Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100 tel. 42 686 4961, 42 689.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100 tel. 42 686 4961, 42 689."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100 http://gim22lodz.home.pl gim22lodz@gmail.com tel. 42 686 4961, 42 689 92 40 http://gim22lodz.home.pl gim22lodz@gmail.com

2 O nas: Jest 18 oddziałów, w których uczy się 466 uczniów Uczniów obowiązują dwa języki obce: angielski i drugi język obcy wybrany przez uczniów: niemiecki, francuski lub rosyjski Jest klasa sportowa: lekka atletyka, koszykówka dziewcząt Uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę nauczycielską Zapewniamy opiekę pielęgniarki

3 Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki to SZKOŁA Z KLASĄ ponieważ Dobrze uczymy każdego ucznia Oceniamy sprawiedliwie Uczymy myśleć i rozumieć świat Rozwijamy społecznie Pomagamy uwierzyć w siebie Przygotowujemy do przyszłości Tytuł ten uzyskaliśmy w roku szkolnym 2002/2003 w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

4 Posiadamy certyfikaty 1.Szkoła Promująca Zdrowie 2.Lider w Edukacji 3.Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów 4.Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej 5.Certyfikat potwierdzający działalność innowacyjną Szkolnego Klubu Europejskiego; 6.Certyfikat potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego. 7.Pani Magdalena Arendt, nauczycielka informatyki i techniki-certyfikat Nauczyciel Innowator 8.Anna Stelmasiak, dyrektor-certyfikat Kreator Kompetencji Społecznych

5 Warunki lokalowe W dużym 2-piętrowym budynku mieszczą się 22 sale lekcyjne oraz biblioteka

6 Sale lekcyjne Pracownie informatyczne Są 2 pracownie komputerowe  komputery iMac firmy Apple  komputery PC (obydwie platformy z funduszu EFS)  stałe łącze internetowe

7 Sale multimedialne W szkole funkcjonują pracownie multimedialne wyposażone w nowoczesne rzutniki, ekrany, komputery i tablice interaktywne.

8 EKOSALA W 2012 roku została utworzona pracownia EKOSALA Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2012 rok. W EKOSALI odbywają się zajęcia z biologii w klasach 1 – 3 gimnazjum, zajęcia koła ekologicznego, pojedyncze lekcje chemii i fizyki z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych. Efektem prowadzonych zajęć jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, wyrobienie nawyków ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania energią i wodą. Uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do obserwacji otaczającego nas świata oraz umiejętności do wykrywania zagrożeń środowiska naturalnego.

9 Warunki do uprawiania sportu  ogromna sala gimnastyczna ma wielkość boiska piłkarskiego  siłownia  boisko  kort tenisowy  „orlik”

10 Zajęcia sportowe i 4 godzina wf piłka siatkowa piłka koszykowa piłka nożna tenis ziemny unihokej fitness tenis stołowy siłownia rekreacja ruchowa lekkoatletyka

11 Sport -to sposób na nudę Szeroka oferta zajęć sportowych pozwala na rozwój uczniowskich talentów

12 Przedmiotowe koła zainteresowań matematyczne teatralno-filmowe filozoficzne biologiczne chemiczne fizyczne geograficzne informatyczne historyczne języka angielskiego języka francuskiego muzyczne szachowe inne zgodnie z potrzebami uczniów

13 W szkole działają Koło Przyjaciół Łodzi Klub Europejski Zespół muzyczny Koło szachowe Szkolne koło Caritas Uczniowski Klub Sportowy Sekcja języka francuskiego

14 Gazetka szkolna Gazetka SuperMycha wydawana w formie elektronicznej, zamieszczana na stronie internetowej gimnazjum

15 Uczestniczymy w programach ROWEROMANIA GIODO Twoje dane Twoja sprawa Aktywny obywatel The Beit Projekt Łódź 2015 Międzynarodowy egzamin Toefl Junior Młodzi głosują Szkół Stowarzyszonych w UNESCO Nasza Łódź Jestem kobietą Edukacja prawna w szkole

16 Edukacja kulturalna. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych, przygotowanie młodego widza do świadomego odbioru kultury. Nauki matematyczne i przyrodnicze- koła zainteresowań Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu imprezach literackich. Zajmowali czołowe miejsca w konkursach literackich i artystycznych. Koła i zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych pozwalają poznawać zagadnienia wykraczające poza podstawę programową przedmiotów.. Nauczyciele przekazują młodzieży swoją pasję do poznawania tajemnic matematyki, przyrody, Polski i świata.

17 Promocja zdrowia  Należymy do Łódzkiej Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie  Współpracujemy z poradniami psychologicznymi, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Łódzkim  Organizujemy konkursy promujące zdrowy styl życia  Organizujemy międzyszkolne zawody sportowe  Bierzemy udział w programie ROWEROMANIA

18 Przygotowanie do życia w społeczeństwie - Dni Wiosny w Europie Cykliczne imprezy organizowane pod hasłem - Dzień Wiosny w Europie to nie tylko okazja, aby uczniowie mogli podzielić się swoimi pomysłami oraz sugestiami dotyczącymi współczesnych zagadnień. To nie tylko zachęta do aktywnego obywatelstwa. To również szansa dla uczniów, młodych, kreatywnych ludzi do skonfrontowania swoich poglądów z poglądami bardziej doświadczonych w tym samorządowców i rodziców.

