Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARC PAD 6.0.3 Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARC PAD 6.0.3 Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych."— Zapis prezentacji:

1 ARC PAD 6.0.3 Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych

2 2 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS PALMTOP Z ZAINSTALOWANYM PROGRAMEM ARC PAD GPS KOMUNIKACJA POPRZEZ BLUETOOTH ZAŁOŻENIA:

3 3 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS 1.Dodaj nowe urządzenie komunikacji Bluetooth: Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS  Uruchom odbiornik GPS  Przejdź do modułu zarządzania Bluetooth Start – Settings – Bluetooth – Bluetooth Manager lub Ikona komunikacji bluetooth na pulpicie – Bluetooth Manager  Dodaj nowe urządzenie (system sam wyszukuje urządzenia w pobliżu

4 4 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS

5 5 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS

6 6 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS

7 7 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS

8 8 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS 2. Aktywacja komunikacji Bluetooth: Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS  Uruchom odbiornik GPS  Kliknij na pulpicie ikonę komunikacji bluetooth zaznaczając zakładkę >Turn bluetooth ON<  O pomyślnie przeprowadzonej operacji informuje niebieska dioda – (zaczyna migać po nawiązaniu komunikacji z urządzeniem w zasięgu bluetooth)

9 9 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS

10 10 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia Palmtop ↔ GPS Bluetooth Settings – Serial Port sprawdź port wejścia – konieczny do prawidłowej konfiguracji GPS w ArcPad ustaw szybkość transmisji danych zgodnie ze specyfikacją odbiornika GPS

11 11 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia ArcPad ↔ GPS  Operację wykonujemy przy pierwszym uruchomieniu; w zależności od modelu należy ustawić odpowiedni port komunikacji i szybkość połączenia Ustawienie portu komunikacji GPS przy pierwszym uruchomieniu:

12 12 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Aktywacja GPS Nawiązanie połączenia ArcPad ↔ GPS Założenie: skonfigurowany port komunikacji z GPS (patrz slajd poprzedni)  Po aktywowaniu GPS należy odczekać do czasu uzyskania informacji o położeniu; przy zimnym starcie nawet 10 min. Aktywację warto wykonać po zaobserwowaniu na odbiorniku GPS informacji o odczycie bieżącej pozycji (migająca dioda – patrz specyfikacja urządzenia)

13 13 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia ArcPad ↔ GPS po aktywowaniu GPS można podejrzeć konstelację satelitów i inne parametry

14 14 ARC PAD 6.0.3 URUCHOMIENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z GPS Nawiązanie połączenia ArcPad ↔ GPS wskaźnik bieżącego położenia rozmieszczenie satelitów

15 15 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Trzy rodzaje warstw: punkt, linia, poligon - punkt (drzewo doborowe, pomnik przyrody, pułapka feromonowa) - linia (droga, ścieżka, wizura, ciek) - poligon (gniazdo, zrąb, pole zabiegowe)   

16 16 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Tworzenie nowej warstwy dla określenia współrzędnych x,y obiektów dla określenia współrzędnych x,y,z obiektów

17 17 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Tworzenie nowej warstwy – definiowanie tabeli atrybutów nadaj nazwę polu – kolumnie – w tabeli typ danych przechowywanych w polu – kolumnie* * -> znakowy, czyli tekst o zadanej długości -> numeryczny, czyli liczby (określamy dokładność, czyli ilość miejsc po przecinku) -> data -> logiczny, czyli wartości Tak/Nie (Prawda/Fałsz) ilość znaków do wpisania dla liczb – ilość miejsc po przecinku Dodaj kolumny do tabeli atrybutów

18 18 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Tworzenie nowej warstwy – definiowanie tabeli atrybutów Widok zdefiniowanej tabeli w ArcPAdWidok tabeli

19 19 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Tworzenie nowej warstwy – definiowanie tabeli atrybutów Po zatwierdzeniu wskazujemy lokalizację zapisu i nazwę tworzonej warstwy (w przykładzie „wyklad”). Utworzona warstwa zostanie dodana do widoku w trybie „do edycji”.

