Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie – drgania i fale sprężyste. 1. Okres drgań to: A.czas potrzebny na dotarcie z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia B.czas potrzebny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie – drgania i fale sprężyste. 1. Okres drgań to: A.czas potrzebny na dotarcie z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia B.czas potrzebny."— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie – drgania i fale sprężyste

2 1. Okres drgań to: A.czas potrzebny na dotarcie z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia B.czas potrzebny do wykonania jednego pełnego drgania C.czas potrzebny na pokonanie drogi z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia i powrotem do położenia równowagi D. liczba drgań na sekundę

3 2. Maksymalne wychylenie huśtawki z położenia równowagi to A.Częstotliwość B.okres C.amplituda D.Pół amplitudy

4 3. Z punktu B do O wahadło porusza się ruchem: A.jednostajnym B.przyspieszonym C.opóźnionym

5 4. Energia potencjalna zmienia się w energię kinetyczną podczas ruchu: A.od punktu B do punktu A B.od punktu A do punktu B C.od punktu B do punktu O D.od punktu 0 do punktu A

6 5.Który z podanych dźwięków powinien być słyszalny przez człowieka A.15 Hz B.25 000 Hz C.25 kHz D.25 Hz

7 6.Falę podłużną charakteryzują A.zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka B.grzbiety i doliny C.pasy ciszy i wzmocnień

8 7. Czas w którym wahadło przebywa zaznaczoną na rysunku drogę to A.dwa okresy B.częstotliwość C.amplituda D.okres

9 8. Jeśli znamy odległość między grzbietami fal uderzających o morski brzeg w pewnym czasie, to znaczy, że możemy obliczyć A.szybkość fali B.częstotliwość fali C.amplitudę fali D.długości fali

10 9. Słyszany przez nas dźwięk jest wysoki jeśli cząsteczki ośrodka wykonują drgania o dużej A.szybkości rozchodzenia się B.częstotliwości C.długości D.amplitudzie

11 10.Rysunek przedstawia kształt fali poprzecznej. Długość fali określa odcinek A.AB B.AC C.AE D.AG

12 11. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: A.20 s B.10 s C.5 s D.0,1 s

13 12. Jaka jest długość powstałej na powierzchni wody fali, której fragment przedstawia rysunek: A.10 cm B.20 cm C.30 cm D.40 cm

14 13. Rysunek przedstawia kształt falującej powierzchni wody w pewnej chwili. Strzałką zaznaczono, w którą stronę rozchodzi się fala. Okres drgań każdej cząstki wynosi 2 s. Jaka jest szybkość tej fali? A.0,5 m/s B.0,75 m/s C.1 m/s D.1,5 m/s

15 14.Jeśli zegar wahadłowy (ścienny) spóźnia się, to należy: A.skrócić jego wahadło B.wydłużyć jego wahadło C.dodatkowo obciążyć jego wahadło D.bardziej go "nakręcić", czyli podnieść w nim odpowiedni ciężarek

16 15.Częstotliwość drgań pewnego ciała wynosi 60 Hz. Oznacza to, że A.okres drgań tego ciała wynosi 60 s B.ciało wykonuje 60 drgań w czasie 1 s C.ciało wykonuje 1/60 drgania w czasie 1 min D.ciało wykonuje 60 drgań w czasie 1 min

17 16.Fala podłużna jest to fala A.która rozchodzi się w ciałach podłużnych B.która rozchodzi się wzdłuż ciała C.przy której drgania cząsteczek ośrodka zachodzą wzdłuż kierunku jej rozchodzenia się D.przy której drgania cząsteczek ośrodka zachodzą prostopadle do kierunku jej rozchodzenia się.

18 17. Dźwięk może rozchodzić się w powietrzu, wodzie i stali. W którym z ośrodków szybkość jest 1 – największa; 2 – najmniejsza? A.największa w stali; najmniejsza w powietrzu B.największa w powietrzu; najmniejsza w stali C.największa w wodzie; najmniejsza w stali D.największa wodzie; najmniejsza w powietrzu

19 18. Wykres przedstawia zależność wychylenia od czasu dla odważnika drgającego na sprężynie. Odczytane z wykresu amplituda i okres drgań wynoszą: A.A = - 4 cm, T= 4 s B.A = 4 cm, T= 15 s C.A = 4 cm, T= 12 s D.A = 4 cm, T= 8 s

20 19. Porównaj amplitudy i częstotliwości drgań dwóch odważników A i B, dla których zależność wychyleń od czasu przedstawiono na jednym wykresie A.większą amplitudę ma odważnik A, większą częstotliwość ma odważnik B B.większą amplitudę ma odważnik B, większą częstotliwość ma odważnik A C.większą amplitudę ma odważnik A, częstotliwości obu odważników są takie same D.amplitudy obu odważników są takie same, większą częstotliwość ma odważnik A

21 20. Szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. Myśliwy polujący w pobliżu wzniesienia wystrzelił i po 2s usłyszał echo. Wzniesienie jest w odległości: A.120 m B.340 m C.680 m D.1360 m

22 21. Uderzenie pioruna usłyszano po 10s. Szybkość światła wynosi 300 000 km/s, a szybkość dźwięku 340 m/s. Piorun uderzył w odległości: A.340 m B.680 m C.3400 m D.300 000 m

23 22. Fala dźwiękowa przechodzi z powietrza do wody. Wysokość dźwięku w wodzie jest taka sama jak w powietrzu. Długość fali jest A.taka sama jak w powietrzu B.mniejsza niż w powietrzu C.większa niż w powietrzu

24 23.Najcichszy jest: A.Ton 1 B.Ton 2 C.Ton 3

25 24.Dźwięk najwyższy przedstawiony jest: A.na rysunku I B.na rysunku II C.na rysunku III


Pobierz ppt "Powtórzenie – drgania i fale sprężyste. 1. Okres drgań to: A.czas potrzebny na dotarcie z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia B.czas potrzebny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google