19 Działania wychowawcze i profilaktyczne Działania wychowawcze Współpraca z rodzicami to wsparcie dydaktyczne dla szkoły Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci Organizowanie spotkań i prelekcji wspierających rodziców w procesie wychowania Funkcjonowanie „elektronicznego dziennika” Działania profilaktyczne- prelekcje, warsztaty: uzależnienia dopalacze agresja i przemoc cyberprzemoc asertywność przemoc domowa umiejętność radzenia sobie ze stresem alternatywne formy spędzania czasu wolnego Zaburzenia emocjonalne i psychiczne u młodzieży doradztwo zawodowe

20 Innowacje i udział w projektach z EFS „Wsparcie na starcie 2 ”- Celem głównym projektu jest osiągnięcie przez uczniów nowych umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r. Realizacja programu innowacyjnego z matematyki od 2009r Realizacja projektu innowacyjnego „Innowacyjna Technika- program zajęć dla uczniów gimnazjów” przy współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną i ORE - od 1 września 2013 r. Realizacja od 1 września 2011 r. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”,: - Zostać przedsiębiorczym we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Partnerami, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Skierniewicach oraz Firmą Bull Design z Warszawy - Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery – autorstwa Ecorys Polska sp. z o.o. Bożeny Zając, Agnieszki Mikiny, Wojciecha Krefta, Konrada Rokoszewskiego, Andrzeja Zająca „ Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” od 2013/14

21 Współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi Teatrem Wielkim w Łodzi Centrum filmowym Helios Poleskim Domem Kultury Stowarzyszeniem na rzecz Zdolnych Województwa Łódzkiego Uczniowskim Klubem Sportowym „UKS 44” Caritas Łódzkim Agencją Rynku Rolnego Domem Opieki Poradniami specjalistycznymi Szkołami łódzkimi PTTK „Wisła” „Europejskim Centrum Młodzieży” Instytutem Europejskim Młodzieżową Radą Miasta ŁCDNiKP

22 Integrujemy się podczas (1) Biesiad Gimnazjalistów (wspólne zabawy uczniów, rodziców i nauczycieli) Majówki klas II Szkolnych ostatków- dzień przebierańców dyskotek koncertów muzycznych wspólnych wyjść do kin i teatrów imprez klasowych np.: mikołajki, wigilie klasowe

23 Integrujemy się podczas (2) rajdów po Łodzi i okolicach rajdów górskich im. Jerzego Kukuczki wyjazdów zagranicznych „zielonych szkół”

24 Organizujemy imprezy cykliczne Halowy miting skoku wzwyż pod patronatem Artura Partyki i Edwarda Hatali Szkolny Festiwal Talentów „Mam Talent” –prezentacja uczniowskich talentów Festiwal zdrowego odżywiania GIODO- Twoje dane Twoja sprawa Ze zdrowiem za pan brat Góra grosza Akcje charytatywne

25 Wspólne wyprawy z Klubem Europejskim Wyjazdy organizowane przez Klub Europejski wyróżniają się od innych tym, że pozostawiaj wiele wspaniałych wspomnień związanych i z ludźmi i miejscami. Pozwalają na poznawanie innych systemów edukacji, nawiązywanie znajomości z uczniami ze szkół w całej Europie.

26 Współpraca zagraniczna Uczniowskie wymiany międzyszkolne w współpracy z XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi z Lycée Sainte Cécile w Montoire-sur-le Loir we Francji oraz Liceum Cite Scolaire Internationale.

27 Sukcesy uczniów Odnosimy sukcesy w: Konkursach przedmiotowych - od 2002r. 70 uczniów zostało laureatami i 144 finalistami konkursów przedmiotowych Łódzkiego Kuratora Oświaty Zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim Konkursach artystycznych Uczniowie są stypendystami programów wspierających młodzież szczególnie uzdolnioną

28 Wspólne budowanie szkolnych tradycji Promowanie uzdolnień uczniów poprzez: Przyznawanie najlepszemu absolwentowi naszego Gimnazjum w danym roku szkolnym statuetki PRIMUS INTER PARES Organizowanie imprez promujących talenty uczniów i ich zainteresowania

29 Wyniki egzaminów gimnazjalnych Od początku istnienia gimnazjum nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Gimnazjum od lat utrzymuje wysoki poziom wskaźnika EWD- szkoła sukcesu. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, będący miarą efektywności pracy szkoły.

30 Wyniki badania PISA 2009 w Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki wyniki uzyskane przez uczniów naszego gimnazjum

31 Jednolity strój szkolny obowiązkowa koszulka z logo, a w chłodne dni marynarka z logo. Strój galowy to marynarka z logo szkoły, biała bluzka/ koszula, granatowa spódnica/spodnie. logo szkoły jest do nabycia w sekretariacie.

32

33

34 Posiłki Posiłki można kupić w: stołówce (dwudaniowy obiad ) sklepiku automacie (zdrowa żywność)

35 Opieka medyczna  W szkole codziennie dyżuruje pielęgniarka  Współpracujemy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz zdrowia uczniów: Zakładami Opieki Zdrowotnej Lekarzami specjalistami w zakresie badań specjalistycznych młodzieży studentami Akademii Medycznej w Łodzi

36 Dyżury: Godziny urzędowania sekretariatu: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:30 Wtorek w godz. 9:00 - 17:00 Dyżury pedagoga szkolnego: poniedziałek w godz. 8:30 – 14:00 czwartek, piątek w godz. 8:30 – 14:00 środa w godz. 13:00 – 17:00

37 „Drzwi otwarte” w naszym gimnazjum W dniu 2 marca 2016 (środę) w godzinach 17.00 - 19.00 zapraszamy na: spotkanie z dyrektorem, zwiedzanie szkoły spotkania z nauczycielami i uczniami w salach lekcyjnych

38 Chcesz być mądry i wesoły? Zostań uczniem naszej szkoły!


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100 tel. 42 686 4961, 42 689."

Podobne prezentacje


Reklamy Google