20 20 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Nowa warstwa – zmiana właściwości wyświetlania (symbolizacja) kliknij nazwę warstwy, następnie przycisk właściwości

21 21 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Nowa warstwa – zmiana właściwości wyświetlania (symbolizacja) INFORMACJA – zmiana nazwy warstwy w danym projekcie (nazwa pliku nie ulega zmianie) ETYKIETY – z jakich pól ma pochodzić opis obiektów w projekcie, czcionki opisów, skala wyświetlania itp. STYL POLIGONU – sposób prezentacji obiektów w projekcie – obrys i wypełnienie, kolorystyka HIPERŁĄCZA – ustawienie pola atrybutów zawierającego wartość hiperłącza. Do wykorzystania z narzędziem Hiperłącze ATRYBUTY – opis pól (nazw kolumn i rodzajów przechowywanych przez nie danych) w tabeli atrybutów SKALA – określenie zakresu, w jakim warstwa ma być wyświetlana (powyżej, poniżej zadanej skali) GEOMETRIA – tu: ilość obiektów, strona kodowa, zasięg warstwy, rozmiar warstwy

22 22 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Nowa warstwa – zmiana właściwości wyświetlania (symbolizacja) PRZYKŁAD

23 23 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Nowa warstwa – zmiana właściwości wyświetlania (symbolizacja) * wartości poniżej, powyżej dotyczą MIANOWNIKA skali PRZYKŁAD

24 24 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Nowa warstwa – zmiana właściwości wyświetlania (symbolizacja) Efekt dodania nowego obiektu – etykieta i styl symbolu

25 25 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Zapisanie projektu Zapisanie projektu ułatwia późniejszą pracę z tymi samymi warstwami – zachowana zostaje kolejność warstw, ich sposób wyświetlania, etykietowania. Otwarcie pliku projektu powoduje automatyczne dodanie warstw i skonfigurowanie pracy z ArcPad (w przykładzie nazwa projektu „projekt1.apm”)

26 26 ARC PAD 6.0.3 TWORZENIE I DODAWANIE WARSTW ZAPISYWANIE, OTWIERANIE PROJEKTU Dodanie warstwy, przełączenie w tryb „do edycji” widoczność warstwy w projekcie informacja o atrybutach warstwy w projekcie (dla wskazanych obiektów) zmiana trybu warstwy na „do edycji” dodaj warstwę ze wskazanej lokalizacji Przejdź do przeglądu warstw

27 27 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS Pomiar punktów – warstwy punktowe Pomiar wierzchołków* – dla warstwy linii lub poligonów Pomiar ciągły Pomiar pojedynczy bez uśredniania Pomiar z uśrednianiem    * - wierzchołek = vertex, wertex, punkt załamania

28 28 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS Ustawienie opcji pomiaru GPS

29 29 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS opcja zwiększenia dokładności pomiaru – współrzędne zostaną wyliczone z zadanej ilości odczytanych pozycji (tzw. epok) liczba odczytanych pozycji, z których ma nastąpić wprowadzenie uśrednionych współrzędnych PUNKTU (w edytowanej warstwie punktowej) liczba odczytanych pozycji, z których ma nastąpić wprowadzenie uśrednionych współrzędnych wierzchołka (w edytowanej warstwie liniowej lub poligonowej) interwał czasowy, w jakim następuje pojedynczy odczyt pozycji 1 = co 1 sekunda 5 = co 5 sekund Ustawienie opcji pomiaru GPS

30 30 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS  w ArcPad standardowo włączone są przymusowe komunikaty, co może wpłynąć na dyskomfort pracy. Zaleca się w czasie pomiarów wyłączenie komunikatów optycznych.

