 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus RANKING CZYNNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku

24 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus PRZEWIDYWANE STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTW Raport z badań opinii przedsiębiorców Białegostoku

25 Liczba pracujących na 1000 mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus W porównaniu do 2003 r. liczba pracujących w Białymstoku wzrosła o 13%

26 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus W porównaniu do 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Białymstoku na 1000 mieszkańców zmalała o 44%

27 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W OPINII MIESZKAŃCÓW GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W OPINII MIESZKAŃCÓW Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

28 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus ATUTY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W OPINII RESPONDENTÓW Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

29 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus DZIAŁANIA, KTÓRE MOGŁYBY POZYTYWNIE WPŁYNĄĆ NA WIZERUNEK MIASTA W OPINII RESPONDENTÓW Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

30 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Drogi publiczne gminne o nawierzchni twardej na 1 km 2 W porównaniu do 2002 r. łączna długość dróg w Białymstoku wzrosła o 13,2%, w tym: dróg krajowych o 56,4%, powiatowych o 9,5%, gminnych o 12,3%

31 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Drogi publiczne gminne o nawierzchni twardej ulepszonej na 1 km 2

32 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus SŁABE STRONY (BARIERY ROZWOJU) ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Raport z badań opinii organizacji pozarządowych

33 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus MOCNE STRONY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Raport z badań opinii organizacji pozarządowych

34 Harmonogram konsultacji społecznych Godzina: 18.00 Terminy: I konsultacje: 26.03.2010 r. – piątek II konsultacje: 09.04.2010 r. – piątek III konsultacje: 30.04.2010 r. – piątek Informacje szczegółowe na stronie www.bialystok.pl Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

35 Konkurs Białystok 2011-2020 plus – moja wizja rozwoju Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Technika wykonania prac: prace pisemne, plastyczne, multimedialne, fotografie. Termin nadsyłania prac do: 1 marca 2010 r. Nagrody: I – rower górski; II – aparat cyfrowy; III – iPod Informacje szczegółowe na stronie www.bialystok.pl Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

36


Pobierz ppt "Opracowania towarzyszące Strategii Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Białegostoku Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku Raport z badań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google