31 31 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS wybór obiektów, jakie będą edytowane; w zależności od wyboru zmiany odnosić się będą do odpowiedniej warstwy poddawanej edycji edytowana będzie warstwa punktowa edytowana będzie warstwa liniowa edytowana będzie warstwa poligonowa  aby była możliwość wyboru danego obiektu wcześniej musimy wskazać warstwy, które będą edytowane; na raz można wskazać po jednej warstwie z danego rodzaju – punktową, liniową, poligonową

32 32 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS Dla warstwy punktowej: zapisanie punktu przy użyciu GPS (na podstawie odczytu bieżącej pozycji) Metody wprowadzania punktów / wierzchołków przy użyciu odczytu bieżącej pozycji z odbiornika GPS

33 33 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS Dla warstwy liniowej i poligonowej: zapisanie wierzchołka obiektu przy użyciu GPS (na podstawie odczytu bieżącej pozycji) Metody wprowadzania punktów / vertex’ów przy użyciu odczytu bieżącej pozycji z odbiornika GPS

34 34 ARC PAD 6.0.3 Metodyka pomiaru GPS Dla warstwy liniowej i poligonowej: zapisywanie w sposób ciągły wierzchołków obiektu przy użyciu GPS w zadanym interwale czasowym Metody wprowadzania punktów / vertex’ów przy użyciu odczytu bieżącej pozycji z odbiornika GPS

35 35 ARC PAD 6.0.3 Kilka porad Zakończenie edycji / dodawania nowego poligonu następuje po ponownym naciśnięciu na symbol poligonu.

36 36 ARC PAD 6.0.3 Kilka porad W trakcie dodawania nowego poligonu nie ma konieczności wracania na punkt początkowy – ArcPad automatycznie połączy ostatni wierzchołek z pierwszym.

37 37 ARC PAD 6.0.3 Kilka porad Po zakończenie edycji / dodawania nowego poligonu wyświetla się tabela dla edycji atrybutów obiektu; drugą zakładką jest informacja o współrzędnych wierzchołków poligonu jak i o jego długości obwodu i polu powierzchni. BARDZO WAŻNE!!! Zakończenie edycji atrybutów następuje poprzez przycisk OK Użycie przycisku ZAMKNIJ spowoduje skasowanie wprowadzonego obiektu!!!

38 38 ARC PAD 6.0.3 Kilka porad Istnieje możliwość usunięcia ostatniego wprowadzonego wierzchołka podczas dodawania nowego obiektu. W tym celu przytrzymujemy długo wskaźnik na ekranie palmtopa i z menu wybieramy Usuń ostatni wierzchołek.

39 39 ARC PAD 6.0.3 Kilka porad Istnieje możliwość usunięcia całego obiektu. W tym celu wskazujemy dany obiekt, rozwijamy przycisk właściwości i wybieramy Usuń. Cały obiekt zostaje usunięty – dla tej operacji warstwa musi być w trybie do edycji

40 40 ARC PAD 6.0.3 Kilka porad Istnieje możliwość edycji atrybutów wprowadzonego obiektu. W tym celu wskazujemy dany obiekt, naciskamy przycisk właściwości i edytujemy ponownie atrybuty. Wartwa musi być w trybie do edycji.

41 41 ARC PAD 6.0.3 PODSUMOWANIE Uruchomienie step_by_step: 1. Włącz odbiornik GPS 2. Włącz palmtop 3. Naciśnij ikonę „Turn bluetooth On” 4. Uruchom ArcPad 5. Otwórz projekt / dodaj warstwy / utwórz warstwy 6. Aktywuj GPS w ArcPad

42 42 ARC PAD 6.0.3 PODSUMOWANIE Zakończenie pracy step_by_step: 1. Wyłącz (deaktywuj) GPS w ArcPad 2. Zamknij projekt / ArcPad 3. Naciśnij ikonę „Turn bluetooth Off” 4. Wyłącz odbiornik GPS 5. Wyłącz palmtop

43 43 ARC PAD 6.0.3 PODSUMOWANIE Zasady dobrego pomiaru: 1. Zaplanuj misję pomiarową przed wyjściem w teren 2. Uruchom odbiornik przed pomiarem na w miarę otwartej przestrzeni 3. Nie wykonuj pomiaru, gdy PDOP rośnie powyżej 6 4. Staraj się wykonywać pomiary, gdy są warunki do pomiaru 3D 5. Zwracaj uwagę na wskazania urządzeń, w tym na wskaźnik naładowania baterii 6. Zapisuj swoje warstwy i projekty na nośniku pamięci zewnętrznej


Pobierz ppt "ARC PAD 6.0.3 Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google